Radne biografije izvršnih direktora

ico-adobeBiljana Vuksanović - Izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj

ico-adobeGoran Tomić - Izvršni direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

ico-adobeZoran Stojisavljević - Izvršni direktor Sektora za održavanje državnih puteva I i II reda

ico-adobeBranka Zec - Izvršni direktor Sektora za ekonomsko finansijske i komercijalne poslove

ico-adobeZoran Pešović - Izvršni direktor Sektora za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju

ico-adobeGordana Subotički-Đorđević - Izvršni direktor Sektora za investicije

ico-adobeMilenko Caković - Izvršni direktor Sektora za naplatu putarine


Štampa