Obaveštenje o sprovedenom merenju elerktro energetskih parametara za tri objekta JP "Putevi Srbije"

PREDMET: Obaveštenje o ugradnji uređaja za on-line merenje vremenskog dijagrama potrošnje aktivne, reaktivne energije i temperature u karakterističnim prostorijama naplatnih stanica JP “Putevi Srbije”

Shodno Ugovoru broj VIII 454-912, od 25.06.2019, koji je sklopljen na osnovu Javne nabavke broj 20/2019 za potrebe izrade Programa planskog održavanja objekata JPPS, izvršili smo ugradnju uređaja za on-line merenje vremenskog dijagrama potrošnje aktivne, reaktivne energije i temperature u karakterističnim prostorijama tri naplatne stanica JP “Putevi Srbije“ i to:

  • Naplatna stanica „Inđija“,
  • Naplatna stanica „Stara Pazova“, i
  • Naplatna stanica „Šimanovci“.

Ugradnja uređaja trajala je po cca 30 minuta, po svakom objektu, bez isključivanja elektroenergetskog napajanja odnosno bez stvaranja zastoja prilikom naplatae putarine.

Uređaji su povezani putem Interneta, preko „cloud“ sistema tako da ste u mogućnosti da u svakom momentu, sa bilo koje destinacije, pratite merenja u realnom vremenu kao i da sagledate vremenske dijagrame:P = f(t) utroška električne energije, Q = f(t) utroška reaktivne energije i, dijagram temperature T = f(t).

Za praćenje navedenih funkcija treba ukucati na brouzeru na računaru ili mobilnom telefonu:


Štampa