Organi Javnog preduzeća

Organi javnog preduzeća su:

Nadzorni odbor
Direktor

Direktor
v.d. direktora JP "Putevi Srbije" je Zoran Drobnjak, dipl.građ.inž.

Organi Javnog preduzeća u skladu sa Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima ("Sl.glasnik RS" broj46/13)


Štampa