Odeljenje obračuna zarada

Odeljenje obračuna zarada zaduženo je za planiranje potrebnih sredstava i obračun zarada i svih ostalih ličnih primanja zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o javnim preduzećima, Pravilnikom o radu i Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima, za obračun naknada po osnovu angažovanja fizičkih lica van Preduzeća za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji se pojavljuju tokom  poslovanja Preduzeća, obračun i uplatu poreskih obaveza, doprinosa za socijalno osiguranje i drugih obaveza, dostavljanje odgovarajućih poreskih prijava na zarade i naknade zarada, izradu dokumentacije za ostvarenje određenih prava na osnovu socijalnog osiguranja zaposlenih i drugih lica koja ostvaruju lična primanja u preduzeću.


Štampa