Odeljenje računovodstvenih poslova

Odeljenje računovodstvenih poslova zaduženo je za organizovanje tokova knjigovodstvenih dokumenata u Preduzeću, prikupljanje knjigovodstvenih dokumenata, kontrolu knjigovodstvene dokumentacije u skladu sa računovodstvenim propisima, evidentiranje poslovnih promena u poslovnim knjigama Preduzeća, sastavljanje odgovarajućih obračuna i izveštaja na osnovu poslovnih knjiga i drugih izvora informacija i dostavljanje obračuna i izveštaja nadležnim organima, čuvanje poslovnih knjiga, knjigovodstvenih dokumenata i finansijskih izveštaja.

Pored redovnih godišnjih izveštaja,odeljenje radi mesečne izveštaje,prilagođene budžetskom kontnom okviru,a u cilju lakšeg praćenja izvršenja KRT-a,obrazac 5,izveštaj o stanju docnji,odnosno neizmirenih obaveza preduzeća.


Štampa