Odeljenja Beograd

Odeljenje održavanja i zaštite puteva bavi se pripremom za izradu planova programa održavanja državnih puteva I i II  reda i prati njihovu realizaciju.

Odgovorno je za kvalitetno održavanje puteva u skladu sa Zakonom o javnim putevima, odobrenim programom i obezbeđenim sredstvima i za izvršenje radova po programu za održavanje i zaštitu puteva. Odeljenje sarađuje sa predstavnicima inspekcije, lokalne samouprave i MUP-a, a takođe vodi računa o izvršenju radova na održavanju i zaštiti puteva po nalozima MUP-a i inspekcijskih organa. Takođe se obavljaju poslovi pribavljanja  potvrda o prijemu tehničke dokumentacije i upotrebne dozvole, učestvuje na tenderima za izbor izvođača na održavanju i zaštiti puteva; predlažu se deonice za projektovanje, periodično održavanje puteva.

U odeljenju se vrše poslovi: zaštite putnog zemljišta (utvrđivanjem vlasništva i prikupljanjem podataka o zauzeću putnog zemljišta koji se dostavljaju nadležnoj službi JP"Putevi Srbije"), organizuje i prati aktivnosti na geodetskom utvrđivanju granice putnog zemljišta, vrši kontrolu ispunjenja uslova iz odobrenja za priključenje na javne puteve, učestvuje u poslovima eksproprijacije i rešavanja imovinsko pravnih odnosa.


Štampa