Odeljenje za održavanje elektroinstalacija

Odeljenje za održavanje elektroinstalacija se bavi izradom planova održavanja električnih instalacija na državnim putevima prvog i drugog reda, javnog osvetljenja i trafostanica, kao i nadzorom izvedenih radova prema usvojenom planu i programu. Sarađuje sa predstavnicima nadležnih elektro distributivnih preduzeća, lokalnim samoupravama i MUP-om, u cilju održavanja električnih instalacija u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Odeljenje pravi planove i vrši realizaciju poslova na izgradnji električnih instalacija javnog osvetljenja na državnim putevima prvog i drugog reda u cilju poboljšanja bezbednosti učesnika u saobraćaju.


Štampa