Оdeljenje za javne nabavke i ugovore

U skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Beograd, Plan javnih nabavki i sve njegove izmene i dopune objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Podaci o spprovedenim postupcima javnih nabavki u tekućoj godini i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama dobara, usluga i radova nalaze se na Portalu javnih nabavki.


Štampa