Оdeljenje za javne nabavke i ugovore

Odeljenje za javne nabavke nadležno je da priprema predlog plana javnih nabavki i izveštaje o realizovanim javnim nabavkama, prati pripremu nacrta ugovora i ocenu pravovaljanosti ugovora i drugih dokumenata, prati zakonske propise iz oblasti javnih nabavki, da u postupcima javnih nabavki vrši izradu zahteva za pokretanje, odluka za pokretanje, rešenja o imenovanju komisija, javnih poziva, zapisnika o otvaranju ponuda, izveštaja o radu komisije, odluka o izboru ponuđača, ugovora o javnoj nabavci i drugih akata u postupku kao i da vrši izradu i kontrolu ugovorno tehničke dokumentacije i izrađuje ugovore koji se odnose na delatnost preduzeća.

ico-word - Zahtev za pokretanje postupka nabavke po članu 7.
ico-word - Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke u otvorenom postupku
ico-word - Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke male vrednosti
ico-word - Izveštaj o realizaciji ugovora o javnoj nabavci


Štampa