Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove prati sprovođenje postupaka u imovinsko-pravnoj oblasti koji se odnose na utvrđivanje opšteg interesa i administrativni prenos prava korišćenja i to kroz: pripremu predloga za sprovođenje eksproprijacije, administrativni prenos prava korišćenja, privremeno korišćenje zemljišta radi otklanjanja elementarnih nepogoda i prestanak prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu koje je potrebno za izgradnju i rekonstrukciju puteva i putnih objekta. U odeljenju se razmatraju nacrti ugovora koji se odnose na imovinsko pravne poslove, ocenjuje se pravovaljanost ugovora i drugih dokumenata koji se odnose na rešavanje imovinsko pravnih odnosa na nepokretnostima, daju se nalozi za uknjižbu eksproprisanih nepokretnosti i promenu poseda u katastarskom aparatu, a ustanovljavaju, vode i ažuriraju evidencije o nepokretnostima u državnoj svojini kojima upravlja JP "Putevi Srbije".


Štampa