Odeljenje za normativne i statusne poslove

Odeljenje za normativne i statusne poslove obavlja stručno-analitičke poslove. Ocenjuje pravovaljanost opštih akata preduzeća i drugih dokumenata. Zastupa preduzeće pred sudovima i nadležnim organima. Prati i kontroliše primenu propisa iz delokruga svog rada, vodi potrebne evidencije.


Štampa