Odeljenje za opšte poslove

Odeljenje za opšte poslove prati propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja, priprema službena akta i dopise i kao obrađivač priprema predloge opštih i pojedinačnih akata za njihovu primenu, a ujedno se stara o primeni opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na tehničku dokumentaciju. Zaposleni takođe prate primenu programa za evidentiranje u pisarnici i arhivi, evidentiraju tehničku dokumentaciju u za to predviđenom programu i staraju se o ažurnosti evidencije primanja, izdavanja kao i o formalnoj ispravnosti primljene i evidentirane tehničke dokumentacije. U odeljenju se radi na rekonstruisanju (u smislu pronalaženja arhivskog primerka) tehničke dokumentacije ako se za to ukažu potrebe, brine se o pravovremenom vraćanju izdatih primeraka, stara se o ispravnoj primeni programa, sugerišu eventualne izmene i dopune i obavljaju poslovi prevođenja i inokorespondencije za potrebe Javnog preduzeća.

  1. Odsek pisarnice
  2. Odsek arhive

Štampa