Odeljenje za parnični i prekšajni postupak

Odeljenje za parnični i prekšajni postupak zastupa JP „Putevi Srbije“ pred sudovima i nadležnim organima i odgovara po zahtevima organa, organizacija i fizičkih lica iz delokruga rada odeljenja, priprema podnošenje krivičnih prijava i zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, odgovara na tužbe, podneske, obrađuje sudske predmete, podnosi krivične prijave i vodi potrebne evidencije.


Štampa