Odeljenje za radne odnose i kadrovske poslove

Odeljenje za radne i kadrovske poslove stara se o primeni zakonskih propisa u oblasti rada i radnih odnosa, učestvuje u pripremi predloga i mišljenja u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa, radi na izradi potrebnih akata o pravima i obavezama zaposlenih po osnovu rada iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i osiguravanja, zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, samostalno sprovodi postupak vezan za učinjenu povredu radne obaveze zaposlenih, i prati rokove zastarelosti. Po prijemu obaveštenja o izvršenoj povredi radne obaveze u odeljenju se vrši izrada upozorenja i rešenja o privremenom udaljenju zaposlenog sa rada, pribavljaju se po potrebi izjave ili drugi potrebni podaci zbog izrade upozorenja, kreiraju se mere za unapređenje organizacije rada i obavljanja poslova u Javnom preduzeću kao i planovi i programi obuke i stručnog usavršavanja u Javnom preduzeću.


Štampa