Odeljenje obrade podataka

Odeljenje obrade podataka bavi se automatskom obradom podataka naplate putarine i poslovima prenosa podataka sa terena.

Odeljenje obavlja sledeće poslove iz delokruga svog rada:

 • učestvuje u održavanju, razvoju i implementaciji softverskih zahteva vezanih za unapređenje centralne platforme i automatskog sistema naplate.
 • učestvuje u analizi i realizaciji složenih informatičkih poslova u vezi sa obradom podataka sa naplate putarine koje po potrebi dorađuje i inovira radi pravovremene i tačne obrade podataka.
 • stručno i informativno učestvuje u razvoju i unapređenju sistema automatske naplate putarine
 • obavlja složene i specijalizovane tehničko-operativne poslove održavanja postojećeg i razvoja budućeg sistema naplate putarine.
 • radi na izradi, praćenju stanja, evidentiranju utroška i evidenciji sravnjenja po okončanju godišnjeg popisa predmagnetisanih PM-kartica za ručni režim rada (RRR) na naplati putarine,.
 • obavlja proveru anomalnih kartica, koje se dostavljaju sa terena (nečitljive, nenamagnetisane, sumnjive)
 • odgovorno izrađuje i unosi finansijsko-saobraćajna zaduženja inkasanta u ručnom režimu rada na naplati.
 • prikuplja, dostavlja i proverava podatke o platnim bankovnim karticama
 • unosi, blokira ili reaktivira ID-kodove i šifre zaposlenih na naplati putarine.
 • obrađuje, unosi i menja dinarske i devizne cenovnike za naplatu putarine.
 • sistemski i odgovorno čuva dokumentaciju i softverske podatke od neovlašćenog korišćenja. Operativno trajno skladišti na elektronske medije i obezbeđuje i zaštićuje od fizičkog ili drugog oštećenja automatske originalne kriptovane podatke iz of-lajn obrade.
 • ažurira, obrađuje, analizira i kontroliše sa svakim pojedinačnim dokumentom podatke automatske obrade sa terena
 • dostavlja informacije za potrebe eksternih organa i službi

Od 15.01.2021. god. Na naplatnoj stanici „Vrčin“ počeo je sa radom Centar za akviziciju i obradu podataka sa naplate putarine (DATA centar).

U centru se obavljaju aktivnosti iz četiri ključnih oblasti:

 • monitoring sistema Centralne platforme (CP);
 • preciziranje uloga i odgovornosti;
 • superjuzer i
 • procedure i pravilnici

Odeljenje obrade podataka ima za cilj da operativno isprati i tehnički i kadrovski zadovolji sve potrebe procesa naplate putarine u Republici Srbiji koji je permanentno u fazi unapređenja i modernizacije.


Štampa