Odeljenje obrade podataka

Odeljenje obrade podataka radi na automatskoj obradi podataka naplate putarine i poslovima prenosa podataka sa terena.

U aktivnosti AOP-a spadaju:

  • Skidanje i unos kriptovanih podataka i foto-nadzora sa naplatnih stanica i distributivnih prodajnih mesta za ENP-naplatu na teritoriji Republike Srbije. Prenos dekriptovanih podataka sa terena, nakon čega se podaci unose u Оracle bazu.
  • Obrada podataka: unos i kontrola uplata, PPP na distribuciji, simulacija РРР naplate, kontrola BOKS, NMG i NRU-kartica, administracija i kontrola sistemskog vremena...
  • Izveštaji se kreiraju mesečno, periodično i godišnje. Izveštaji mogu biti interni i eksterni, koji se formiraju na zahtev domaćih i inostranih pravnih lica.
  • Arhiviranje i zaštita orginalnih elektronskih podataka i dokumentacije.

Štampa