Odeljenje za nadzor i upravljanje saobraćajem

Sistemi za upravljanje saobraćajem kao glavnu svrhu imaju unapređenje putne infrastrukture putem integrisanja savremenih informaciono-komunikacijskih tehnologija. Neki od ciljeva upravljanja saobraćajem na putnoj mreži Republike Srbije je optimalno iskorištavanje saobraćajnih kapaciteta - uspostavljanje stabilnog saobraćajnog toka, smanjenje zastoja, eliminacija potencijalnih saobraćajnih nezgoda i ujedno obezbeđivanje najboljih uslova putovanja korisnicima puta.

Odeljenje za nadzor i upravljanje saobraćajem Sektora za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju realizuje sledeće aktivnosti iz delokruga svog rada:

 • nadzor i upravljanje saobraćajem na putnoj mreži državnih puteva I i II
 • prikupljanje saobraćajno-tehničkih podataka vezane za puteve i korisnike
 • Uspostavljanje funkcije nacionalnog i regionalnih centara za upravljanje saobraćajem
 • tehnička podrška Investitoru na izgradnji tunelskih objekata u fazi do dobijanja upotrebne dozvole
 • pružanje širokog spektra usluga korisnicima puteva kroz rad Informativnog centra i preko specijalizovanog ITS GIS portala.
 • provera bezbednosti saobraćaja u tunelima i implementacija mera za unapređenje

Predstavnici Odeljenja su ujedno i imenovani predstavnici Preduzeća prilikom realizacije komercijalnih Ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji državnih puteva i tehnička podrška Investitoru na izgradnji državnih puteva i tunelskih objekata na putnoj mreži državnih puteva I i II reda.

Organizacija rada u regionalnim, operativno-upravljačkim i tunelskim centrima (RC/OUC/TOC)

Rad Odeljenja organizovan je kroz regionalne, operativno-upravljačke i tunelske centre stalnim dežurstvom 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i obuhvata:

 • neprekidno praćenje i uočavanje svih vanrednih događaja i alarma o događaju koji utiču na bezbednost učesnika u saobraćaju,
 • pravovremeno preduzimanje propisanih aktivnosti u cilju maksimalne podrške bezbednom i stabilnom odvijanju saobraćaja na državnim putevima,
 • uočavanje otkaza na instalisanoj opremi

Sve promene statusa elemenata instalisane ITS opreme mogu biti identifikovana putem :

 • centralnog sistema za nadzor i upravljanje (CSNU)
 • sistema video nadzora
 • redovnom kontrolom instalisanih sistema
 • prijavom od strane nadležnih organa (policija, vatrogasna jedinica, služba nadležna za održavanje puteva).

Putem različitih sistema instalisanih u operativno-upravljačkim centrima mogu se identifikovati razni događaji u objektu ili uticajnoj zoni objekta, kao što su: saobraćajna nezgoda, formiranje kolone vozila, zaustavljeno vozilo, vožnja u suprotnom smeru, pešak ili biciklista, radovi, sporo vozilo, vremenske neprilike, prestanak mrežnog napajanja, strani predmet i mnogi drugi.

Trenutna ogranizaciona šema Odeljenja po regionalnim, operativno-upravljačkim i tunelskim centrima (RC/OUC/TOC) data je u nastavku

 

Štampa