Odeljenje održavanja UISS

Odeljenje za održavanje upravljačko-informacionih sistema u okviru Sektora za upravljanje informacionim sistemima y saobraćaju, kao osnovni zadatak ima održavanje računarske i ITS opreme, sistema i mreža, obrađuje i analizira podatke u vezi sa održavanjem upravljačko-informacionog sistema.

Odeljenje održavanja UISS čine 2 odseka: Odsek za računarsku opremu i mreže i Odsek za podršku ITS opreme.

Zadaci IT odseka, odnosno odseka za računarsku opremu i mreže, odnose se na obezbeđenje, održavanje mreža, računara i računarske opreme u nadležnosti Javnog preduzeća "Putevi Srbije". Pored održavanja, obezbeđuju podršku radnim i poslovnim procesima na svim ključnim lokacijama iz IT okruženja u okviru organizacionih jedinica. Takođe, Odsek obavlja poslove vezane za zaštitu, bezbednost i kontrolu pristupa.

Odsek za podršku ITS opreme obuhvata sledeće poslove: Održavanje sistema za opservaciju saobraćaja - automatske brojače saobraćaja, održavanje sistema putno - meteoroloških stanica, održavanje sistema tunela Obilaznice, nadzornih i operativnih centara, održavanje sistema promenljive signalizacije, kao i održavanje sistema protiv provale i video nadzora i ostale ITS opreme.


Štampa