Osnove saobraćajnica

osnove saobracajnica

Odnos između vozila i puta predstavlja osnovu za projektovanje puteva i analizu saobraćaja. Na primer, određivanje dužine traka za ubrzavanje i usporavanje, maksimalnog nagiba (podužnog i poprečnog), zaustavne i preticajne preglednosti i dr, zavise od razumevanja ponašanja vozila na putu, odnosno od karakteristika vozila. Karakteristike vozila, takođe, utiču na određivanje načina kontrole saobraćaja, ograničenja brzine i vremenskih intervala trajanja svetlosne saobraćajne signalizacije.

Publikaciju možete preuzeti u .pdf formatu klikom na sliku. 


Štampa