Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu:

E-75

ico-adobe - 01-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-75 Gornje polje-Caričina dolina (83 mb)
ico-adobe - 02-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-75 Grabovica-Grdelica (32 mb)
ico-adobe - 03-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-75 Caričina dolina-Vladičin Han (456 mb)
ico-adobe - 04-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-75 Vladičin Han-Donji Neradovac (150 mb)
ico-adobe - 06-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-75 Levosoje-Bukurevac (3 mb)
ico-adobe - 07-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-75 Bukurevac-BJR Makedonija (17 mb)


E-80

ico-adobe - 01-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-80 - Prosek-Crvena reka (2 mb)
ico-adobe - 02-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-80 Sektor 2,3 - Crvena reka-Pirot (174 mb)
ico-adobe - 03-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-80 Sektor 4 - Pitor (istok)-Dimitrovgrad (42 mb)
ico-adobe - 04-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-80 - obilaznica Dimitrovgrada (5 mb)


E-763

ico-adobe - 01-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Beograd (Ostružnica) - Umka (19 mb)
ico-adobe - 02-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Umka - Obrenovac (11 mb)
ico-adobe - 03-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Obrenovac - Ub (2,5 mb)
ico-adobe - 04-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Ub - Lajkovac (106 mb)
ico-adobe - 05-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Lajkovac - Ljig (8,5 mb)
ico-adobe - 07-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Boljkovci - Takovo (19 mb)
ico-adobe - 08-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Takovo - Preljina (66 mb)
ico-adobe - 09-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Preljina - Prijevor (40 mb)
ico-adobe - 10-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Prijevor - Lučani (90 mb)
ico-adobe - 11-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 Lučani - Požega (1,5 mb)


Štampa