Međunarodne aktivnosti

JP "Putevi Srbije" u sklopu svojih međunarodnih aktivnosti saradjuje sa evropskim i svetskim asocijacijama, upravama i institutima za puteve.

JP "Putevi Srbije" je punopravan član ASECAP-a, ERF-a i IRF-a. 

JP "Putevi Srbije" u sklopu svojih međunarodnih aktivnosti saradjuje sa evropskim i svetskim asocijacijama, upravama i institutima za puteve.

JP "Putevi Srbije" je punopravan član ASECAP-a, ERF-a i IRF-a. 

IRF

Logo IRFMeđunarodna Federacija za puteve (IRF) je nevladina, neprofitna organizacija čija je misija da promoviše i inovira razvoj putne infrastrukture.

Programi Centra IRF Brisel i Ženeva fokusirani su na Evropu kao deo međunarodnih programa IRF, i praktično znače kreiranje platforme za puteve uključujući javni i privatan sektor u cilju integracije sa ostalim inicijativama regionalne saradnje.

ImageOrganizujući Kongrese za Jugoistočnu Evropu, (do sada su održana četiri Kongresa za Jugoistočnu Evropu -Treći Kongres održan u Beogradu, u organizaciji JP "Putevi Srbije", septembar 2002 godine), IRF ima za cilj da promoviše saradnju između država i vlada regiona Jugoistočne Evrope, što je od vitalnog značaja za region. 

U vrlo tesnoj saradnji sa glavnim inicijativama za rekonstrukciju Jugoistočne Evrope, IRF ima za cilj da usmeri razvoj na bolje puteve i putnu mrežu, kao urgentnu potrebu za ekonomski napredak zemalja Jugoistočne Evrope.

JP "Putevi Srbije" je stalni član IRF-a. 
Rezultat dobre međusobne saradnje sa IRF-om je i poseta generalnog direktora IRF gosp. Antoni Pirs-a (Anthony Pearce), u martu 2007. godine.
Zaključak vođenih razgovora je nastavak saradnje i aktivno učešće JP "Putevi Srbije" u radu ove asocijacije.

ImageU tom svetlu naša delegacija je aktivno učestvovala na zajedničkoj Prvoj Konferenciji Crnomorskog prstena i četvrtoj konferenciji Puta svile, u Istanbulu, u periodu od 14 – 16 Maja 2007.g.
Naša delegacija je imala zapaženu prezentaciju u okviru nacionalnih prezentacija Konferencije.

Konferencija u Istanbulu održana je u momentu kada je Turska postala predsedavajući Organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), i to kada u svetu raste interesovanje za region Crnog mora.

Memorandum o razumevanju između Međunarodne Federacije za puteve (IRF) i Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), radi promocije Crnomorskog prstena (Black Sea Ring Highway), potpisan Novembra 2005 godine u Antaliji, je bio polazna osnova za ovu zajedničku konferenciju.

Specijalni doprinos ove Konferencije je regionalni razvoj odnosno povezivanje regiona Centralne Azije i regiona Crnog mora, o čemu svedoči i Deklaracija usvojena na Konferenciji.

Crnomorski prsten (Black Sea Ring Highway), za našu zemlju je prirodan nastavak kraka koridora Xc (E - 80), Niš – Sofija, koji je deo TEM mreže, (Trans European North - South Motorway) jer povezuje zemlje Zapadne i Centralne Evrope sa zemljama crnomorskog sliva, Rusijom i zemljama Zapadnog Balkana pokrivajući na taj način politički i ekonomski prostor od Jadrana do Pacifika. 
Izgradnjom kraka Xc i završetkom izgradnje autoputa od Burgasa preko Sofije do granice sa Republikom Srbijom ostvaruje se veza sa crnomorskim prstenom i zemljama iz regiona Crnog mora.

ERF

The European Road Federation is a non-profit association which coordinates different approaches relevant to the European road sector.
The European Road Federation operates on the platform of dialogue within the European Union, taking into consideration the main input information relevant to mobility and promotion of leading research for a quality road infrastructure.
The mission of the European Road Federation is mobility and sustainability of European roads.
The Public Enterprise "Roads of Serbia" is a standing member of the European Road Federation.
                    
The European Road Federation and the Chamber of Commerce for South-East Europe, under the auspices of the Ministry of Capital Investments of Serbia, and with the participation of the Public Enterprise "Roads of Serbia", organized in November 2005 the Regional Conference titled "Building Tomorrow s Transport Infrastructure in SE Europe".

The principle objective of the Regional Conference was to assist South-East Europe in achieving a safe, efficient and sustainable transport system.

IBTTA

ImageMeđunarodno udruženje za mostove, tunele i autoputeve (IBTTA) je svetski savez operatera naplate putarine i povezanih industrija koji pruža forum za deljenje znanja i ideja kako bi se promovisale i poboljšale transportne usluge koje se finansiraju od putarine.

Osnovano 1932. godine, IBTTA je jedino udruženje koje predstavlja svetsku industriju naplate putarine.

Prioritet IBTTA je pomaganje članovima da budu u toku sa trendovima koji posmatraju javljanje industrije naplate putarine kao jedne od najvažnijih snaga za finansiranje autoputeva i operacija širom sveta. Finansijski samiti, sastanci, izložbe i radionice se nude tokom cele godine.

IBTTA se sastoji od 280 članova uz 25 zemalja na šest kontinenata. Pored Sjedinjenih Država, postoji značajan broj predstavnika evropskih operatera naplate putarine u Italiji, Francuskoj, Španiji i Portugaliji kao i Austriji, Južnoj Africi, Japanu i Brazilu. IBTTA članovi su lideri u tehnološkim inovacijama i poznaju načine na koje tehnologija preoblikuje finansiranje puteva, organizacione modele i pružanje usluga.

IBTTA se finansira prvenstveno od članarina, kotizacija za sastanke, izložbi i sponzorstava.

Holandsko-srpski poslovni savet

Holandsko - srpski poslovni savet predstavlja platformu za privatno i javno partnerstvo dve zemlje u oblasti infrastrukture i zaštite životne sredine, u okviru koje je tokom 2009. godine organizovano niz radnih poseta Srbiji i Holandiji. Osnovni ciljevi Saveta su realizacija dugoročnih planova i projekata koje holandske kompanije sprovode u okviru modernizacije srpske infrastrukture i zaštite životne sredine, učestvovanje holandskih kompanija u procesu razvoja Srbije, odnosno upoznavanje naših stručnjaka sa poslednjim dostignućima u navedenim oblastima kroz permanentnu saradnju.

Stručnjaci Javnog preduzeća "Putevi Srbije", koje je nosilac ključnih  aktivnosti u oblasti putne infrastrukture Srbije, aktivno su učestvovali u radnoj grupi Holandsko-srpskog poslovnog saveta.


Štampa