Kabinet direktora

U kabinetu direktora obavljaju se poslovi upravljanja i rukovođenja, revizije, komunikacije sa javnošću, kontrole nadzora, administrativno tehnički i drugi poslovi poslovodstva u vezi sa delatnošću preduzeća i njegovim poslovanjem.

Odeljenja koja za svoj rad direktno odgovaraju direktoru preduzeća su:

  1. Odeljenje interne revizije
  2. Odeljenje unutrašnje kontrole poslova nadzora naplate putarine i automatske obrade podataka
  3. Odeljenje za odnose sa javnošću


Štampa