Sektor za održavanje državnih puteva I i II reda

Primarni zadatak Sektora je održavanje i zaštita postojeće mreže državnih puteva I i II reda, sa objektima, na teritoriji Republike Srbije.
U Sektoru za održavanje javnih puteva I i II reda, obavljaju se poslovi nadzora na održavanju puteva, zaštite i kontrole puteva i putnog zemljišta, praćenja sanacija klizišta, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost Sektora.

U sastavu Sektora za održavanje javnih puteva I i II reda nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje za tehničke poslove
 2. Odeljenje za putne objekte
 3. Odeljenje za elektroinstalacije
 4. Odeljenje za zaštitu puteva
 5. Odeljenje za autoputeve
 6. Odeljenje Beograd
 7. Odeljenje Novi Sad
 8. Odeljenje Niš
 9. Odeljenje Užice
 10. Odeljenje kosovska Mitrovica

 

Zimska služba
 

Primarni zadatak Sektora je održavanje i zaštita postojeće mreže državnih puteva I i II reda, sa objektima, na teritoriji Republike Srbije.
U Sektoru za održavanje javnih puteva I i II reda, obavljaju se poslovi nadzora na održavanju puteva, zaštite i kontrole puteva i putnog zemljišta, praćenja sanacija klizišta, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost Sektora.

U sastavu Sektora za održavanje javnih puteva I i II reda nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje za tehničke poslove
 2. Odeljenje za putne objekte
 3. Odeljenje za elektroinstalacije
 4. Odeljenje za zaštitu puteva
 5. Odeljenje za autoputeve
 6. Odeljenje Beograd
 7. Odeljenje Novi Sad
 8. Odeljenje Niš
 9. Odeljenje Užice
 10. Odeljenje kosovska Mitrovica

 

Zimska služba
 

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/2017


Štampa