Odeljenje za autoputeve

Odeljenje za Autoputeve zaduženo je, preko nadležnih preduzeća za održavanje, za održavanje i zaštitu državnih puteva IA reda (autoputevi). Autoputevi koji su u saobraćajnoj funkciji su:

 Ukupna dužina izgrađenih državnih puteva IA reda – autoputeva koji su u saobraćaju i koji su u nadležnosti odeljenja je 977,285 km.

Mapa državnih puteva IA
 
Mapa tranzitnih državnih puteva

Referentni sistem mreže državnih puteva IA reda u Republici Srbiji (verzija jul 2023.) link

Glavni cilj odeljenja je preduzimanje aktivnosti na upravljanju i nadzoru izvedenih radova na održavanju državnih puteva, a u cilju obezbeđivanja trajnog, neprekidnog i bezbednog odvijanja saobraćaja na državnim putevima IA reda – autoputevima.

Odeljenje za autoputeve zaduženo je za pripremu godišnjih i mesečnih planova redovnog održavanja i godišnjih planova rehabilitacije autoputeva i odgovorno je za kvalitetno održavanje autoputeva u skladu sa Zakonom o putevima, važećim pravilnicima, odobrenim programom poslovanja i obezbeđenim finansijskim sredstvima. Odeljenje u realizaciji svojih aktivnosti sarađuje sa ostalim odeljenjima unutar sektora i preduzeća, predstavnicima nadležnog ministarstva, predstavnicima inspekcije i MUP-a.

Zaposleni u okviru svakodnevnih aktivnosti obavljaju i sledeće aktivnosti:

  • prate realizaciju izvedenih radova i vrše obračun izvedenih radova na poslovima redovnog održavanja (letnje i zimsko održavanje), poslovima urgentnih radova i poslovima na rehabilitaciji autoputeva;
  • prate stanja na deonicama autoputeva preko uspostavljenih dežurnih službi;
  • vrše pripremu izveštaja o utvrđenom stanju i izdavanje naloga izvođaču za otklanjanje eventualno identifikovanih nedostataka;
  • vrše evidentiranje saobraćajnih nezgoda i nastale štete na opremi puta, prikupljanje potrebnih podataka, pisanje izveštaja o saobraćajnim nezgodama, priprema zahteva za nadoknadu štete pričinjene na putu, saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta;
  • pripremaju finansijske izveštaje o realizaciji izvedenih radova na poslovima redovnog održavanja, urgentnih radova i rehabilitacija;
  • vrše utvrđivanje radnji suprotno odredbama Zakona o putevima, a u cilju zaštite puta. Prikupljanje potrebnih podataka i priprema potrebnih obaveštenja i prijava nadležnim organima ministarstva i MUP-a;
  • vrše pripremu izjašnjenja po zahtevu drugih sektora i odeljenja unutar preduzeća, državnih organa (MGSI, MPU..), javnih preduzeća i trećih lica;
  • učestvuju u pripremi projektnih zadataka i druge dokumentacije u postupcima izrade projekata i izgradnje novih deonica autoputeva;
  • učestvuje u pripremi plana javnih nabavki i realizaciji planiranih i odobrenih javnih nabavki;
  • obavljaju poslove u postupku pribavljanja građevinskih i upotrebnih dozvola.

Održavanje državnih puteva IA reda obavljaju ekipe za održavanje puteva koje su smeštene u 34 putne baze, od kojih 31 stalna i 4 privremene.

U cilju stalnog praćenja stanja na deonicama državnih puteva IA reda – autoputevima, uvedeno je stalno dežurstvo ekipa na 19 putnih baza. Glavni zadatak dežurnih ekipa je praćenje stanja na putu, obezbeđenje zone saobraćajne nezgode, uspostavljanje saobraćaja nakon prekida i manje intervencije na putu i saobraćajnoj signalizaciji.

U cilju unapređenja aktivnosti na redovnom održavanju, praćenju kvaliteta izvedenih radova i unapređenju bezbednosti saobraćaja, zaposleni unutar odeljenja su izradili sledeća tehnička uputstva:

Za potrebe regulisanja saobraćaja na državnim putevima IA reda – autoputevima u zoni radova, a za vreme izvođenja aktivnosti na održavanju, izrađen je projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije za označavanje zona radova na održavanju državnih puteva sa tipskim rešenjima za regulisanje saobraćaja.

Na državnim putevima IA reda trenutno je u funkciji 85 parkirališta, od kojih je 13 SOS i 8 za potrebe službi održavanja. Na parkiralištima postoji mogućnost parkiranja putničkih vozila, osoba sa invaliditetom, BUS vozila i teretnih vozila. Sva parkirališta su opremljena mobilijarom za sedenje i mobilnim toaletima. Na parkiralištima postoji 920 mesta za putničke automobile, 32 mesta za osobe sa invaliditetom, 86 mesta za BUS vozila i 507 mesta za teretna vozila.

Pored parkirališta koja su u nadležnosti JP Putevi Srbije, na državnim putevima IA reda trenutno je u funkciji 57 stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom.

Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Sektor naplate putarine, vrši naplatu naknade za upotrebu autoputa (putarine). Naplata putarine se od 01. decembra 2019. godine, na svim deonicama odvija u uslovima zatvorenog sistema.

Ukupna dužina državnih puteva IA reda - autoputeva pod naplatom iznosi 829,872km. Naplata putarine se obavlja preko automatskog tehničkog sistema za naplatu koji se sastoji od 66 naplatnih stanica.

Informacije o lokaciji naplatnih stanica, ceni putarine, načinima plaćanja putarine…možete pronaći na:  linku.

 


 


Štampa