Odeljenje tehničkih poslova

Odeljenje tehničkih poslova se bavi pripremama osnova za izradu planova programa održavanja državnih puteva I i II reda i prati njihovu realizaciju. Sarađuje sa predstavnicima inspekcije, lokalne samouprave i MUP-a. U odeljenju se vrši prijem, obrada i analiza podataka iz drugih Odeljenja u okviru Sektora, vrši se priprema izveštaja za interne potrebe i potrebe Vlade, vladinih i državnih organa, vrši se prijem, analiza, obrada i arhiviranje svih zahteva vezanih za održavanje i zaštitu puteva, a upućenih od strane građana, udruženja, ministarstva i lokalnih samouprava. Sastavljaju se predlozi i odgovori po svim pristiglim zahtevima.

ico-adobe - Obaveštenje opštinama o proceduri prolazaka puteva kroz naseljeno mesto MGSI

1. ODSEK ZA PLANIRANjE, JAVNE NABAVKE I PRAĆENjE REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANjA
2. ODSEK ZA SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNU SIGNALIZACIJU

 

Štampa