Odeljenje za zaštitu životne sredine

ImageZaštita životne sredine u sektoru puteva predstavlja prepoznavanje i sprečavanje, odnosno umanjenje negativnih uticaja kojima put ugrožava okolinu. Proces se sprovodi uz poštovanje zakonski definisanih procedura, primenu preventivnih mera zaštite i uvođenje inovativnih koncepata u oblasti zaštite životne sredine. Ispituju se i uticaji koje okolina, odnosno životna sredina ima na puteve i protok saobraćaja – preventivno se pristupa ekstremnim i akcidentnim situacijama koje mogu značajno uticati na bezbednost saobraćaja i stanje putne infrastrukture.

Zadaci Odeljenja se temelje na dokumentu Politika zaštite životne sredine u JP „Putevi Srbije“ u dugoročnom i srednjeročnom periodu, kroz formiranje godišnjih planova aktivnosti. Sprovodi se implementacija zakonskih obaveza i podizanje ekološke svesti na nivou planiranja, projektovanja, kao i tokom izvođenja radova prilikom izgradnje, odnosno održavanja državne putne mreže. Odeljenje sprovodi proveru (praćenje) stanja zaštite životne sredine na putevima, radi na pripremi uputstava, priručnika i studija u cilju definisanja procedura i na prikupljanju podataka kojima se obezbeđuje potreban nivo kvaliteta radova i znanja o stanju životne sredine, kao i o mogućim rizicima.

Polaznu osnovu za rad Odeljenja čine zakoni iz oblasti zaštite životne sredine:

ico-adobe - Zakon o zaštiti životne sredine
ico-adobe - Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Karta zaštićenih prirodnih dobara Srbije
ico-adobe - Zakon o nacionalnim parkovima
ico-adobe - Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
ico-adobe - Zakon o šumama
ico-adobe - Zakon o upravljanju otpadom
ico-adobe - Zakon o vodama
ico-adobe - Zakon o zaštiti vazduha
ico-adobe - Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
ico-adobe - Zakon o zaštiti prirode
ico-adobe - 
Zakon o klimatskim promenama

 

OSNOVNE AKTIVNOSTI ODELJENJA:

Osnovne aktivnosti Odeljenja:

- Sprovođenje postupka procene uticaja putnih projekata na životnu sredinu, na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu;

- Sprovođenje postupka praćenja stanja životne sredine, saglasno zakonskom okviru koji reguliše tu oblast (uključujući praćenje stanja saobraćajne buke);

- Izrada prikaza uticaja puta i saobraćaja na životnu sredinu zasnovanih na modelovanju (strateške karte buke i emisija zagađujućih materija od saobraćaja u atmosferu);

- Izdavanje mišljenja na Izveštaje o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu na nivou planskih dokumenata;

- Priprema predloga za Program poslovanja preduzeća u skladu sa sveobuhvatnim stručnim analizama i usmeravanjem aktivnosti prema zahtevima zaštite životne sredine;

- Izrada projektnih zadataka za uputstva, planove, projekte i studije u nadležnosti Odeljenja;

- Sprovođenje tenderske procedure i stručni nadzor nad izradom svih dokumenata u nadležnosti Odeljenja.

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu


Vesti:

ico-adobe - Strateške karte buke

ico-adobe - Urađeno uputstvo za monitoring

ico-adobe - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda

ico-adobe - Studija istraživanja snežnih nanosa na državnim putevima I reda

- Studije ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova

ImageZaštita životne sredine u sektoru puteva predstavlja prepoznavanje i sprečavanje, odnosno umanjenje negativnih uticaja kojima put ugrožava okolinu. Proces se sprovodi uz poštovanje zakonski definisanih procedura, primenu preventivnih mera zaštite i uvođenje inovativnih koncepata u oblasti zaštite životne sredine. Ispituju se i uticaji koje okolina, odnosno životna sredina ima na puteve i protok saobraćaja – preventivno se pristupa ekstremnim i akcidentnim situacijama koje mogu značajno uticati na bezbednost saobraćaja i stanje putne infrastrukture.

Zadaci Odeljenja se temelje na dokumentu Politika zaštite životne sredine u JP „Putevi Srbije“ u dugoročnom i srednjeročnom periodu, kroz formiranje godišnjih planova aktivnosti. Sprovodi se implementacija zakonskih obaveza i podizanje ekološke svesti na nivou planiranja, projektovanja, kao i tokom izvođenja radova prilikom izgradnje, odnosno održavanja državne putne mreže. Odeljenje sprovodi proveru (praćenje) stanja zaštite životne sredine na putevima, radi na pripremi uputstava, priručnika i studija u cilju definisanja procedura i na prikupljanju podataka kojima se obezbeđuje potreban nivo kvaliteta radova i znanja o stanju životne sredine, kao i o mogućim rizicima.

Polaznu osnovu za rad Odeljenja čine zakoni iz oblasti zaštite životne sredine:

ico-adobe - Zakon o zaštiti životne sredine
ico-adobe - Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Karta zaštićenih prirodnih dobara Srbije
ico-adobe - Zakon o nacionalnim parkovima
ico-adobe - Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
ico-adobe - Zakon o šumama
ico-adobe - Zakon o upravljanju otpadom
ico-adobe - Zakon o vodama
ico-adobe - Zakon o zaštiti vazduha
ico-adobe - Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
ico-adobe - Zakon o zaštiti prirode
ico-adobe - 
Zakon o klimatskim promenama

 

OSNOVNE AKTIVNOSTI ODELJENJA:

Osnovne aktivnosti Odeljenja:

- Sprovođenje postupka procene uticaja putnih projekata na životnu sredinu, na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu;

- Sprovođenje postupka praćenja stanja životne sredine, saglasno zakonskom okviru koji reguliše tu oblast (uključujući praćenje stanja saobraćajne buke);

- Izrada prikaza uticaja puta i saobraćaja na životnu sredinu zasnovanih na modelovanju (strateške karte buke i emisija zagađujućih materija od saobraćaja u atmosferu);

- Izdavanje mišljenja na Izveštaje o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu na nivou planskih dokumenata;

- Priprema predloga za Program poslovanja preduzeća u skladu sa sveobuhvatnim stručnim analizama i usmeravanjem aktivnosti prema zahtevima zaštite životne sredine;

- Izrada projektnih zadataka za uputstva, planove, projekte i studije u nadležnosti Odeljenja;

- Sprovođenje tenderske procedure i stručni nadzor nad izradom svih dokumenata u nadležnosti Odeljenja.

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu


Vesti:

ico-adobe - Strateške karte buke

ico-adobe - Urađeno uputstvo za monitoring

ico-adobe - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda

ico-adobe - Studija istraživanja snežnih nanosa na državnim putevima I reda

- Studije ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova

Zahtev za podizanje drvoreda uz državne puteve I i II reda

Osnova politike zaštite životne sredine u Javnom preduzeću „Putevi Srbije“ je strateško opredeljenje Republike Srbije u sektoru drumskog saobraćaja na smanjenje štetnih uticaja saobraćaja na životnu sredinu. Cilj zaštite životne sredine u sektoru državnih puteva je ostvarenje infrastrukture koja je prilagođena prirodnom i kulturnom okruženju, na način da se prirodni resursi čuvaju, a uticaji saobraćaja imaju podnošljiv/prihvatljiv uticaj na zdravlje i dobrobit ljudi.

Na osnovu člana 49. tačka 2. Zakona o putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018), u slučaju podizanje drvoreda uz državne puteve I i II reda potrebno je pribaviti saglasnost od upravljača puta.

ico-adobe - Zahtev za podizanje drvoreda uz državne puteve I i II reda

Planirani drvoredi moraju da budu usklađen sa zakonskim okvirom koji definiše građevinske, saobraćajne i tehničke uslove.

ico-adobe - Smernice za podizanje drvoreda uz državne puteve I i II reda

Zahtev za podizanje drvoreda uz državne puteve I i II reda dostaviti na adresu:

ЈП "Путеви Србије"
Sektor za strategiju, projektovanje i razvoj
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Bulevar kralja Aleksandra 282, 11 000 Beograd
Za dodatne informacije obratite se na kontakt telefone: 011/3040-735, 3040-604, 3040-621


Štampa