Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju

Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju upravlja saobraćajem, razvija i implementira inteligentne transportne sisteme, ITK sisteme, baze podataka od značaja za mrežu državnih puteva, obavlja poslove standarda i kvaliteta Integrisanih menadžment sistema, IMS, bezbednost zdravlja i zaštite na radu, poslove informisanja korisnika puteva o stanju u saobraćaju. Bavi se poslovima automatske obrade podataka (AOP-a) u vezi sa naplatom putarine, IT poslovima preduzeća, monitoringom, nadzorom i upravljanjem saobraćaja na delu mreže puteva i tunela opremljenih elementima ITS-a, prikupljanjem podataka o saobraćaju sa meteostanicama.

U okviru Sektora za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju nalazi se 7 odeljenja:

  1. Odeljenje za ITS
  2. Odeljenje baze podataka
  3. Odeljenje obrade podataka
  4. Odeljenje za održavanje upravljačko informacionih sistema
  5. Informativni centar
  6. Odeljenje kvaliteta
  7. Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu

ico-adobe - Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju

Godišnji izveštaj naplate putarine

 Aktivnosti Sektora:
 


Štampa