Odeljenje baze podataka

Odeljenje baze podataka se bavi poslovima upravljanja, prikupljanja, ažuriranja i analize podataka koji se odnose na puteve, saobraćaj, saobraćajnu signalizaciju i opremu, saobraćajnim nezgodama, pružnim prelazima, objektima i nestabilnim terenima, komercijalnim objektima. Na osnovu prikupljenih podataka izrađuje izveštaje o prosečnom godišnjem, dnevnom saobraćaju, kao i tabele saobraćajnog opterećenja na putevima I i II reda.

Celokupan rad Odeljenja pokrivaju visokoobrazovani zaposleni iz oblasti elektrotehnike, saobraćaja i građevinarstva, a sve u cilju ostvarenja postavljenih zadataka i realizacije novih projekata.

U okviru Odeljenja redovno se prate baze: o putevima, mostovima, tunelima, klizištima, brojanju saobraćaja, opasnim mestima, putno-pružnim prelazima i saobraćajnoj signalizaciji i opremi.

Baza podataka o putevima (BPP) sadrži osnovne podatke o državnim putevima Republike Srbije i evidenciju i stanje putnog inventara. Između ostalog tu su podaci o putnim pravcima, sadržaj i dimenzije kolovoza, podaci o klimatskim zonama, veličini i strukturi saobraćajnog opterećenja, parametrima protoka, brzini pri zagušenju itd.

Podaci se pripremaju za potrebe različitih usluga i projekata, najčešće traženi podaci iz BPP jesu snimanje podužne (ne)ravnosti (IRI-ja) i kolotraga po zahtevu projektnih organizacija.

Baza podataka o mostovima (BPM) definiše sve elemente mosta koji se ispituje, sa instrukcijama za inspekciju i procenu stanja, nosivosti mosta, kao i popis postojećih oštećenja. U bazi podataka postoje aplikacije za određivanje rejtinga mosta prema prioritetima održavanja, kao i mogućnost izrade planova radova.

Baza podataka o tunelima (BPT), nakon unosa podataka o inventarima, svaki tunel se opisuje definisanjem elemenata za opis, procenu stanja i redovno održavanje. Na osnovu svih ponderisanih ocena aplikacijom BPT se određuje rejting tunela prema prioritetima održavanja.

Baza podataka o klizištima (BPK) ima definisanu metodologiju za procenu opasnosti i procenu rizika izraženih u vidu rejtinga koje se obrađuju, kako bi se osigurala nesmetana funkcionalnost saobraćaja.

Baza podataka o brojanju saobraćaja (BPS). Formiranje Baze podataka o saobraćajnim tokovima podrazumeva sistemsko prikupljanje podataka o:
• intezitetu i strukturi saobraćajnog toka,
• prostornim neravnomernostima saobraćajnog toka i
• vremenskim neravnomernostima saobraćajnog toka (časovnim, dnevnim, sedmičnim, mesečnim, godišnjim).
Prezentacija podataka o brojanju saobraćaja izdaje se u štampanom i elektronskom obliku, i prikazuje se na veb sajtu svake godine.

Geoprostorni informacioni sistem (GIS), predstavlja vizuelizaciju geoprostornih podataka i omogućava kreiranje prostornih podataka, kao i prostornu analizu, tumačenje informacija i njihovo povezivanje. Sve alfanumeričke baze podataka čuvaju podatke koji mogu biti predstavljeni geografski.

Geobaza podataka preduzeća dostupna je i na mobilnoj android aplikaciji, koja sadrži skoro sve prostorne skupove podataka JPPS-a. Prostorni skupovi podataka se skladište i organizuju sa odgovarajućim atributima, čime se vrše praćenja stanja mreže puteva sa primarnim zadatkom prikupljanja svih prostornih i neprostornih podataka vezanih za mrežu puteva JPPS.


Štampa