Odeljenje kvaliteta

Odeljenje kvaliteta bavi se poslovima kontrole i održavanja kvaliteta radova i prati realizaciju projekata definisanih u godišnjem planu poslovanja JP “Putevi Srbije“, sa jasnim ciljem da se svi predviđeni radovi izvode u skladu sa zahtevima definisanim tehničkim stadardima, normama, tehničkim specifikacijama i FIDIC uslovima ugovora.

Odeljenje kvaliteta bavi se sledećim poslovima:

  • tehnički pregled autoputa kao uslov za pribavljenje upotrebne dozvole
  • funkcija Inženjera na projektu i nadzor nad radovima i usluge pregleda projektno tehničke dokumentacije
  • praćenje realizacije ugovora u okviru nadležnosti Investitora.
  • kontrola i potvrda ugovorne dokumentacije: izdatih garancija, programa radova, plana kontrole i održanja kvaliteta, dinamičkih planova za izvođenje;
  • uvođenje izvođača u posao – izdavanje potvrde početka radova; priprema i koordinacija za potrebe izdavanja građevinskih dozvola i prijava radova
  • kontrola kvaliteta: saglasnosti za odobrenje upotrebe materijala, uspostavljanje procedura za kontrolu kvaliteta, prijema materijala na gradilište (kameni agregat cement, aditivi, betoni, čelik za beton, izrada nasipa od drobljenog kamena, uspostavljanje privremenih saobraćajnica, rešavanje spornih pitanja na terenu u pogledu zaštite životne sredine uticaja nastanovništvo u zoni trase zaštite i izmeštanja lokalne infrastrukture i sl.);
  • pregled, komentari i saglasnost za Projekte za Izvođenje za sve Sekcije radova
  • pregled i overa finansijskih dokumenata prema Komercijalnom ugovoru, Građevinske knjige i Privremene situacije
  • rad sa republičkim službama: inspektori za puteve

Planirana kontrolna ispitivanja su definisana internim planom Odeljenja kvaliteta, kao i vanredne provere, u svim slučajevima kada se po zahtevu nadzorne službe ili predstavnika investitora proverava kvalitet radova, kako u fazi izvođenja, tako i u garantnom roku.

Kontrolna ispitivanja se sprovode u saradnji sa Laboratorijom za kolovozne konstrukcije pri Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu koja je opremljena najmodernijom opremom u zemlji.

Zajednički timski rad sa osobljem fakulteta i iskustvo i obučenost inženjera kvaliteta zaposlenih u Odeljenju kvaliteta obezbeđuje poverenje u dobijene rezultate ispitivanja na osnovu kojih se vrlo efikasno kontroliše rad izvođača i njihovih tekućihlaboratorija.


Štampa