Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu

Poslovi bezbednosti i zdravlja na radu i poslovi zaštite od požara organizuju se u okviru Odeljenja za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada.

U tom cilju utvrđuju se i sprovode preventivne aktivnosti koje se odnose na primenu savremenih tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih mera i sredstava za otklanjanje i/ili smanjenje rizika od nastanka povreda zaposlenih.

Na svim lokacijama i u svim poslovnim objektima Odeljenje sprovodi preventivne i periodične preglede i ispitivanje uslova radne okoline i opreme za rad i učestvuje pri izboru lične zaštitne opreme za radna mesta na kojima je predviđena. Za zaposlene redovno se organizuju periodični lekarski pregledi na osnovu kojih se prati zdravlje zaposlenih.

Na nivou celog JP „Putevi Srbije“ sprovode se obuke zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara, koje imaju za cilj da svi zaposleni budu upoznati sa opasnostima koje mogu dovesti do povrede ili požara na radnim mestima, merama zaštite na radnim mestima, upotrebom sredstava i opreme za ličnu zaštitu zaposlenih kao i sredstvima za gašenje požara, postupkom u slučaju povrede na radu ili u slučaju nastanka požara, kao i sa odgovornošću zbog ne pridržavanja propisanih mera zaštite.

Procesi rada Odeljenja definisani su i opisani procedurama u skladu sa zahtevima OHASAS standardam na osnovu kojih se prate i mere realizovani učinci bezbednosti i zdravlja na radu.

Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu brine o sprovođenju mera i aktivnosti koje su usmerene na stvaranje i razvijanje svesti o potrebi zdravog načina rada, kao i mera za odvikavanje od štetnih i loših navika i ponašanja na radu.

Sve aktivnosti Odeljenja doprinose poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu uz poštovanje neophodnih procedura za bezbedan rad na radnim mestima ne samo samo u kancelarijskom prostoru nego i na svim lokacijama na kojima se obavljaju poslovi iz delokruga rada JP „Putevi Srbije“.


Štampa