Odeljenje za integrisane menadžment sisteme i sisteme za podršku poslovanja preduzeća

Put poslovne izvrsnosti, na kome je JPPS više od decenije, predstavlja put koji vodi savremenim načinima upravljanja, jačanjem menadžment sistema, kako bi se prilagodili uticajima različitih faktora i postizali stalni rast i razvoj.

Odeljenje za integrisane menadžment sisteme i sisteme za podršku poslovanja preduzeća se u svojoj osnovi bavi usklađivanjem, povezivanjem i jačanjem poslovnog sistema kroz poslovnu podršku koja uključuje:

 • Liderstvo i strategiju – uspostavljanje vizije, misije, vrednosti i etičkih principa, uspostavljanje i razvoj integrisanih menadžment sistema (ISO 9001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 50001, i dr), jačanje i unapređenje organizacione kulture, definisanje opštih i strateških ciljeva, razumevanje potreba zainteresovanih strana i unutrašnjih performansi, usklađivanje zakonske regulative, politika, planova, procedura, i dr.
 • Definisanje i praćenje realizacije poslovnih ciljeva – postavljanje i praćenje ključnih parametara procesa, praćenje realizacije operativnih ciljeva preduzeća, i dr.
 • Procese - modelovanje, analizu i optimizaciju poslovnih procesa, jačanje veza, procesa i međusektorske saradnje.
 • Razvoj i jačanje zaposlenih – organizovanje i vođenje obuka za zaposlene, briga o zaposlenima, jačanje i motivacija, ohrabrivanje zaposlenih, timski rad, kreiranje osećaja pripadnosti preduzeću i dr.
 • Uspostavljanje i jačanje internih komunikacija – podrška i unapređenje interne, elektronske komunikacije, upravljanje platformom za informisanje, komunikaciju, razmenu znanja i prezentaciju zaposlenih i njihovog delokruga rada na Intranet portalu, kreiranje vizuelnih elemenata i identiteta interne komunikacije.
 • Projekte - praćenje IT poslovnih projekata, struktuiranje podataka, digitalni obrasci i dr.
 • Prezentovanje struke, delatnosti i poslovanja - vođenje sadržaja na poslovnoj mreži „Linkedin“, distribucija poslovnih sadržaja zainteresovanim stranama.
 • Biznis analitiku prikazivanje mape procesa, analize izveštaja o ciljevima, internim i eksternim pitanjima preduzeća, praćenja realizacije mera, i dr.

Integrisani menadžment sistemi u JP „Putevi Srbije“

Implementacija standarda ISO 9001 - sistem menadžmenta kvalitetom u JP „Putevi Srbije“ je započeta 2010, a sertifikacija preduzeća po ovom standardu je sprovedena u 2012.

Integrisani menadžment sistemi u našem preduzeću su počeli da se razvijaju implementacijom standarda ISO 18001 - sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu u saradnji sa Odeljenjem za BZR i ZOP kao nosiocem standarda. Ovaj sistem je nadograđen na osnovni ISO 9001 internim konsaltingom, uspešno je sertifikovan i izvršena je tranzicija na ISO 45001 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

U međuvremenu JP „Putevi Srbije“ je sertifikovano i po ISO 39001 – Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja. Odeljenje za IMS i SPPP pružilo je podršku  Odeljenju za bezbednost saobraćaja u implementaciji standarda.

U narednom periodu očekuje se implementacija sistema ISO 50001 – Sistemi menadžmenta energijom koji je takođe delimično integrisan i čiji je nosilac Odeljenje za energetski menadžment.

Integrisani sistem menadžmenta pokazao se kao najbolji menadžment pristup za istovremeno restrukturiranje organizacije, sniženje troškova, povećanje produktivnosti i profita i dugoročan održivi razvoj organizacije.

Važno je istaći da zaposleni u JP “Putevi Srbije“ daju podršku implementaciji standarda konstantnim usavršavanjem i redovnim praćenjem novina u standardima iz oblasti kojima se bave.

Oskar kvaliteta uporedo sa razvojem IMS-a

Odeljenje za IMS i SPPP veoma posvećeno sprovodi sve aktivnosti, kako iz domena integrisanih menadžment sistema, tako i u oblasti podrške poslovanja preduzeću. Time se prisutnost JP „Putevi Srbije“ u oblasti IMS-a održava na visokom nivou, čime se među stručnom zajednicom prezentuje njegova poslovna izvrsnost. Pokazatelj ove dobre prakse su i tri Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“ dobijene tokom perioda implementacije integrisanih menadžment sistema i to:

- 2020. godine u kategoriji „Šampion izvrsnosti za javna preduzeća“,
- 2017. godine u tri kategorije: „Partnerstvo i resursi“, „Rezultati kod korisnika“ i „Strategija“
- 2014. godine u kategoriji „Partnerstvo i resursi“.

Ove nagrade su dokaz da JP "Putevi Srbije" konstantno radi na razvoju i unapređenju, kako integrisanih menadžment sistema, tako i procesa, ali i da neguje aspekte poslovne izvrsnosti.

Oskar kvaliteta 2014

Oskar kvaliteta 2017

Oskar kvaliteta 2020

 

Intranet portal

Intranet portal JP “Putevi Srbije” je zamišljen kao platforma za podršku internoj komunikaciji i distribuciji informacija u okviru JP „Putevi Srbije“.

Intranet portal predstavlja:

 • Sredstvo za distribuciju informacija, rezultata i učinaka poslovnih procesa iz delokruga rada JP „Putevi Srbije“
 • Sredstvo za distribuciju informacija iz delokruga rada Sektora preduzeća od značaja za zaposlene
 • Bazu znanja koja sadrži stručne i edukativne tekstove
 • Mesto gde se oslikava identitet i pripadnost preduzeću
 • Jedan od načina da se među zaposlenima promovišu i učvrste vrednosti koje JP „Putevi Srbije“ neguje

Poslovna mreža Linkedin

Zvanična stranica JP „Putevi Srbije“ na poslovnoj mreži „Linkedin“ mesto je predstavljanja struke, delatnosti i poslovanja našeg preduzeća.

Sadržaj zvanične stranice preduzeća čine objave koji predstavljaju tekstove iz delokruga rada preduzeća, koji se po utvrđenom planu objavljuju uz adekvatan vizual.

Podrška vođenju IT projekata

U cilju poboljšanja i adekvatnog prikazivanja poslovnih procesa i međusobne komunikacije unutar preduzeća, Odeljenje za IMS i sisteme za podršku poslovanju učesnik je u procesu digitalne transformacije preduzeća.

Aktivnosti odeljenja su vezane za planiranje, interno vođenja i praćenje realizacije IT projekata. Uloga odeljenja je podrška u svim fazama procesa, od analize i snimanja stanja zajedno sa izvođačima, kao i koordinacija svih aktivnosti na projektu.

Razvoj zaposlenih / Briga o zaposlenom

Razvoj kadrova, podizanje svesti, poslovne i digitalne komunikacije i obrade podataka pruža priliku zaposlenima da steknu poslovne veštine, iskustvo i znanje koje im je potrebno da obavljaju svoj posao i podignu radnu efikasnost. U okviru odeljenja se planira i realizuju obuke zaposlenih koje su važne za savremeno poslovanje. Takođe se sprovodi i uvođenje u posao i interna podrška opštim poslovima u okviru preduzeća, u okviru platforme Briga o zaposlenima.

Cilj je davanje uže podrške zaposlenima, kroz dodelu ovlašćenja i uključivanje u aktivnosti preduzeća. O zaposlenima se brine tako što im se odaju priznanja i nagrade za doprinos razvoju i uspehu preduzeća.


Štampa