Odeljenje za razvoj i implementaciju ITS-a

Inteligentni transportni sistem (ITS) predstavlja sistem mera i tehnologija primenjenih u transportnom sistemu koji objedinjuje informatičku i telekomunikacionu tehnologiju sa ciljem povećanja nivoa bezbednosti, efikasnosti, dostupnosti i održivosti transportne mreže.

Inteligentni transportni sistemi imaju veliki potencijal u unapređenju efikasnosti transportnog sistema, kao i na polju smanjenja štetnih posledica saobraćaja. Iz tog razloga jedno od strateških opredeljenja JP „Putevi Srbije“ je razvoj i implementacija ITS-a na državnim putevima Republike Srbije, a posebno na deonicama koje se pružaju duž trasa međunarodnih drumskih koridora.

Odeljenje za razvoj i implementaciju ITS-a u okviru Sektora za upravljačko-informacione sisteme realizuje sledeće aktivnosti iz delokruga svog rada:

 • izrada plana razvoja, organizovanja i upravljanja saobraćajem i razvojem ITS-a u skladu sa Strateškim dokumentima RS, kao i Direktivama EU za predmetnu oblast.
 • izrada plana razvoja ITS opreme i praćenjem postupka njene implementacije.
 • nadzor i upravljanje na instalisanim ITS sistemima i opremi
 • obezbeđivanje podrške nadležnim službama za zimsko održavanje na delu mreže državnih puteva opremljenih meteo-stanicama (PMIS)
 • obezbeđivanjem podrške uvođenju koncepta održavanja puteva po učinku (Performance Maintenance Based Contract - PMBC);
 • implementacija i praćenje rada i održavanje putnih meteorološkig stanica u garantnom periodu;
 • implementacija sistema video nadzora i praćenje rada u garantnom periodu
 • implementacija sistema video nadzora posebne namene (ALPR-ADR) i praćenje rada u garantnom periodu;
 • implementacija sistema znakova sa izmenljivim sadržajem poruka (VMS) i praćenje rada u garantnom periodu;
 • implementacija ITS na tekućim infrastrukturnim projektima
 • projektovanje i izgradnja regionalnih centara za upravljanje saobraćajem
 • izgradnja komunikacione infrastrukture i praćenje funkcionalnosti u garantnom periodu
 • izgradnja energetske infrastrukture za potrebe implementacije ITS-a
 • praćenje rada energetske infrastrukture na tunelima
 • izrada projektnih zadataka i izdavanje smernica za izradu projektno-tehničkih rešenja;
 • Učestvovanje u međunarodnim projektima za unapređenje bezbednosti saobraćaja i unapređenje saobraćajnih rešenja.

Predstavnici Odeljenja su ujedno i imenovani predstavnici Preduzeća prilikom realizacije komercijalnih Ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji državnih puteva i tehnička podrška Investitoru na izgradnji tunelskih objekata na putnoj mreži državnih puteva I i II reda.

Odeljenje svoje aktivnosti operativno realizuje kroz rad sledećih odseka:

 1. Odsek za razvoj i implementaciju sistema video nadzora i sistema za upravljanje saobraćajem
 2. Odsek za razvoj i implementaciju sistema za putno meteorološi informacioni sistem i sistem za opservaciju saobraćaja
 3. Odsek za razvoj i implementaciju ITS komunikacione i energetske infrastrukture

Štampa