Plan upravljanja otpadom za objekte JP "Putevi Srbije"

II faza

U okviru II faze izrade projekta "Plan upravljanja otpadom za objekte JP "Putevi Srbije" sa cost benefit analizom", 22. i 23.08.2019. godine na tri lokacije postavljeni su merni uređaji sa posudom za prikupljanje otpada i objašnjenjem o vrsti otpada koji se sakuplja.

Podaci o promeni težine generisanog otpada se prikuplja sa mernih uređaja, koji se оnline prate.

Merni uređaji sa posudama za sakupljanje otpada postavljeni su na sledećim lokacijama:

 1. Nadzorni centar «Gazela», Beograd
   

   
 2. Naplatna stanica «Šimanovci»
   

   
 3. Naplatna stanica «Beograd»
   

 

Naredne aktivnosti su:
- praćenje promena količina otpada u procesu punjenja posuda,
- razvrstavanje i merenje količina generisanog otpada po vrstama i
- analiza prikupljenih podataka


Štampa