Listing prolazaka

Korisnici elektronske naplate putarine mogu da dobiju listinge prolazaka vozila sa TAG uređaja.

Listing sadrži podatke za prethodni mesec, a ukoliko korisnik želi listing za više meseci potrebno je da uputi zahteve za svaki mesec posebno. Obrađeni zahtevi se elektronskim putem dostavljaju korisnicima od 10. u mesecu za prethodni mesec.

Korisnici elektronske naplate putarine listing prolazaka mogu dobiti za tekuću godinu i za 2023. godinu.

Zahtev za listing prolaza možete pronaći ovde:

ico-adobe - Zahtev za listing prolaza

Zahtev se šalje na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Uputstvo za popunjavanje zahteva:

1. Korisnik treba da koristi samo Excel fajl koji je postavljen na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ bez ikakvih izmena formata i tipa podataka.

2. Serijski broj TAG uređaja nalazi se na samom uređaju i sadrži jedanaest cifara. Kod uređaja starije generacije unosi se poslednjih jedanaest cifara, gde prilikom unosa prve cifre koja je uvek nula, ista se automatski izbriše i ostaje upisano deset cifara. 

3. Zahtev za listing sadrži i kolonu u koju se unosi ID broj TAG uređaja koji je naveden u Ugovoru i sadrži devet cifara. Korisnik može da izabere po kojem broju će tražiti listing.

4. E-mail adresu treba upisivati unošenjem slova i oznaka, a ne kopiranjem linka. Svaki korisnik je u obavezi da dostavi prijavu adrese za prijem elektronske pošte, na koju će JP „Putevi Srbije“ dostavljati listing prolazaka vozila sa TAG uređajemu pripejd sistemu.

Prijava se vrši popunjavanjem formulara, koji možete dostaviti putem pošte, na adresu Ljube Čupe br.5, Beograd, sa napomenom „prijava listinga“ ili skenirani primerak elektronskim putem na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Prijavu možete naći ovde: Prijava adrese elektronske poste.

5. Prilikom popunjavanja vremenskog perioda za koji se traži listing kao poslednji datum perioda treba upisati prvi u narednom mesecu, npr: za period 01.01.2020 - 31.01.2020. treba upisati 01.01.2020 - 01.02.2020 s tim što se iza godine ne upisuje tačka.

6. U pravilno popunjenom zahtevu polja u koja se unose serijski broj TAG uređaja i period za koji se traži listing treba da imaju desno poravnanje.


Štampa