Reklamacije

JP „Putevi Srbije“, Sektor za naplatu putarine, ulaže velike napore da na sve sugestije, primedbe, reklamacije građana reaguje na brz i efikasan način.


1. OBAVEŠTENJE KORISNICIMA ENP O NAČINU I MESTU PODNOŠENJAREKLAMACIJE

ico-adobe - Obaveštenje korisnicima ENP o načinu i mestu podnošenja reklamacije


2.
REKLAMACIJA NA ISPRAVNOST TAG UREĐAJA

Reklamaciju na ispravnost TAG uređaja moguće je podneti na naplatnim stanicama i prodajnim mestima JP „Putevi Srbije“, kao i na svim prodajnim mestima ovlašćenih distributera. Korisnik je u obavezi da uz reklamaciju na ispravnost TAG uređaja, priloži i uređaj za koji ulaže reklamaciju, kako bi se proverila njegova ispravnost.

Garantni rok TAG uređaja je dve (2) godine, od datuma kupovine uređaja.

Zamena uređaja u garantnom roku moguća je:

  • Ukoliko TAG uređaj nema na sebi tragove fizičkog oštećenja
  • Ukoliko se nakon provere ovlašćenih lica utvrdi da očitavanje TAG uređaja nije moguće

Obrazac „Reklamacija na ispravnost TAG uređaja” preuzima se i popunjava na mestu gde se vrši reklamacija.

Nakon obrade reklamacije, nadležna služba JP „Putevi Srbije” kontaktiraće korisnika kako bi ga obavestila o ishodu podnete reklamacije.


3. REKLAMACIJA NA IZNOS NAPLAĆENE PUTARINE TAG UREĐAJEM

Ukoliko korisnik ima reklamaciju na iznos naplaćene putarine putem TAG uređaja, reklamacija se podnosi na propisanom obrascu koji može da se popuni na naplatnoj stanici, u prostorijama JP „Putevi Srbije“ ili preuzimanjem dole navedenog obrasca:

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređajem (za zatvoreni sistem)

Popunjeni obrazac reklamacije iznosa naplaćene putarine TAG uređajem korisnik može da pošalje elektronskim putem na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem pošte na adresu JP „Putevi Srbije“ Ustanička 64/5, 11050 Beograd.

Napomena: Rok za podnošenje reklamacije je 60 (šezdeset) dana. Svi zahtevani podaci moraju biti upisani u obrazac, u suprotnom zahtev će biti odbijen kao nekompletan.


4. PRIGOVOR NA ODGOVOR PO REKLAMACIJI/PRIJAVI

Ukoliko korisnik ima prigovor na odgovor po reklamaciji/prijavi, prigovor se podnosi na propisanom obrascu:

ico-adobe - Prigovor

Popunjeni obrazac prigovora korisnik može da pošalje elektronskim putem na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem pošte na adresu JP „Putevi Srbije“ Ustanička 64/5, 11050 Beograd.


5. PRIJAVA IZGUBLJENOG/UKRADENOG TAG UREĐAJA

Prillikom gubitka/krađe TAG uređaja, potrebno je prijaviti nestanak popunjavanjem obrasca koji možete naći ovde: 

ico-adobe - Prijava izgubljenog / ukradenog TAG uređaja

Izgubljeni/Ukradeni TAG uređaj biće postavljen na tzv. “Sivu listu”, kako bi se sprečila dalja zloupotreba.
*JP „Putevi Srbije“, prijavljeni TAG uređaj postaviće na “Sivu listu” u najkraćem mogućem roku od momenta prijema zahteva korisnika.

Za sve informacije, pitanja, predloge, možete se obratiti Korisničkom centru JP “Putevi Srbije”.


Štampa