Nadzorni odbor

 

 

Akta Nadzornog odbora

ico-adobe 05.04.21. Pravilnik o dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 05.04.21. Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu i javnih nabavki na koje se odredbe Zakona o javnim nabavkama ne primenjuju

ico-adobe 24.02.21. Odluka i obrazloženje o usvajanju Programa poslovanja za 2021. godinu

ico-adobe 22.02.21. Odluka o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 29.01.21. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2020. godine

ico-adobe 29.01.21. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2020. godine

ico-adobe 22.12.20. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2020. godinu

ico-adobe 30.10.20. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2020. godine

ico-adobe 30.10.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2020. godine

ico-adobe 30.06.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za II kvartal

ico-adobe 29.05.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za I kvartal

ico-adobe 30.03.20. Poslovnika o dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

ico-adobe 30.03.20. Odluka o usvajanju Poslovnika o dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

ico-adobe 03.02.20. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (Prečišćen tekst)

ico-adobe 05.02.20. Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2020. godinu

ico-adobe 30.01.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za IV kvartal

ico pdf 02.12.19. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019.

ico-adobe 01.11.19. Usvojena Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 01.11.19. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 30.10.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za III kvartal

ico-adobe 26.07.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za II kvartal

ico-adobe 25.07.19. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade putarina

ico-adobe 25.06.19. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (Prečišćen tekst)

ico-adobe 11.06.19. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 11.06.19. Zaključak kojim se daje Saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 25.04.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za I kvartal

ico-adobe 31.01.19. Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od 11. do 30. sednice

ico-adobe 31.01.19. Zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 31.01.19. Usvojena Odluka o usvjanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza JP „Putevi Srbije“ sa stanjem na dan 31.12.2018. godine

ico-adobe 08.01.19. Odluka i obrazloženje o usvajanju programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2018.god.

ico-adobe 13.12.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 10.12.18. Zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 09.10.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 09.09.18. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 03.07.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 19.06.18. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.god.

ico pdf 08.05.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 05.04.18. Usvojen zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 16.03.18. Etički kodeks JP „Putevi Srbije“

ico pdf 16.03.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 26.02.18. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027

ico pdf 26.02.18. Odluka o usvajanju dugoročnog i srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja

ico pdf 26.02.18. Obrazloženje - Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027

ico pdf 01.02.18. Usvojena odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza JP „Putevi Srbije“ sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

ico pdf 18.01.18. Usvojena odluka - Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 18.01.18. Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od 01. do 10. sednice

ico pdf 05.01.18. Odluka i obrazloženje o usvajanju programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017.g.

ico-adobe 27.12.17. Odluka - predlog okvira za pregovore o zakljucenju ugovora o nivou usluga (SLA)

ico-adobe 27.12.17. Priprema za implementaciju Ugovora o nivou usluga između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) i Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS)

ico-adobe 13.12.17. Obrazloženje - kratkoročna beskamatna pozajmica Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 13.12.17. Odluka - kratkoročna beskamatna pozajmica Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 29.11.17. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 21.11.17. Usvojena odluka o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji

ico-adobe 03.11.17. Obrazloženje na Odluku

ico-adobe 03.11.17. Usvojena Odluka kojom se daje saglasnost v.d. direktoru, Zoranu Drobnjaku

ico-adobe 31.10.17. Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“

ico-adobe 31.10.17. Usvojena odluka i Izveštaj o radu Nadzornog odbora od prve do osamdeset sedme sednice

ico-adobe 19.10.17. Usvojena odluka o imenovanju sekretara N.O.

ico-adobe 19.10.17. Usvojena odluka o imenovanju zapisnicara

ico-adobe 07.09.17. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova - Prečišćen tekst

ico-adobe 21.08.17. Usvojen Plan o izmenama i dopunama Plana nabavki za 2017. godinu

ico-adobe 21.08.17. Zaključak i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 28.07.17. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 27.07.17. Obrazloženje na Odluku

ico-adobe 27.07.17. Usvojena Odluka kojom se daje saglasnost v.d. direktoru, Zoranu Drobnjaku

ico-adobe 12.07.17. Rešenje za usvajanje registarcione prijave - Izmena osnivačkog akta

ico-adobe 12.07.17. Rešenje za usvajanje registarcione prijave - Promena datuma statuta

ico-adobe 10.07.17. Statut Javnog preduzeća „Putevi Srbije“

ico-adobe 10.07.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Putevi Srbije"

ico-adobe 10.07.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (Sl. glasnik RS, br. 63/17)

ico-adobe 28.04.17. Odluka - ugovor o kratkoročnoj beskamatnoj pozajmici

ico pdf 24.04.17. Odluka Nadzornog odbora o davanju saglasnosti na Nacrt 02

ico pdf 24.04.17. Obrazloženje - Nacrt 02

ico pdf 10.03.17. Plan o izmenama i dopunama Plana nabavki za 2016.

ico pdf 30.12.16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 30.12.16. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 22.12.16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 22.12.16. Usvojen zakljucak na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 22.12.16. Izvestaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od prve sednice održane 18.07.2013. do sedamdeset prve sednice održane 22.12.2016.godine

ico pdf 22.12.16. Odluka o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od prve sednice održane 18.07.2013. do sedamdeset prve sednice održane 22.12.2016.godine

ico pdf 22.12.16. Propratna akta sa potvrdom prijema - Odluka i Izvestaj o radu od 1. do 71. sednice Nadzornog odbora

ico pdf 13.12.16. Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 13.12.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 30.11.16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 30.11.16. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 29.11.16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 29.11.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 31.10.16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 31.10.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.16. Odluka o usklađivanju poslovanja JP „Putevi Srbije“ sa Zakonom o javnim preduzećima (Sl.Gl. 82)

ico pdf 24.06.16. Obrazloženje o razrešenju izvršnih direktora

ico pdf 24.06.16. Usvojena odluka o razrešenju izvršnih direktora

ico pdf 24.06.16. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.god.

ico pdf 10.06.16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.06.16. Usvojen zaključak na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 30.05.16. Strateški plan za uvodjenje i razvoj održavanja puteva zasnovanog na definisanom nivou usluga na mreži državnih puteva Srbije

ico pdf 30.05.16. Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan

ico pdf 26.02.16. Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

ico pdf 30.11.15. Zaključak - pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova JP "Putevi Srbije"

ico pdf 30.11.15. Usvojen pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova JP "Putevi Srbije"

ico pdf 18.11.15. Odluka o izmenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 19.06.15. Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“

ico pdf 25.05.15. Izvod iz Sl. glasnika u kome je objavljeno Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu

ico pdf 25.05.15. Usvojen Pravilnik o radu

ico pdf 29.09.14. Odluka o izmeni Statuta JP "Putevi Srbije"

ico pdf 10.10.14. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik

ico pdf 14.02.14. Usvojena odluka izveštaj o popisu imovine i obaveza JP "Putevi Srbije" sa stanjem na dan 31.12.2013. god.

ico pdf 14.02.14. Obrazloženje usvojene odluke o popisu 14.02.2014. god.

ico pdf 15.01.14. Usvojena odluka o imenovanju članova za komisiju za reviziju

ico pdf 18.07.13. Usvojena odluka o imenovanju sekretara i zapisničara

Rešenja Vlade

ico-adobe 16.03.21. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu („Sl. glasnika RS“, br. 23/21)

ico-adobe 11.03.21. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu

ico-adobe 22.02.21. Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnik RS“, br. 15/2021)

ico-adobe 22.01.21. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 44/21)

ico-adobe 26.11.20. Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Putevi Srbije" Beograd

ico-adobe 20.08.20. Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora (”Sl. glasnik RS”, br. 108/20)

ico-adobe 05.03.20. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020. godinu (”Sl. glasnik RS”, br. 14/20)

ico-adobe 05.03.20. Resenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019. godinu (”Sl. glasnik RS”, br. 17/20)

ico-adobe 20.02.20. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020.godinu

ico pdf 20.12.19. Resenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019.

ico pdf 20.12.19. Rešenje o davanju saglasnosti na program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019. (Sl. glasnik 90/2019)

ico-adobe 07.11.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnika RS“, br. 77/19)

ico-adobe 01.11.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 02.08.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) i Odluka („Sl. glasnika RS“, br. 54/19)

ico-adobe 25.07.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 17.06.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnika RS“, br. 40/19)

ico-adobe 14.05.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2019.god.

ico-adobe 08.01.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2018.god.

ico-adobe 08.01.19. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2018.god. (Sl.glasnik RS, br. 104/18)

ico-adobe 13.09.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) i navedena odluka (Sl.glasnik RS, br. 68/18)

ico-adobe 06.09.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 09.03.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2018.godinu (Sl.glasnik RS, br. 16/18)

ico pdf 06.03.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2018.godinu

ico pdf 01.03.18. Rešenje o davanju saglasnosti na dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" 2017-2027 (Sl. glasnik RS, br. 14/18)

ico pdf 26.02.18. Rešenje o davanju saglasnosti na dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" 2017-2027

ico pdf 10.01.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2017.godinu (Sl. glasnik RS, br. 119/17)

ico pdf 05.01.18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2017.godinu

ico-adobe 30.11.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 30.11.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) (Sl.glasnik RS, br. 106/17)

ico-adobe 24.11.17. Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na odluku o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji i navedena odluka (Sl. glasnik RS, br. 103/17)

ico-adobe 21.11.17. Rešenje o davanju saglsnosti na Odluku o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji

ico pdf 17.10.17. Rešenje i odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) - izvod iz (Sl. glasnik RS, br. 90/17)

ico pdf 17.10.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 09.10.17. Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora (Sl. glasnik RS, br. 88/17)

ico pdf 04.10.17. Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

ico pdf 11.08.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017.godinu (Sl. glasnik RS, br. 76/17)

ico pdf 08.08.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2017.godinu

ico pdf 12.07.17. Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora i Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" - izvod iz Sl.glasnika

ico pdf 10.07.17. Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 10.07.17. Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 02.03.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu-izvod iz Sl.glasnika

ico pdf 23.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu

ico pdf 23.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu - izvod iz Sl. glasnika

ico pdf 22.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2016. godinu

ico pdf 26.02.16. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

ico pdf 18.11.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 07.09.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj JP "Putevi Srbije" za 2014. godinu

ico pdf 25.05.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik

ico pdf 20.11.14. Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o statusnoj promeni privrednog društva "Koridori Srbije" d.o.o. i JP "Putevi Srbije"

ico pdf 31.07.14. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopuni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 29.07.14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2014. god.

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Sadržaj

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2014. god.

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Odluka o izmenama i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 27.05.14. Izvod iz sl. glasnika u kome je objavljeno rešenje o davanju saglasnosti na p.p. JP “Putevi Srbije” za 2014. god.

ico pdf 26.05.14. Resenje o davanju saglasnosti na program poslovanja 2014. god.

ico pdf 08.11.13. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 08.11.13. Rešenje o dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 05.07.13. Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

Sednice Nadzornog odbora

Sedamdeset  devetoj sednici, koja je održana 29.01.2021. godine, prisustvovali su:

 1. Miloš Adamović, dipl.ek. – predsednik
 2. mr Anita Dimoski  – nezavisan član
 3. mr Baram Omeragić – član
 4. Veselin Osmajlić , dipl.ek. – član
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, v.d. direktor,  Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Sedamdeset  osmoj sednici, koja je održana 29.01.2021. godine, prisustvovali su:

 1. Miloš Adamović, dipl.ek. – predsednik.
 2. mr Anita Dimoski  – nezavisan član;
 3. mr Baram Omeragić – član
 4. Veselin Osmajlić , dipl.ek. – član
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, v.d. direktor,  Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Sedamdeset  sedmoj  sednici, koja je održana 26.01.2021. godine, prisustvovali su:

 1. Miloš Adamović, dipl.ek. – predsednik.
 2. mr Anita Dimoski  – nezavisan član;
 3. mr Baram Omeragić – član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, v.d. direktor,  Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Sedamdeset šesta elektronska sednica održana je 29.12.2020. godine:

Sedamdeset petoj sednici, koja je održana 22.12.2020. godine.

 1. Miloš Adamović, dipl.ek. – predsednik
 2. mr Anita Dimoski  – nezavisan član
 3. mr Baram Omeragić – član
 4. Veselin Osmajlić , dipl.ek. – član
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, v.d. direktor,  Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Sedamdeset četvrtoj  sednici, koja je održana 10.12.2020. godine, prisustvovali su:

 1. Miloš Adamović, dipl.ek. – predsednik
 2. mr Anita Dimoski  – nezavisan član
 3. mr Baram Omeragić – član
 4. Veselin Osmajlić , dipl.ek. – član
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, v.d. direktor,  Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Sedamdeset trećoj sednici, koja je održana 23.11.2020. godine, prisustvovali su:

 1. mr Bajram Omeragić – član;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. – član;
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je v.d. direktor, Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Sedamdeset drugoj sednici, koja je održana 12.11.2020. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik.
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  Slobodan Basurić, tehnički direktot i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Sedamdeset prvoj  sednici, koja je održana 30.10.2020. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik.
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Sedamdeseta telefonska sednici održana je 30.07.2020. godine

Šezdeset deveta telefonska sednici održana je 13.07.2020. godine.

Šezdeset osma telefonska sednici održana je 07.07.2020. godine.

Šezdeset sedmoj sednici, koja je održana 19.06.2020. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik.
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Veselin Osmajlić , dipl.ek. - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  Slobodan Basurić, tehnički direktot i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Šezdeset šestoj sednici, koja je održana 29.05.2020. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik.
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Veselin Osmajlić , dipl.ek. - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  Slobodan Basurić, tehnički direktot i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Šezdeset petoj  sednici, koja je održana 19.05.2020. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik.
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Veselin Osmajlić , dipl.ek. - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  Slobodan Basurić, tehnički direktot i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Šezdeset četvrta elektronska sednici održana je 15.04.2020. godine.

Šezdeset treća elektronska sednici održana je 30.03.2020. godine.

Šezdeset druga telefonska sednici održana je 30.03.2020. godine.

Šezdeset prva telefonska sednici održana je 25.02.2020. godine.

Šezdesetoj  sednici, koja je održana 07.02.2020. godine, prisustvovali su:

 1. mr Bajram Omeragić – član;
 2. Veselin Osmajlić , dipl.ek. - član
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  Branka Zec, izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestio

Pedeset devetoj sednici koja je održana  05.02.2020. godine, prisustvovali su:

 1. mr Bajram Omeragić – član.
 2. Veselin Osmajlić , dipl.ek. – član.
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Napomena:  Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je ministar finansija, gospodin Sinišaa Mali, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Jelena Tanasković, v.d. direktora, Zoran Drobnjak  i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Pedeset osmoj sednici Nadzornog odbora koja je održana 30.01.2020. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovaoje, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Slavoljub Tubić, pomoćnik v.d. direktora  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Pedeset sedmoj sednici  koja je održana 17.01.2020. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je v.d. direktor, Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Pedeset šestoj sednica koja je održana  30.12.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je v.d. direktor, Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Pedeset peta telefonska sednica održana je 24.12.2019. godine.

Pedesetoj  četvrta telefonska sednica održana je 20.12.2019. godine, prisustvovali su:

Pedeset trećoj sednici koja je održana 11.12.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Branka Zec. izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Pedeset druga telefonska sednica održana je 02.12.2019. godine.

Pedeset prva telefonska sednica održana je 02.12.2019. godine.

Pedesetoj sednici, koja je održana 25.11.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Branka Zec. izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset deveta telefonska sednica održana je 22.11.2019. godine.

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Branka Zec. izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset osmoj sednici, koja je održana 15.11.2019. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Veselin Osmajlić , dipl.ek. - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  Goran Tomić, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdesetoj sedmoj sednici, koja je održana 07.11.2019. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Veselin Osmajlić , dipl.ek. - član
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.
 5. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član.

Napomena:  Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, Branka Zec. izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset šestoj sednici, koja je održana 30.10.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset petoj sednici, koja je održana 21.10.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove, Branka Zec i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset četvrtoj sednici, koja je održana 20.08.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove, Branka Zec i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset trećoj sednici, koja je održana 16.08.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora, izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove, Branka Zec i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Četrdeset drugoj  sednici, koja je održana 26.07.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  izvršni direktor za pravne – kadrovske i opšte poslove, Goran Tomić  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Četrdeset prva telefonska sednica održana je 23.07.2019. godine.  

Četrdsetoj  sednici, koja je održana 16.07.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, v.d. direktor, Zoran Drobnjak i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset devetoj sednici, koja je održana 11.05.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik direktora, Slavoljub Tubić  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca

Trideset osmoj sednici, koja je održana 30.05.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3.  Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  izvršni direktor za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove, Branka Zec  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset sedmoj  sednici, koja je održana 20.05.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3.  Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je,  v.d. direktora, Zoran Drobnjak  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca

Trideset šestoj sednici, koja je održana 16.05.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset petoj  sednici, koja je održana 25.04.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Tridesetoj četvrtoj sednici, koja je održana 23.04.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2.  mr Bajram Omeragić - član
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset trećoj  sednici koja je održana  09.04.2019. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Trideset drugoj  sednici, koja je održana 28.02.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek; - član
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Trideset prvoj  sednici, koja je održana 31.01.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je v.d. direktor, Zoran Drobnjak kao  lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Tridesetoj sednici, koja je održana 11.01.2019. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2.  mr Bajram Omeragić - član
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset devetoj sednici koja je održana  11.01.2019. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić – član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su  i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset osmoj sednici koja je održana  21.12.2018. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktor, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset sedmoj  sednici, koja je održana 18.12.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je, u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora,  pomoćnik Slavoljub Tubić i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset šestoj  sednici, koja je održana 12.12.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3.    Veselin Osmajlić
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su  lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadesetoj  petoj sednici, koja je održana 07.12.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3.  Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset četvrtoj sednici koja je održana  31.10.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. –član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktor, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset  treća  telefonska  sednica  održana je  8.10.2018. godine.

Dvadeset drugoj  sednici, koja je održana 8.10.2018. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić
 3.  Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su  lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Dvadeset prva  telefonska  sednica  održana je  9.08.2018. godine, prisustvovali su:

Dvadesetoj  sednici, koja je održana 31.07.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član,
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktor, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Devetnaestoj  sednici, koja je održana 03.07.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. –član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Osamnaestoj sednici, koja je održana 18.06.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić – predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. – član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. – član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog – član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Sedamnaestoj sednici, koja je održana 08.05.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Šesnaestoj sednici, koja je održana 27.04.2018. godine, prisustvovali su:

 1. prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Sednici Nadzornog odbora prisustvovala su i druga lica u skladu sa ovlašćenjem v.d. direktora i po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Petnaestoj sednici, koja je održana 04.04.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Četrnaestoj sednici koja je održana 15.03.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Trinaestoj sednici koja je održana 09.02.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član:

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovao je  v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu, u svojstvu izvestioca.

Dvanaestoj  sednici koja je održana 31.01.2018. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Jedanaestoj  sednici koja je održana 18.01.2018. godine, prisustvovali su:

 Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;

 1. mr Bajram Omeragić - član;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 4. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Deseta, telefonska sednica  održana je 27.12.2017. godine.

Devetoj sednici koja je održana 26.12.2017. godine, prisustvovali su:

 1. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Osmoj sednici koja je održana 14.12.2017. godine,prisustvovali su: 

 1. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član.

Sednici, zbog opravdane sprečenosti, nije prisustvovao član Radiša Dragojević, dipl.politikolog.

Sedmoj sednici koja je održana 13.12.2017. godine, prisustvovali su: 

 1. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Sednici, zbog opravdane sprečenosti, nije prisustvovao v.d. direktora, Zoran Drobnjak.

Šesta sednica Nadzornog odbora je održana 04.12.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Peta sednica Nadzornog odbora je održana 23.11.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Četvrta sednica Nadzornog odbora je održana 10.11.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl.politikolog - član.

Treća sednica Nadzornog odbora je održana 01.11.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 3. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član.

Druga sednica Nadzornog odbora je održana 30.10.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić, dipl.ek. - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ. - član;
 5. Radiša Dragojević, dipl. politikolog - član.

Prva sednica Nadzornog odbora je održana 19.10.2017. godine, prisustvovali su:

 1. Prof. dr Milan Martić - predsednik Nadzornog odbora;
 2. mr Bajram Omeragić - član;
 3. Veselin Osmajlić,, dipl.ek - član;
 4. Velimir Kopanja, dipl.inž.građ - član;
 5. Radiša Drgojević, dipl. politikolog - član.

Napomena: Svim sednicama Nadzornog odbora uvek, osim kada je opravdano sprečen, prisusvuje v.d. direktora, Zoran Drobnjak kao i druga lica po pozivu,  u svojstvu izvestioca.

Ostalo

ico pdf 15.01.16. Izveštaja o radu Nadzornog odbora

ico pdf 15.01.16. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora

ico pdf 06.05.15. Zaključak i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.14. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.14. Plan o izmenama i dopunama plana nabavki za 2014. god.

ico pdf 29.09.14. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2013. god.

ico pdf 17.09.14. Nacrt ugovora o pripajanju 10.09.2014. god.

ico pdf 27.02.14. Usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 03.02.14. Rešenje APR-a Registracija predsednika i članova izvršnog odbora


Štampa