Akta Nadzornog odbora

2024.

ico-adobe 09.02.24. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (prečišćen tekst)

ico-adobe 01.02.24. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2023. godine

ico-adobe 01.02.24. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2023. godine

2023.

ico-adobe 29.12.23. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 02.11.23. Odluka o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnik RS“, br. 87/2023)

ico-adobe 31.10.23. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za treći kvartal 2023. godine

ico-adobe 13.10.23. Odluka o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe03.08.23. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za drugi kvartal 2023. godine

ico-adobe 20.06.23. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2022. godinu

ico-adobe 20.06.23. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2022. godinu

ico-adobe 20.06.23. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu komisije za 2023. godinu

ico-adobe 20.06.23. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2022. godine

ico-adobe 20.06.23. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2023. godine

ico-adobe 25.05.23. Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2023. godinu

ico-adobe 25.05.23. Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2023. godinu

ico-adobe 28.03.23. Odluka o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 01.02.23. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2022. godine

ico-adobe 01.02.23. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2022. godine

2022.

ico-adobe 28.12.22. Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2022. godinu

ico-adobe 28.12.22. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2022. godinu

ico-adobe 06.12.22. Odluka o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnik RS“, br. 130/2022)

ico-adobe 29.11.22. Odluka o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 01.11.22. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2022. godine

ico-adobe 01.11.22. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2022. godine

ico-adobe 20.10.22. Plan o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu

ico-adobe 20.10.22. Plan o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu na koje se odredbe zakona o javnim nabavkama ne primenjuju

ico-adobe 20.10.22. Odluka o usvajanju Plana o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu i Plana o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu na koje se odredbe Zakona o javnim nabavkama ne primenjuju

ico-adobe 07.09.22. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (prečišćen tekst)

ico-adobe 29.07.22. Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2022. godinu

ico-adobe 01.08.22. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za drugi kvartal 2022. godine

ico-adobe 01.08.22. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za drugi kvartal 2022. godine

ico-adobe 29.06.22. Odluka o usvajanju uzveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2021. godinu

ico-adobe 29.06.22. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovawa JP "Putevi Srbije" za 2021. godine

ico-adobe 10.05.22. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2022. godine

ico-adobe 10.05.22. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2022. godine

ico-adobe 24.03.22. Plan javnih nabavki za 2022. godinu na koje se odredbe zakona o javnim nabavkama ne primenjuju

ico-adobe 24.03.22. Plan javnih nabavki za 2022. godinu

ico-adobe 24.03.22. Odluka o usvajanju Planova nabavki

ico-adobe 04.02.22. Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2022. godinu

ico-adobe 04.02.22. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrtak kvartal 2021. godine

ico-adobe 04.02.22. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2021. godine

2021.

ico-adobe 25.11.21. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2021. godinu

ico-adobe 28.10.21. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2021. godine

ico-adobe 28.10.21. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2021. godine

ico-adobe 27.07.21. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za drugi kvartal 2021. godine

ico-adobe 27.07.21. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za drugi kvartal 2021. godine

ico-adobe 29.06.21. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2021. godinu

ico-adobe 25.06.21. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2020. godinu

ico-adobe 28.04.21. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2021. godine

ico-adobe 28.04.21. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za prvi kvartal 2021. godine

ico-adobe 28.04.21. Odluka o povećanju osnovnog kapitala

ico-adobe 05.04.21. Pravilnik o dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 05.04.21. Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu i javnih nabavki na koje se odredbe Zakona o javnim nabavkama ne primenjuju

ico-adobe 24.02.21. Odluka i obrazloženje o usvajanju Programa poslovanja za 2021. godinu

ico-adobe 22.02.21. Odluka o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 29.01.21. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2020. godine

ico-adobe 29.01.21. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za četvrti kvartal 2020. godine

2020.

ico-adobe 22.12.20. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2020. godinu

ico-adobe 30.10.20. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2020. godine

ico-adobe 30.10.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za treći kvartal 2020. godine

ico-adobe 30.06.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za II kvartal

ico-adobe 29.05.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za I kvartal

ico-adobe 30.03.20. Poslovnika o dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

ico-adobe 30.03.20. Odluka o usvajanju Poslovnika o dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

ico-adobe 03.02.20. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (Prečišćen tekst)

ico-adobe 05.02.20. Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2020. godinu

ico-adobe 30.01.20. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za IV kvartal

2019.

ico pdf 02.12.19. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019.

ico-adobe 01.11.19. Usvojena Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 01.11.19. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 30.10.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za III kvartal

ico-adobe 26.07.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za II kvartal

ico-adobe 25.07.19. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade putarina

ico-adobe 25.06.19. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (Prečišćen tekst)

ico-adobe 11.06.19. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 11.06.19. Zaključak kojim se daje Saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 25.04.19. Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za I kvartal

ico-adobe 31.01.19. Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od 11. do 30. sednice

ico-adobe 31.01.19. Zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 31.01.19. Usvojena Odluka o usvjanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza JP „Putevi Srbije“ sa stanjem na dan 31.12.2018. godine

ico-adobe 08.01.19. Odluka i obrazloženje o usvajanju programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2018.god.

2018.

ico-adobe 13.12.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 10.12.18. Zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 09.10.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 09.09.18. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 03.07.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 19.06.18. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.god.

ico pdf 08.05.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 05.04.18. Usvojen zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 16.03.18. Etički kodeks JP „Putevi Srbije“

ico pdf 16.03.18. Odluka i obrazloženje u vezi sa kratkoročnom beskamatnom pozajmicom Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico pdf 26.02.18. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027

ico pdf 26.02.18. Odluka o usvajanju dugoročnog i srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja

ico pdf 26.02.18. Obrazloženje - Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027

ico pdf 01.02.18. Usvojena odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza JP „Putevi Srbije“ sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

ico pdf 18.01.18. Usvojena odluka - Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 18.01.18. Izveštaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od 01. do 10. sednice

ico pdf 05.01.18. Odluka i obrazloženje o usvajanju programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017.g.

2017.

ico-adobe 27.12.17. Odluka - predlog okvira za pregovore o zakljucenju ugovora o nivou usluga (SLA)

ico-adobe 27.12.17. Priprema za implementaciju Ugovora o nivou usluga između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) i Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS)

ico-adobe 13.12.17. Obrazloženje - kratkoročna beskamatna pozajmica Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 13.12.17. Odluka - kratkoročna beskamatna pozajmica Javnom preduzeću "Putevi Srbije"

ico-adobe 29.11.17. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico-adobe 21.11.17. Usvojena odluka o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji

ico-adobe 03.11.17. Obrazloženje na Odluku

ico-adobe 03.11.17. Usvojena Odluka kojom se daje saglasnost v.d. direktoru, Zoranu Drobnjaku

ico-adobe 31.10.17. Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“

ico-adobe 31.10.17. Usvojena odluka i Izveštaj o radu Nadzornog odbora od prve do osamdeset sedme sednice

ico-adobe 19.10.17. Usvojena odluka o imenovanju sekretara N.O.

ico-adobe 19.10.17. Usvojena odluka o imenovanju zapisnicara

ico-adobe 07.09.17. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova - Prečišćen tekst

ico-adobe 21.08.17. Usvojen Plan o izmenama i dopunama Plana nabavki za 2017. godinu

ico-adobe 21.08.17. Zaključak i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 28.07.17. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico-adobe 27.07.17. Obrazloženje na Odluku

ico-adobe 27.07.17. Usvojena Odluka kojom se daje saglasnost v.d. direktoru, Zoranu Drobnjaku

ico-adobe 12.07.17. Rešenje za usvajanje registarcione prijave - Izmena osnivačkog akta

ico-adobe 12.07.17. Rešenje za usvajanje registarcione prijave - Promena datuma statuta

ico-adobe 10.07.17. Statut Javnog preduzeća „Putevi Srbije“

ico-adobe 10.07.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Putevi Srbije"

ico-adobe 10.07.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (Sl. glasnik RS, br. 63/17)

ico-adobe 28.04.17. Odluka - ugovor o kratkoročnoj beskamatnoj pozajmici

ico pdf 24.04.17. Odluka Nadzornog odbora o davanju saglasnosti na Nacrt 02

ico pdf 24.04.17. Obrazloženje - Nacrt 02

ico pdf 10.03.17. Plan o izmenama i dopunama Plana nabavki za 2016.

2016.

ico pdf 30.12.16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 30.12.16. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 22.12.16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 22.12.16. Usvojen zakljucak na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 22.12.16. Izvestaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od prve sednice održane 18.07.2013. do sedamdeset prve sednice održane 22.12.2016.godine

ico pdf 22.12.16. Odluka o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od prve sednice održane 18.07.2013. do sedamdeset prve sednice održane 22.12.2016.godine

ico pdf 22.12.16. Propratna akta sa potvrdom prijema - Odluka i Izvestaj o radu od 1. do 71. sednice Nadzornog odbora

ico pdf 13.12.16. Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 13.12.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 30.11.16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 30.11.16. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 29.11.16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 29.11.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 31.10.16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 31.10.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.16. Odluka o usklađivanju poslovanja JP „Putevi Srbije“ sa Zakonom o javnim preduzećima (Sl.Gl. 82)

ico pdf 24.06.16. Obrazloženje o razrešenju izvršnih direktora

ico pdf 24.06.16. Usvojena odluka o razrešenju izvršnih direktora

ico pdf 24.06.16. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.god.

ico pdf 10.06.16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.06.16. Usvojen zaključak na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 30.05.16. Strateški plan za uvodjenje i razvoj održavanja puteva zasnovanog na definisanom nivou usluga na mreži državnih puteva Srbije

ico pdf 30.05.16. Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan

ico pdf 26.02.16. Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

2015.

ico pdf 30.11.15. Zaključak - pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova JP "Putevi Srbije"

ico pdf 30.11.15. Usvojen pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova JP "Putevi Srbije"

ico pdf 18.11.15. Odluka o izmenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 19.06.15. Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“

ico pdf 25.05.15. Izvod iz Sl. glasnika u kome je objavljeno Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu

ico pdf 25.05.15. Usvojen Pravilnik o radu

2014.

ico pdf 29.09.14. Odluka o izmeni Statuta JP "Putevi Srbije"

ico pdf 10.10.14. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik

ico pdf 14.02.14. Usvojena odluka izveštaj o popisu imovine i obaveza JP "Putevi Srbije" sa stanjem na dan 31.12.2013. god.

ico pdf 14.02.14. Obrazloženje usvojene odluke o popisu 14.02.2014. god.

ico pdf 15.01.14. Usvojena odluka o imenovanju članova za komisiju za reviziju

2013.

ico pdf 18.07.13. Usvojena odluka o imenovanju sekretara i zapisničara


Štampa