ASECAP DANI 2024

Logo ASECAP Days 2023 13-15. maja 2024. g. u Milanu

INOVACIJA KAO KLjUČNO SREDSTVO ZA POSTIZANjE BEZBEDNIH, INKLUZIVNIH I ZELENIH REŠENjA ZA MOBILNOST

51. ASECAP studijski i informativni dani će se fokusirati na to kako bi bilo moguće podsticati rešenja za bezbednost i mobilnost stimulisanjem investicija usmerenih na postizanje ciljeva „Vizije nula“ EU u smislu smrtnih slučajeva i „Vizije nula“ u pogledu emisije CO2.

ASECAP DANI 2023

Logo ASECAP Days 2023 18-20. septembar 2023.

MOBILNOST: PRAVO GRAĐANA KAKO OSIGURATI ODRŽIVO FINANSIRANjE DA BI SE OBEZBEDILA INKLUZIVNA I NETO NULTA REŠENjA ZA MOBILNOST

50. ASECAP studijski i informativni dani će se fokusirati na načine da se obezbedi jednak pristup uslugama mobilnosti, kao ključnoj tački društvenog i ekonomskog razvoja. Kako finansiranje transportne infrastrukture može pomoći da se postigne pravičnost i efikasnost? Koje dobre prakse postoje u tom pogledu. Koji su najbolji načini za povezivanje finansiranja sa ciljevima zaštite životne sredine i bezbednosti, kao ekonomskog podsticaja? Koja će inovativna sredstva finansiranja privući privatne investicije u infrastrukturu mobilnosti?

ASECAP DANI

ASECAP jednom godišnje organizuje sastanak pod nazivom „ASECAP DANI“ čiji je cilj da ASECAP članovi i koncesionarske kompanije, koje su članovi ASECAP-a, razmene informacije i iskustva o raznim temama u vezi sa putnim transportom na evropskom nivou.