Gradske karte na teritoriji Grada Beograda

 

 

Gradska karta logo JP Putevi Srbije logo grad beograd

Sporazumom između JP „Putevi Srbije“ i Grada Beograda, građanima opština Mladenovac, Grocka i Sopot omogućeno je oslobađanje od plaćanja naknade za određenu deonicu auto-puta u zavisnosti od mesta prebivališta korisnika.

Gradska karta se izdaje fizičkim licima koja imaju prebivalište u gradskim opštinama: Mladenovac, Sopot i Grocka, a koja u vlasništvu imaju putničko motorno vozilo koje pripada prvoj kategoriji vozila. Pravo na dobijanje Gradske karte imaju i svi članovi porodice koji imaju prebivalište na adresi vlasnika Gradske karte, pod uslovom da koriste to isto vozilo. Gradska karta zavisi od mesta prebivališta podnosioca zahteva i važi isključivo za relaciju koja je na njoj navedena i unutar nje. Odlukom Skupštine grada Beograda utvrđeno je da korisnik može imati samo jednu gradsku kartu.

Vlasnik gradske karte obavezan je da prilikom uključivanja na auto-put uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa auto-puta preda inkasantu zajedno sa gradskom kartom na uvid.


Dokumentacija potrebna za izdavanje Gradske karte:
 •  Popunjen zahtev
 • Fotokopija lične karte (za lične karte sa čipom, odštampani podaci)
 • Odštampani podaci koji su sadržani u čipu saobraćajne dozvole
 • Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450x530px u elektronskoj formi na CD-u
 • Dokaz o uplati na račun JP „Puteva Srbije“ broj: 105-4681-51 prvi primerak naloga za uplatu
 • Prilikom podnošenja zahteva za zamenu gradske karte, korisnik je u obavezi da vrati prethodnu (staru) gradsku kartu.

Primer uplatnice:

 Gradska karta uplatnica

Zahtev za izdavanje Gradske karte uz prateću dokumentaciju možete uputiti poštom ili doneti lično na adresu: ul. Ustanička, br. 64/15 sprat, Beograd 11050


Prava i obaveze korisnika gradske karte:
 1. Vlasnik Gradske karte se oslobađa plaćanja posebne naknade (putarine) autoputa na navedenoj relaciji i na relacijama unutar iste.
 2. Vlasnik Gradske karte obavezuje se da prilikom uključivanja na autoput, uzme magnetnu karticu i istu preda na izlaznom naplatnom mestu uz davanje Gradse karte na uvid.
 3. Vlasnik ove Gradske karte koji je koristio relaciju izvan okvira navedene relacije, obračunaće se naknada po magnetnoj kartici, bez obzira što poseduje Gradsku kartu.
 4. Vlasniku Gradske karte obračunaće se i naplatiti najduža relacija odgovarajuće deonice sa troškovima vanrednog postupka ukoliko: na naplatno mesto dođe bez magnetne kartice, sa oštećenom magnetnom karticom i sa karticom starijom od 24 časa.
 5. Gradska karta važi isključivo uz prisustvo vlasnika u vozilu.

Za sve dodatne informacije o uslovima korišćenja Gradske karte možete kontaktirati naš Korisnički centar.
 


Štampa