Gradske karte na teritoriji Grada Niša

logo JP Putevi Srbije     grb grad nis

Protokolom o saradnji između JP „Putevi Srbije” i Grada Niša, građanima opštine Crveni Krst, Medijana, Palilula, Pantelej i Niška Banja, omogućeno je da kao fizička lica, odnosno korisnici vozila prve kategorije budu oslobođeni od plaćanja putarine za upotrebu dela deonica autoputa E-75 i E-80, odnosno svih relacija između sledećih naplatnih stanica: Niš jug, Niš sever, Niš istok i Niš Malča. Troškove ostvarene putarine, u skladu sa važećim uslovima, snosi Grad Niš.


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANJE GRADSKE KARTE:

Za podnošenje zahteva za izdavanje Gradske karte, u slučaju ispunjavanja gore navedenih uslova, potrebno je sledeće:

 • Popunjen online obrazac (na stranici niže)
 • *Očitana lična karta i očitana lična karta vlasnika vozila u slučaju da zahtev podnosi član domaćinstva
 • *Očitana saobraćajna dozvola
 • *Fotokopija vozačke dozvole podnosioca zahteva
 • *Fotografija podnosioca zahteva, u boji, u jpg formatu, rezolucije 450x530px
 • Prilikom podnošenja zahteva za zamenu gradske karte, korisnik je u obavezi da vrati prethodnu (staru) gradsku kartu.

*označenu dokumentaciju prilažete uz elektronski obrazac

Izgled fotografije podnosioca zahteva za gradsku kartu

NAPOMENA: Priložene fotografije moraju biti u formatu kao za lični dokument, na jednobojnoj pozadini (vidi sliku). Zahtevi sa neprimerenom fotografijom (crno-bela, neodgovarajući format i rezolucija, fotografije iz privatne arhive i slično) automatski se neće prihvatiti i obrađivati, dok korisnik ne dostavi odgovarajuću fotografiju. Rok izrade Gradske karte počinje da važi od trenutka kada podnosilac zahteva dostavi validnu i kompletnu dokumentaciju.

Uputstvo za korisnike procedura podnošenja zahteva za izdavanje gradskih karata i načina korišćenja

Nakon potvrde slanja popunjenog zahteva i predmetne dokumentacije, dobićete zavodni broj predmeta, u slučaju eventualne pretrage ili informisanja o statusu predmeta.


ROK IZRADE GRADSKE KARTE

Rok izrade Gradske karte je 15 dana od dana popunjavanja obrasca, pod uslovom da je predmetna dokumentacija kompletna.


PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA GRADSKE KARTE:
 1. Vlasnik Gradske karte se oslobađa plaćanja posebne naknade (putarine) autoputa na navedenoj relaciji i na relacijama unutar iste.
 2. Vlasnik Gradske karte obavezuje se da prilikom uključivanja na autoput, uzme magnetnu karticu i istu preda na izlaznom naplatnom mestu uz davanje Gradse karte na uvid.
 3. Vlasnik ove Gradske karte koji je koristio relaciju izvan okvira navedene relacije, obračunaće se naknada po magnetnoj kartici, bez obzira što poseduje Gradsku kartu.
 4. Vlasniku Gradske karte obračunaće se i naplatiti najduža relacija odgovarajuće deonice sa troškovima vanrednog postupka ukoliko: na naplatno mesto dođe bez magnetne kartice, sa oštećenom magnetnom karticom i sa karticom starijom od 24 časa.
 5. Gradska karta važi isključivo uz prisustvo vlasnika u vozilu.

Za sve dodatne informacije o uslovima korišćenja Gradske karte možete kontaktirati naš Korisnički centar

 
 

Online образац за издавање градске карте Града Ниша

Сва поља означена звездицом* морају бити попуњена.

ПРОВЕРИТЕ пре слања захтева да ли сте приложили сва ТРАЖЕНА ДОКУМЕНТА!