OTVORENI BALKAN - INFORMACIJE

Javno preduzeće „Putevi Srbije" je pustilo u rad web servis za elektronsku naplatu putarine, koji će, za sada, funkcionisati na teritoriji Republike Srbije i Republike Severne Makedonije i biće dostupan isključivo fizičkim licima.

Humanitarne akcije

Pravo na besplatan prolazak autoputem imaju vozila koja se koriste za prevoz lica ili materijalnih dobara u okviru domaćih i međunarodnih humanitarnih akcija u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).

Elektropunjači

JP „Putevi Srbije“ instaliralo je 8 punjača za električne automobile na strateški ključnim tačkama, na glavnim putnim pravcima u Republici Srbiji.

Povraćaj PDV-a

Korisnici koji u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) žele da ostvare pravo na povraćaj PDV-a i dobiju račun za plaćenu putarinu, treba da podnesu zahtev za izdavanje računa za plaćenu putarinu.

Česta pitanja i odgovori

Уколико имате додатних питања, покушајте на овим странама да пронађете одговор.

Mapa naplatnih stanica

Klikom na sliku dobićete uvećanu mapu naplatnih stanica.

Kategorizacija vozila/Cenovnik putarine

Cenovnik putarina

Ovde možete pronaći sve informacije o kategorizaciji vozila i ceni putarine na deonicama pod naplatom. 

Pretplatne karte

JP „Putevi Srbije“ omogućilo je kako pravnim, tako i fizičkim licima da naknadu za određene deonice auto-puta za vozila domaćih registarskih oznaka, mogu platiti pretplatnim, mesečnim i godišnjim kartama JP „Putevi Srbije“.

Gradska karta

Gradska karta kao mogućnost plaćanja posebne naknade (u daljem tekstu: putarine) za upotrebu dela autoputa propisana je članom 198, stav 15 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 49/2019).

Dozvole za besplatan prolazak autoputem

Pravo na besplatan prolazak autoputem ostvaruju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).