Mobilna aplikacija

“KORISNIČKI SERVIS ZA UČESNIKE U SAOBRAĆAJU”

Obaveštavamo Vas da je u cilju lakše komunikacije i informisanja građana o stanju na putevima i informacijama od značaja za učesnike u saobraćaju, izrađena i puštena u rad mobilna aplikacija „Korisnički servis za učesnike u saobraćaju“

Navedena aplikacija sa nazivom „PUTEVI SRBIJE“ nalazi se na stranici „Google play-a“ i ista je dostupna korisnicima mobilnih telefona, lap top računara, tablet računara sa „Android“ platformom, na srpskom i engleskom jeziku. Preuzimanje aplikacije sa stranice „Google play-a“ je besplatno.

Mobilna aplikacija „Korisnički servis za učesnike u saobraćaju“ se sastoji iz devet polja: 

1. PUTEVI 
Stanje na putevima sa informacijama o obustavama saobraćaja, radovima na putu, zabrani kretanja saobraćaja, vremenskim  nepogodama i oznakama naplatnih stanica, graničnih prelaza, policijskih kamera i radarskih kontrola na putevima Srbije, eventualnih mogućih klizišta, odrona, crnih tačkaka kao i informacija vozača o postojećim benzinskim stanicama i parkinzima, prikazanim na mapi.

2. MOJA RUTA 
Na osnovu polazne i dolazne adrese puta, korisnik ima mogućnost da izvrši proračun najbliže rute kao i da dobije informacije o stanju na putevima na zadatoj datoj ruti.

3. PUTARINA 
Korisnicima je omogućeno zadavanjem određene relacije i kategorije vozila da dobiju cenu putarine.

4. OBAVEŠTENjA 
Ulaskom u navedeno polje korisnici dobijaju: vesti, informacije o  zadržavanjima odnosno  prohodnosti na naplatnim stanicama.

5. SERVISNI PODSETNIK 
Korisnicima je omogućeno vođenje evidencije o servisiranju sopstvenog vozila kao i praćenje troškova istog.

6. VREMENSKA PROGNOZA 
Za sve gradove u Srbiji omogućeno je dobijanje podataka o vremenskim uslovima za period od tri dana unapred.

7. VAŽNI TELEFONI
U slučaju potrebe, učesnicima u saobraćaju je omogućeno direktno pozivanje iz aplikacije odabirom sledećeg: Policija, Vatrogasci,  Hitna  pomoć, AMSS - pomoć na putu, Meteorološki podaci, Međunarodne informacije i JP „Putevi Srbije“.

8. NOTIFIKACIJE
Omogućeno je dobijanje informacija za gradove koji se čekiraju u navedenom polju.

9. PODEŠAVANjA
Korisnicima je u cilju ličnog prilagođavanja servisu omogućeno ručno menjanje opcije na nivou same aplikacije (odabir jezika, osvetljenje, veličina fonta...).

U slučaju eventualnih sugestija odnosno prigovora korisnika aplikacije omogućen je kontakt putem polja info, „i“.

Odeljenje za odnose sa javnošću obezbeđuje elektronsku razmenu informacija koje se odnose na stanje na putevima, a koje se nalaze na internet prezentaciji Preduzeća.

Naredni koraci vezani za aplikaciju „Korisnički servis za učesnike u saobraćaju“  na kojima ćemo se angažovati su:

• promovisanje navedenog servisa 
• prilagođavanje servisa korisnicima mobilnih telefona, lap top računara, tablet računara sa „IOS“ platformom
• usavršavanje „Korisnički servis za učesnike u saobraćaju“  u skladu sa novim tehnološkim rešenjima.

Prema dobijenim statističkim podacima o preuzimanju i korišćenju navedene aplikacije do sada brojimo 11.622 preuzimanja, 6002 aktivnih korisnika, trenutna ocena na stranici „Google play-a“ iznosi 4,05 od mogućih 5 i ista je bez negativnih komentara.


Ekran aplikacije Ekran aplikacije Ekran aplikacije Ekran aplikacije Ekran aplikacije

 

Sektor za naplatu putarine

Sektor za naplatu putarine obavlja poslove naplate putarine, kao i poslove nadzora naplate putarine (video nadzor, analitika i kontrola), prevoza i zaštite novca i objekata, administrativno-tehničke i druge poslove vezane za delatnost sektora.

U sastavu Sektora za naplatu putarine nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje za nadzor naplate putarine
 2. Odeljenje za operativnu naplatu putarine
 3. Odeljenje za elektronsku naplatu putarine
 4. Odeljenje za zajedničke poslova sektora

Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Sektor naplate putarine, vrši naplatu naknade za upotrebu autoputa (putarine). Naplata putarine se od 01. decembra 2019. godine, na svim deonicama odvija u uslovima zatvorenog sistema.

Ukupna dužina autoputeva pod naplatom iznosi 819,68km. Naplata putarine se obavlja preko automatskog tehničkog sistema za naplatu koji se sastoji od 65 naplatnih stanica.

Osnovica za putarinu je dužina relacije javnog puta koju vozilo prelazi izražena u kilometrima (km). Cena putarine se određuje u odnosu na tri kriterijuma: cena putarine po kilometru, kategorija vozila i dužina pređene relacije. Sistem naplate putarine primenjuje se na sledećim deonicama autoputa:

 • Beograd-Šid
 • Beograd-Subotica
 • Beograd-Preševo-Dimitrovgrad
 • Beograd-Čačak

Korisnicima je omogućeno da se opredele za sistem plaćanja putarine manuelnim putem (uz obavezno preuzimanje magnetne kartice) ili elektronskim putem (korišćenjem uređaja za ENP).

Korisnici koji su se opredelili za manuelni sistem naplate u obavezi su da prilikom uključivanja u sistem naplate putarine preuzmu magnetnu karticu i istu predaju inkasantu na izlaznoj naplatnoj stanici na osnovu koje će se naplatiti putarina.

Korisnici koji su se opredelili za sistem elektronske naplate putarine, odnosno beskontaktni model plaćanja, koriste prolaze koji su označeni za taj način plaćanja putarine (ENP/ETC) i istu plaćaju uređajem za ENP, bez zaustavljanja i preuzimanja magnetne kartice.

Korisnik koji u vozilu poseduje uređaj za ENP, a iz nekog razloga na ulaznoj naplatnoj stanici preuzme magnetnu karticu i plaćanje putarine izvrši putem uređaja za ENP, u obavezi je da preuzetu magnetnu karticu, na izlaznoj naplatnoj stanici preda odgovornom radniku.

Korisnicima manuelne naplate kao sredstvo plaćanja na raspolaganju su:

 • GOTOV NOVAC
 • PLATNE KARTICE (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN,EXPRESS)
 • PRETPLATNE KARTE (MESEČNE I GODIŠNjE)
 • GRADSKE KARTE

Korisnici elektronske naplate putarine, kao sredstvo plaćanja koriste uređaj za ENP u:

 • PRIPEJD i
 • POSTPEJD sistemu

Način plaćanja posebne naknade (putarine) za upotrebu državnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji kao i osnov za oslobađanja regulisani su Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br.95/2018 i 49/2019).


Korisniku autoputa za kog se utvrdi:

 • da ne poseduje dokument-magnetnu karticu;
 • da se nije mogao uključiti na autoput na mestu označenom po dokumentu;
 • da je po tom dokumentu već izvršena naplata;
 • da je dokument stariji od 24 časa;
 • da ošteti dokument, i da po istom nije moguće izvršiti naplatu;
 • da je vršio kupoprodaju dokumenata ili koristio dokumenta drugih učesnika, ili ako na izlazu sa autoputa ne preda isti dokument koji je uzeo na ulazu;
 • da je izašao sa autoputa na mestu gde to nije dozvoljeno („divlji izlaz“);
 • da je prošao kroz naplatnu stanicu (odbegao) ne plativši putarinu

obračunaće se i naplatiti na licu mesta, ili kroz postupak naknadne naplate, najduža relacija odgovarajuće deonice, kao i troškovi vanrednog postupka, u skladu sa Pravilnikom o plaćanju posebne naknade (putarine) za upotrebu državnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji (broj: 953-4846/14-14 od 25.03.2014. godine).

Način elektronske naplate putarine propisuje Pravilnik o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za Evropsku ENP i elementima interoperabilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 71/19).

MAPA NAPLATNIH STANICA
Mapa naplatnih stanica