Česta pitanja i odgovori

Šta je ENP (elektronska naplata putarine)?
Elektronska naplata putarine predstavlja savremeni model bezkontaktnog plaćanja putarine upotrebom uređaja za ENP, za odgovarajuću kategoriju vozila.
Sve informacije o elektronskoj naplati putarine-ENP možete pronaći u odeljku Elektronska naplata putarine - ENP ili kontaktirajte naš Korisnički centar.
Šta je uređaj za ENP?
Uređaj za ENP predstavlja elektronski uređaj za plaćanje putarine, a vlasnik uređaja za ENP može biti svako pravno ili fizičko lice, koje uz odgovarajuću naknadu zaključi ugovor sa JP "Putevi Srbije". Korišćenjem uređaja za ENP omogućena je automatska transakcija između ovog elektronskog uređaja i komunikacionog sistema sa antenom instaliranog pored ulazne i izlazne saobraćajne trake. Sistem elektronskog plaćanja putarine omogućava olakšano kretanje u zoni naplatnih stanica, bez dužeg zaustavljanja.
Uređaji za ENP su dostupni u:
PRIPEJD sistemu, u kojem korisnici unapred uplaćuju iznos dopune zauređaj za ENP putem kojeg se plaća putarina i
POSTPEJD sistemu, isključivo za domaća pravna lica, u kojem korisnici plaćaju putarinu narednog meseca za prolaske sa uređajem za ENP ostvarene u prethodnom mesecu.
Sve informacije o elektronskoj naplati putarine-ENP možete pronaći u odeljku Elektronska naplata putarine - ENP a o ceni uređaja za ENP na strani Prepaid sistem.
Šta je potrebno za kupovinu uređaja za ENP u pripejd sistemu?
Podnošenje zahteva od strane pravnih i fizičkih lica možete naći na strani Prepaid sistem.
Uređaji za ENP se mogu kupiti kod оvlašćenih distributera.
Šta je potrebno za kupovinu uređaja za ENP u postpaid sistemu?
Kupovina i konfigurisanje uređaja za ENP u postpejd sistemu, možete naći na stranici Postpaid sistem.
Kako se koristi uređaj za ENP?
Sve o korišćenju i postavljanju uredjaja za ENP možete naći na stranicama Uputstvo za postavljanje TAG uređaja i Uputstvo za korišćenje uređaja za ENP.
Da li uređaji za ENP mogu da se prenose i koriste u drugim vozilima?
Samo uređaj za ENP koji je konfigurisan u Prvoj kategoriji (putnička vozila) može da se koristi u bilo kom putničkom vozilu bez obzira na vlasništvo i registarske oznake. Za sve ostale kategorije uređaj za ENP je neprenosiv.
Da li postoje popusti prilikom kupovine i dopune uređaja za ENP?
Za kupovinu uređaja za ENP postoje sledeći popusti koje možete videti na strani Prepaid sistem.
Kome da se obratim kada zelim da ulozim reklamaciju na iznos koji je skinut sa uređaja za ENP?
U slučaju reklamacije na pogrešno skinuta sredstva sa uređaja za ENP, potrebno je da podnesete reklamaciju na propisanom obrascu koji možete preuzeti na naplatnoj stanici i online na internet prezentaciji JP Putevi Srbije, na stranici Reklamacije.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati naš Korisnički centar.
Koje su cene putarina u Republici Srbiji?
Cenovnik putarina za teritoriju Republike Srbije možete pronaći i preuzeti sa internet prezentacije JP Putevi Srbije, na strani Kategorizacija vozila/Cenovnik putarine.
Preporučujemo aplikaciju za mobilne telefone, koja pored ostalih važnih informacija omogućava lako i precizno izračunavanje cene putarine za željenu deonicu puta. Aplikaciju Putevi Srbije možete potpuno besplatno preuzeti u Google Play prodavnici. Više o njoj možete pogledati na stranici Aplikacija za mobilne telefone.
Putarinu možete platiti gotovinom u dinarskoj valuti i evrima, kao i bezgotovinski platnim karticama (MasterCard i Maestro, Visa, American Express, Diners kao i domaćom Dina karticom).Mogućnost plaćanja putarine platnim karticama je dostupna korisnicima svih platnih kartica, bez obzira da li su ih izdale domaće ili inostrane banke.
Šta se dešava kada izgubim karticu?
Ukoliko se desi da učesnik u saobraćaju izgubi, ošteti ili iz drugog razloga na naplatnu stanicu dođe bez validne magnetne kartice, propisi nalažu da se korisniku naplati naknada za najdužu relaciju deonice na kojoj se nalazi, bez obzira na mesto ulaska na autoput, uključujući troškove vanrednog postupka.
Ko ima pravo na besplatnu dozvolu?
Pravo na besplatnu putarinu mogu da ostvare osobe sa invaliditetom koje imaju Dozvolu za oslobađanje plaćanja putarine koju izdaje JP "Putevi Srbije", u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).
Postupak pribavljanja dozvole i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na strani Dozvole za besplatan prolazak auto-putem.
Pravo na besplatnu propusnicu imaju i organizacije koje učestvuju u humanitarnim akcijama. Besplatna propusnica se izdaje od strane JP Putevi Srbije, a detaljnije se možete informisati na strani Humanitarne akcije.
Na koji način se vrši promena podataka na uređaju i na kojim mestima?
PREPAID SISTEM
Ukoliko korisnik uređaja za ENP u prepaid sistemu želi da izvrši izmenu podataka na uređaju potrebno je dostaviti isti na prodajno mesto uz očitanu / kopiju saobraćajne dozvole na uvid, dok je za pravno lice potrebno i ovlašćenje/zahtev na memorandumu firme.
Promena podataka na uređaju za ENP u pripejd sistemu može se izvršiti na svim prodajnim mestima JP „Putevi Srbije“ i ovlašćenih Distributera. Spisak prodajnih mesta JP “Putevi Srbije“ i ovlašćenih Distributera možete pronaći na strani Ovlašćeni distributeri. POSTPAID SISTEM
Ukoliko korisnik uređaja za ENP u postpaid sistemu želi da izvrši izmenu podataka na uređaju potrebno je dostaviti isti na prodajno mesto uz očitanu / kopiju saobraćajne dozvole na uvid, dok je za pravno lice potrebno i ovlašćenje/zahtev na memorandumu firme.
Ukoliko korisnik uređaja za ENP u postpaid sistemu ima zaključen ugovor sa JP „Putevi Srbije“ promena podataka može se izvršiti na svim prodajnim mestima JP „Putevi Srbije“.
Ukoliko korisnik uređaja za ENP u postpaid sistemu ima zaključen ugovor sa nekim od ovlašćenih Distributera, promenu podataka može izvršiti isključivo na prodajnom mestu za postpaid tog ovlašćenog Distributera.
Spisak prodajnih mesta JP“Putevi Srbije“ i ovlašćenih Distributera možete pronaći na strani Ovlašćeni distributeri.
Na koji način mogu da povratim nelogično skinuta sredstva?
Ukoliko smatrate da je prilikom prolaska kroz naplatnu stanicu izvršena neispravna transakcija, odnosno da je sa Vašeg uređaja za ENP skinut nelogičan iznos sredstava, potrebno je da podnesete reklamaciju na propisanom obrascu i dostaviti ga na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem pošte na adresu JP "Putevi Srbije", Ustanička 64/5. sprat, 11050 Beograd. Rok za podnošenje reklamacije je 30 (trideset) dana. Ukoliko je reklamacja opravdana, sredstva se refundiraju na uređaj za ENP.
Kako doći do informacije koliko je sredstava ostalo na uređaju?
Svaka ENP traka poseduje elektronski displej na kojem učesnik u saobraćaju može videti sledeće informacije:
  • na ulaznoj ENP traci: podaci o kategoriji vozila, registarskoj oznaci vozila i visini kredita na uređaju za ENP (pripejd sistem);
  • na izlaznoj ENP traci: podaci o kategoriji vozila, o visini plaćene putarine i preostalom iznosu na uređaju za ENP (pripejd sistem).
  • Proveru sredstava na uređaju za ENP, takođe možete izvršiti i na prodajnim mestima, direktnom proverom tj. očitavanjem ENP uređaja.
Na koji način mogu da izvršim povraćaj sredstava ako mi orginalni dopis za povraćaj sredstava nije stigao na adresu, a tvrde da su poslali?
U ovakvim situacijama je potrebno na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. proslediti podatle o uređaju za ENP (naziv vlasnika, serijski broj uređaja - vidljivih 11 cifara), uz naznaku da orginalni dopis za povraćaj sredstava nije dobijen. S obzirom da je prenos novčanih sredstava moguće izvršiti isključivo sa orginalnim predmetnim dokumentom, reklamacija će biti opravdana u situaciji da na prijemnom listu pošte ne postoji dokaz o prosleđenom predmetu, što proverava i dokazuje JP "Putevi Srbije". Za fizička lica, moguće je izvršiti povraćaj sredstava, dolaskom na prodajno mesto JP "Putevi Srbije" i uz pisanje lične izjave kojom se korisnik, svojim potpisom i brojem lične karte, obavezuje da neće izvršiti zloupotrebu u slučaju pronalaska prethodnog orginalnog dopisa.
Kako i gde se može izvršiti dopuna preko računa?
Dopuna preko računa se može izvršiti na prodajnim mestima JP "Putevi Srbije". Potrebno je na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. dostaviti zahtev (u slobodnoj formi, ali sa memorandumom firme ukoliko je podnosilac pravno lice) koji će sadržati registarske oznake vozila ili serijske brojeve uređaja za ENP i iznose sredstava koja želite da dopunite. Nakon toga, JP "Putevi Srbije" podnosiocu zahteva dostavlja predračun i po izvršenoj uplati korisnik može svoje uređaje dopuniti na nekom od prodajnih mesta JP "Putevi Srbije" (Beograd, ul. Ustanička 64/5, Novi Sad, ul. Kralja Petra I 28a, autoput Е75 (prostor bivše naplatne stanice "Beograd" kod Bubanj Potoka). Za mogućnost dopune uređaja za ENP preko računa kod ovlašćenih distributera potrebno je kontaktirati određenog distributera.
Ukoliko je u pitanju korisnik iz javnog sektora, postupak upućivanja zahteva je isti kao gore navedeni, ali je JP "Putevi Srbije" u obavezi da svaku profakturu prethodno registruje u Centralnom registru faktura (videti tačku 8).
Da li postpejd korisnici imaju pravo na popust?
Korisnici elektronske naplate putarine u postpejd sistemu imaju pravo na popust od 5% koji se obračunava na iznos mesečne potrošnje, pod uslovom da se uplata izvrši u propisanom roku, do 22-og u tekućem mesecu.
Zašto ne može dopuna da se plaća onlajn, putem mobilne aplikacije ili ličnog naloga?
U ovom trenutku ne postoje uslovi da se dopuna sredstava na uređaj za ENP vrši onlajn. JP "Putevi Srbije" planira da, u narednom periodu, uvede ovakav sistem dopune.
Zašto se predračuni za dopune ne zavode u Centralni registar faktura - CFR?
Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za upotrebu javnih prihoda i rasporedu sredstava sa tih računa - Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) registrovana je kao javni prihod.
Obaveza registrovanja u Centralnom registru (pro)faktura izdatih od strane JP "Putevi Srbije" Sektora za naplatu putarine, odnosi se isključivo na kupovinu i zamenu uređaja za ENP sa šifrom plaćanja 221 od strane javnog sektora.
Detaljnije informacije na: Detalji registracije plaćanja.
Da li se fakture za postpejd uslugu ENP registruje kroz CRF?
Ostvarena putarina u postpejd sistemu za koju JP "Putevi Srbije" ispostavlja fakture smatra se javnim prihodom, sa šifrom plaćanja 253 pa fakture za postpejd usluge nije potrebno registrovati u CRF (opširnije tačka 8).

Štampa