Radovi na Sektoru 5 i 6 Obilaznice oko Beograda se odvijaju planiranom dinamikom

Radovi na Obilaznici oko Beograda, Sektorima 5 i 6 se odvijaju planiranom dinamikom i u skladu sa ugovorenim rokovima.

Na Sektoru 5, koji se proteže od Petlje Orlovača do izlaska iz tunela Straževica,  u toku su radovi na hidroizolaciji mostova 15 i 14, nakon čega sledi postavljanje prvih slojeva asfalta, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni. U tunelu Straževica je urađena primarna i sekundarna oplata i odvodnjavanje, radi se na drenažnom sistemu posle čega počinju radovi na kolovoznoj konstrukciji u tunelu.

I na Sektoru 6, od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok se intenzivno radi. Pobijaju  se šipovi na petlji Avala, radovi na mostu preko železničke pruge su u velikoj meri završeni, kao i veći deo radova na tunelu Beli Potok.

Video snimak aktuelnih radova i izjavu Aleksandra Kostadinovića, predstavnika JP „Putevi Srbije“ za Sektore 4, 5 i 6 Obilaznice oko Beograda  možete pogledati  na linku:

https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/05-11-21-radovi-na-sektorima-5-i-6-obilaznice-oko-beograda


Štampa