СРЦС Технички услови за грађење путева

ico-pdfSRCS 1-0 Opšti tehnički uslovi

ico-pdfSRCS 2-1 Pripremni radovi

ico-pdfSRCS 2-2 Zemljani radovi

ico-pdfSRCS 2-3 Sistem za odvodnjavanje

ico-pdfSRCS 2-4 Kolovozne konstrukcije

ico-pdfSRCS 2-5 Građevinske konstrukcije

ico-pdfSRCS 2-6 Zanatski radovi

ico-pdfSRCS 2-7 Saobraćajna signalizacija i oprema

ico-pdfSRCS 2-8 Podzemni radovi

ico-pdfSRCS 2-9 Usluge trećih lica

СРДМ Приручник за пројектовање путева

ico-pdfSRDM 1-0 Planska tehnička investiciona dokumentacija

ico-pdfSRDM 2-0 Geotehnička i hidrološka istraživanja i ispitivanja

ico-pdfSRDM 3-0 Saobraćaj

ico-pdfSRDM 4-0 Projektni elementi puta

ico-pdfSRDM 5-1 Raskrsnice i priključi u nivou

ico-pdfSRDM 5-2 Denivelisane raskrsnice

ico-pdfSRDM 5-3 Kružne raskrnice

ico-pdfSRDM 5-4 Pružni prelazi

ico-pdfSRDM 5-5 Saobraćajne površine

ico-pdfSRDM 5-6 Biciklističke površine

ico-pdfSRDM 5-7 Pešačke površine

ico-pdfSRDM 5-8 Servisne saobraćajne površine

ico-pdfSRDM 5-9 Površine za putnu službu

ico-pdfSRDM 5-10 Vođenje saobraćaja pored infrastrukturnih objekata

ico-pdfSRDM 6-1 Saobraćajna signalizacija

ico-pdfSRDM 6-2 Označavanje radova na putu

ico-pdfSRDM 6-3 Oprema za bezbednost saobraćaja

ico-pdfSRDM 6-4 Usporavanje saobraćaja

ico-pdfSRDM 6-5 Osvetlenje puta

ico-pdfSRDM 6-6 ITS oprema

ico-pdfSRDM 7-1 Zaštita od buke

ico-pdfSRDM 7-2 Zaštita vode i tla

ico-pdfSRDM 7-3 Zaštita puteva od uticaja okoline

ico-pdfSRDM 7-4 Prolazi i prelazi za životinje

ico-pdfSRDM 7-5 Pejzažno uređenje zemljišnog pojasa

ico-pdfSRDM 8-1 Zemljani radovi

ico-pdfSRDM 8-2 Kolovozne konstrukcije

ico-pdfSRDM 8-3 Sistem za odvodnjavanje

ico-pdfSRDM 9-1 Opšta smernica

ico-pdfSRDM 9-2 Nosivi sistemi mostova

ico-pdfSRDM 9-3 Koncipiranje mostova

ico-pdfSRDM 9-4 Manji mostovi

ico-pdfSRDM 9-5 Nadputnjaci

ico-pdfSRDM 9-6 Mostovi i viadukti

ico-pdfSRDM 9-7 Rasponske konstrukcije betonskih mostova

ico-pdfSRDM 9-8 Spregnuti mostovi

ico-pdfSRDM 9-9 Stubovi mostova

ico-pdfSRDM 9-10 Prednaprezanje

ico-pdfSRDM 9-11 Tehnologije izgradnje

ico-pdfSRDM 9-12-1 Rubni venci i hodnici

ico-pdfSRDM 9-12-2 Ograde

ico-pdfSRDM 9-12-3 Hidroizolacije

ico-pdfSRDM 9-12-4 Odvodnjavanje i kanalizacija

ico-pdfSRDM 9-12-5 Ležišta

ico-pdfSRDM 9-12-6 Dilatacije

ico-pdfSRDM 9-12-7 Prelaz sa puta na most

ico-pdfSRDM 9-12-8 Oplate vidni beton

ico-pdfSRDM 9-12-9 Spojnice

ico-pdfSRDM 9-12-10 Instalacije na mostovima

ico-pdfSRDM 9-12-11 Oprema za održavanje

ico-pdfSRDM 10-1 Temeljenje na šipovima

ico-pdfSRDM 10-2 Temeljenje na bunarima

ico-pdfSRDM 10-3 Propusti

ico-pdfSRDM 10-4 Gravitacioni zidovi

ico-pdfSRDM 10-5 Ankerisani zidovi

ico-pdfSRDM 10-6 Pokriveni useci

ico-pdfSRDM 11-1 Opšte o projektovanju tunela

ico-pdfSRDM 11-2 Zemljani radovi

ico-pdfSRDM 11-3 Obloga tunela

ico-pdfSRDM 11-4 Kolovozne konstrukcije

ico-pdfSRDM 11-5 Oprema tunela

ico-pdfSRDM 11-6 Upravljanje tunela

СРСДД Стандардни цртежи путних детаља

ico-pdfSRDD 1.1 Detalji slivnika sa ulivnim otvorom u ivičnjaku i ulivnim otvorom na kolovozu

ico-pdfSRDD 1.2 Detalji slivnika u razdelnoj traci AP

ico-pdfSRDD 1.3 Detalji veze sa oknom atmosferske kanalizacije u razdelnoj traci AP

ico-pdfSRDD 1.4 Detalji polaganja DK cevi u razdelnoj traci AP i BP

ico-pdfSRDD 1.5 Detalji izliva iz kanaleta u segmentni jarak

ico-pdfSRDD 1.6 Detalji kanalete i jarka sa betonskom kanaletom

ico-pdfSRDD 1.7 Detalji ugradnje liniske kanalete

ico-pdfSRDD 1.8 Detalji izliva vode iz cevi preko kanaleta na kosini u obodni jarak

ico-pdfSRDD 1.9 Detalji izliva vode sa kolovoza u kanaletu na kosini

ico-pdfSRDD 1.10 Detalji izlivne glave sa zatvarašem sa plovkom

ico-pdfSRDD 1.11 Detalji šahta za ponicanje vode

ico-pdfSRDD 1.12 Detalji betonskog revizionog okna

ico-pdfSRDD 1.13 Detalji polietilenskog (PE) revizionog okna

ico-pdfSRDD 1.14 Detalji popločanja jarka lomljenim kamenom

ico-pdfSRDD 2.1 Detalji postavljanja portala i znakova za vođenje saobraćaja

ico-pdfSRDD 2.2 Detalji postavljanja smerokaza

ico-pdfSRDD 2.3 Detalji svetlosnog saobraćajnog znaka za pešake

ico-pdfSRDD 3.1 Detalj ivičnjaka za sprečavanje preplitanja, L=45cm

ico-pdfSRDD 3.2 Detalj oivičenja kružne raskrsnice

ico-pdfSRDD 3.3 Detalj niskog putnog ivičnjaka

ico-pdfSRDD 3.4 Detalj ivičnjaka na pešačkim prelazima sa ugrađenim taktilnim pločama

ico-pdfSRDD 3.5 Detalj prelaza biciklističke staze i pešačkog koridora preko kolovoza

ico-pdfSRDD 3.6 Detalj priključka biciklističke staze na kolovoz

ico-pdfSRDD 3.7 Detalj priključka pristupnog puta gradsku ulicu

ico-pdfSRDD 3.8 Detalj priključka pristupnog ili poljskog puta

ico-pdfSRDD 4.1.1 Detalj postavljanja betonske zaštitne ograde

ico-pdfSRDD 4.1.2 Detalj postavljanja betonske zaštitne ograde

ico-pdfSRDD 4.2 Detalj betonske zaštitne ograde za vodozemce

ico-pdfSRDD 4.3 Detalj postavljanja ograde od mreže odnosno punog materijala

ico-pdfSRDD 5.1 Detalj podzemnog prolaza kutijastog profila za vodozemce

ico-pdfSRDD 5.2 Detalj podzemnog prolaza cevastog profila za vodozemce

ico-pdfSRDD 6.1 Manji most

ico-pdfSRDD 6.2 Nacrt podvoznjaka

ico-pdfSRDD 6.3 Armiranobetonski integralni nadvožnjak za magistralne i regionalne puteve

ico-pdfSRDD 6.4 Armiranobetonski kvazi integralni nadvožnjak za regionalne i lokalne puteve

ico-pdfSRDD 6.5.1 Veći most

ico-pdfSRDD 6.5.2 Veći most - tipični stub

ico-pdfSRDD 6.6.1 Viadukt

ico-pdfSRDD 6.6.2 Viadukt - tipični stub

ico-pdfSRDD 6.7 Armatura šipa

ico-pdfSRDD 6.8 Duboko temeljenje na bunarima

ico-pdfSRDD 6.9 Cevni propust

ico-pdfSRDD 6.10 Sandućasti propust

ico-pdfSRDD 6.11 Armiranobetonski ankerisani zid od bušenih šipova

ico-pdfSRDD 6.12 Armiranobetonski ankerisani zid građen od vrha prema temelju

ico-pdfSRDD 6.13 Zavedena armiranobetonska konstrukcija u pokrivenom useku

ico-pdfSRDD 6.14 Galerija

ico-pdfSRDD 6.15.1 Spoj hodnika sa bankinom puta, ivičnjak h=7cm

ico-pdfSRDD 6.15.2 Spoj hodnika sa bankinom puta, ivičnjak h=7cm

ico-pdfSRDD 6.16 Detalji elastomernog ležišta prema EN 1337-3

ico-pdfSRDD 6.17.1 Detalji lončastog ležišta prema EN 1337-5

ico-pdfSRDD 6.17.2 Detalji lončastog ležišta prema EN 1337-5

ico-pdfSRDD 6.18.1 Detalji sfernog PTFE ležišta prema EN 1337-7

ico-pdfSRDD 6.18.2 Detalji sfernog PTFE ležišta prema EN 1337-7

ico-pdfSRDD 6.19 Detalji asfaltne dilatacije prema RVS i ETAG032-3

ico-pdfSRDD 6.20 Dilatacije sa jednim otvorom prema RiZ-ING i ETAG032-4

ico-pdfSRDD 6.21 Detalj modularne dilatacije prema TL/TP FU i ETAG032-8

ico-pdfSRDD 6.22 Detalj češljaste konzolne dilatacije prema RVS i ETAG032-6

ico-pdfSRDD 7.1 Situacija

ico-pdfSRDD 7.2.1 Plan iskopa

ico-pdfSRDD 7.2.2 Plan iskopa

ico-pdfSRDD 7.3.1 Uzdužni geološki profil

ico-pdfSRDD 7.3.2 Uzdužni geološki profil

ico-pdfSRDD 7.4 Karakteristični poprečni presek

ico-pdfSRDD 7.5 Niše

ico-pdfSRDD 7.6 Karakteristični poprečni presek prečnika IP, PP

ico-pdfSRDD 7.7 Karakteristični poprečni presek pokriveni iskop

ico-pdfSRDD 7.8.1 Niše

ico-pdfSRDD 7.8.2 Niše

ico-pdfSRDD 7.8.3 Niše

ico-pdfSRDD 7.9 Ivičnjaci

ico-pdfSRDD 7.10 Odvodnjavanje

ico-pdfSRDD 7.11.1 Potporne mere

ico-pdfSRDD 7.11.2 Potporne mere

ico-pdfSRDD 7.11.3 Potporne mere

ico-pdfRDD 7.12 Merni profili