Seminar "ITS in the function of traffic safety"

On April 03, 2009, the PE “Roads of Serbia” and the Faculty of Transport and Traffic Engineering of the University of Belgrade organized the seminar “Intelligent transportation systems in the function of traffic safety”. Presentations from this seminar (in PDF format) can be downloaded here.

Intelligent Transport System for Republic of Serbia - Introduction and Benefits of ITS
Incident Managment Perspective
COMPASS Traffic Operations Centre 

Removing and recycling materials in road construction

On March 03rd 2011, a seminar (roundtable) under the topic “Removing and recycling materials in road construction – exchange of know-how and experience” was held on the premises of the PE “Roads of Serbia”

Seminar presentations can be downloaded here:
Removing and recycling materials in road construction – exchange of know-how and experience
Removing asphalt pavements and recycling road materials into asphalt
Strategic projects for road research

Conference "Traffic Safety"

Presentation “Traffic Safety on State Roads“

"Traffic Safety" Conference, organized by the “Danas Conference Center”, was held in the “Hyatt Regency Belgrade” Hotel on March 31st. Numerous participants took an active part in trying to answer the difficult question of finding an efficient traffic safety system which would decrease the number of lives lost in traffic accidents (950 people lost their lives in traffic accidents in Serbia last year) and the damage done, which is calculated in hundreds of millions of Euros. The Conference was also attended by the most renowned experts who are involved in enacting the new Law on Traffic Safety, as well as by the representatives of other segments of society, without whom mass and consistent implementation of any law in general would not be possible.

Director of the Sector for Strategy, Designing and Development of the PE “Roads of Serbia”, Mrs. Biljana Vuksanović, held a presentation named “Traffic Safety on State Roads“. Development Program on Traffic Safety which is being realized in the PE “Roads of Serbia” was also brought before the participants within this presentation. This Development Program comprises the program of dangerous locations, risky sections, black spot management, as well as the road assessment program. In the beginning of 2007, the PE “Roads of Serbia” prepared, in cooperation with the Ministry of Interior and the Ministry of Infrastructure, an Elaborate Study which identified dangerous locations and proposed measures for their remedy.

This analysis revealed that speed, i.e. human negligence and ignorance are the main causes of traffic accidents; not the condition of road and road furniture, which are stated as causes only in 1 % of the cases. Every third accident with a fatality occurs on state roads, whereas every second accident is related to local roads.

Mrs. Vuksanović put a special emphasis on the fact that percentage of funds that are set aside for roads from fuel retail price are around 10 % to 15 % in neighbouring countries, whereas the same percentage goes up to 50 % in Western European countries. The basic prerequisite for the realization of sustainable development of state roads is a stable and permanent financing source; however, the funds set aside for road network financing in Serbia are currently extremely low. Nevertheless, significant funds, mainly from IFI credits, have been invested into road network reconstruction over the past period. According to the program drawn up by the Government of the Republic of Serbia for the period from year 2008 to 2012, the construction of the remaining motorway sections on Corridor X is planned and expected, whereas the necessary funds are estimated to 1.5 billion EUR.

Professor Milan Vujanić, one of the crucial initiators and participants in the process of enacting the new law, indicated that each legal regulation could only be brought into being provided that there was support from the society in all its entirety, since there would be no traffic safety without a serious political support.

The conclusion of this Conference was that the best model would be the unity of an applicable law, meaningful and constant education and reeducation, together with a strong and systematic media campaign.

On April 09th, the Government of the Republic of Serbia adopted the bill of the Law on Traffic Safety and forwarded it on to the National Assembly for further procedure.

17.04.12. Prezentacija studije: Razvoj okvira i smernica za primenu javno-privatnog partnerstva u finansiranju projekata putne infrastrukture

JP „Putevi Srbije“ Vas Obaveštava da je na inicijativu Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Javno preduzeće “Putevi Srbije” kao naručilac, realizovalo Studiju za razvoj okvira i smernica za primenu javno-privatnog partnerstva (JPP) u finansiranju projekata putne infrastrukture, i u organizaciji JP „Putevi Srbije“ 17.04.2012.g. održana je prezentacija i konferencija za novinare na ovu temu. 

Prezentaciju možete preuzeti klikom ovde ico-adobe.


STUDIJA: RAZVOJ OKVIRA I SMERNICA ZA PRIMENU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U FINANSIRANjU PROJEKATA PUTNE INFRASTRUKTURE

Ovaj strateški dokument ima tendenciju da kroz debatu oko javno-privatnog partnerstva da odgovor o mogućim modelima finansiranja projekata putne infrastrukture.
Analizom potrebnih ulaganja i izvora finansiranja nametnuta je jasna dilema o mogućem privlaćenju privatnog kapitala i ostvarenju partnerstva sa javnim sektorom.
Posmatrajući problem iz ugla JP “Putevi Srbije” i neophodnog stabilnog izvora finansiranja, pitanje je kako finansijski motivisati privatnog partnera da se svojim kapitalom ukljući u izgradnju i razvoj državnih puteva, učiniti mu putne projekte atraktivne za ulaganje, a koji će istovremeno biti na liniji zajedničkog interesa privatnog i javnog partnera.

Imajući u vidu specifičan kontekst javno-privatnog partnerstva, prvi i osnovni korak u postupku ocene i kandidovanja projekata od strane javnog (državnog) partnera, treba da bude sprovođenje društveno-ekonomske analize. Razlog tome treba tražiti u činjenici da je generalni interes javnog sektora da optimizira ekonomski uticaj putne mreže na razvoj regiona i zemlje u celini, a pre svega ulaganjem u ekonomski racionalne i realistične projekte.

Iz tog razloga, prvi kriterijum u odabiru projekata koje javni sektor kandiduje jeste upravo njihova društveno-ekonomska opravdanost, isplativost i izvodljivost.
Ukoliko je potencijalni investicioni projekat javno-privatnog partnerstva društveno-ekonomski potvrđen, u sledećem koraku potrebno je sprovesti finansijsku analizu. Finansijska analiza se bavi isključivo finansijskom isplativošću konkretnog projekta i uticajem koji projekat ima na specifične organizacije, učesnike u javno-privatnom partnerstvu. Značaj finansijske analize i sagledavanja efekata projekata iz ugla različitih učesnika u javno-privatnom partnerstvu od značaja je za:

  1. pravilan odabir potencijalnih projekata, atraktivnih za potencijalne privatne partnere, za koje će izraditi detaljna studija izvodljivosti,
  2. procenu potrebnih stimulacija od strane javnog sektora da bi određeni potencijalni projekat bio privlačan za ulaganje privatnog sektora,
  3. ocenu efekata na finansijske tokove javnog sektora.

Analizom tehničkog okvira za primenu partnerstva i uvažavajući pravni aspekt predloženi su potencijalni pilot BOT projekti javno-privatnog partnerstva i to:

  1. Deonica Pojate – Preljina puta M-5 (E761) koja predstavlja vezu autoputa E-75 Beograd – Niš i puta M-22, odnosno budućeg autoputa Beograd – Južni Jadran.
  2. Deonica Ruma (autoput E-70 granica Hrvatske – Beograd) – Šabac puta M-21 koja predstavlja vezu Mačvanskog regiona i zapadne Srbije sa Koridorom X (autoput granica Hrvatske-Beograd). Ova deonica bi uključila i izgradnju novog mosta na reci Savi u zoni Šapca.

Pored ove dve deonice, identifikovana su i dva projekta koja uključuju izradu značajnih objekata:

3. Deonica Bubanj potok (autoput E-75) – Pančevo sa mostom preko Dunava. Izgradnja ove deonice bi mogla da se radi sa alternativnim vidovima naplate putarine (naplata putarine za celu deonicu, ili samo za prelazak mosta) ili bez direktne naplate putarine od korisnika (odnosno naplatu putemshadow tolls) ako bi se kao cilj postavilo zadržavanje postojećeg režima korišćenja obilaznice oko Beograda bez naplate putarine.

4. Deonica Novi Sad - Ruma (sa tunelom ispod Fruške gore) puta M-21. Ova deonica bi takođe mogla da ima alternativne vidove naplate putarine (za celu deonicu ili samo za tunel).

Identifikovana je i mogućnost ekploatacije i održavanja postojećih deonica autoputeva (tzv. „Operation & Maintenance Concessions“ ili „Service Concessions“). Pri tome su definisane dve moguće opcije ovakvih projekta:

Prva opcija podrazumeva ustupanje naplate putarine i održavanja sistema za naplatu putarine privatnom partneru na period od 10 do 15 godina uz njegovu obavezu da preuzme osoblje JP „Putevi Srbije“ zaposleno u Odeljenju za naplatu putarine i modernizuje sistem naplate. Naknada privatnom partneru može biti u fiksnom mesečnom iznosu, ili promenljiva sa bonusima i delom prihoda od naplate putarine u funkciji od njene efektivnosti, a postoji mogućnost i pune koncesije gde bi koncesionar isplaćivao koncesionu naknadu JP „Putevi Srbije“ u zamenu za eksplotaciju autoputa.

Druga opcija bi pored upravljanja naplatom putarine uključivala i održavanje predmetne deonice autoputa i koncesionar bi isplaćivao koncesionu naknadu koja bi mogla biti korišćena kao zamena za prihode od putarine. Pri tome je potrebno definisati sveobuhvatne standarde i kriterijume održavanja kojih bi koncesionar morao da se pridržava tokom ugovornog perioda.

Treću potencijalnu grupu JPP projekata čine ugovori za redovno održavanje delova putne mreže zasnovani na nivou usluge (tzv. „performance based contracts“). U vezi sa ovim ugovorima postoje određena pozitivna iskustva stečena kroz pilot projekte u Mačvanskom i Kolubarskom regionu. Međutim, da bi ovi ugovori mogli da se primene na putnoj mreži u Srbiji potrebno je:

  1. Da se definišu delovi putne mreže u dobrom/zadovoljavajućem stanju koji bi mogli biti predmet ovakvih ugovora;
  2. Da se izvrši obuka osoblja uključenom u ovakve ugovore i sa strane JP „Putevi Srbije“, ali i sa strane potencijalnih izvršilaca;
  3. Da se definišu odgovarajući sveobuhvatni standardi održavanja, koji obuhvataju sve elemente puta i putnog inventara i da se definišu kriterijumi za pojedine elemente ili karakteristike puta i putnog inventara.

U narednom periodu, kako je evidentno smanjenje prihoda JP “Putevi Srbije”, potrebno je konkretizovati okvir i razviti dugoročno održiv modalitet finansiranja državnih puteva uz obavezno sagledavanje primene javno-privatnog partnerstva.