Bids on bid opening

2023.

 Javna nabavka br.89/2023 - Plan detaljne regulacije i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom rekonstrukcije i izgradnje državnog puta drugog A reda broj 102, Temerin - Bečej,

 Javna nabavka br. 88/2023 - Plan detaljne regulacije i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti za izgradnju saobraćajnice (obilaznice) na trasi autoputa E-75 (petlja Sever) Novi Sad – Veternik - Futog – Begeč – Gložan – Čelarevo – Bačka Palanka

 Javna nabavka br. 79/2023 - Kolektivno osiguranje zaposlenih

 Javna nabavka br. 102/2023 - Radovi na autoputu A1 (E-75), Beograd - Niš - granica sa Severnom Makedonijom, deonica: Vladičini Han - Donji Neradovac, petlja „Vranjska Banja"

 Javna nabavka br. 59/2023 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i inostranih platnih kartica

 Javna nabavka br. 39/2023 - Rehabilitacija mosta preko reke Dunav na državnom putu I-B reda br. 14, deonica: Smederevo – Kovin, Kovinski most

 Javna nabavka br. 41/2023 - Rekonstrukcija mostova u trupu autoputa na državnom putu I-A reda br. 1, deonica Bubanj potok - Batočina, preko reke Jasenice - leva i desna traka na km 290+277

 Javna nabavka br. 87/2023 - Strateške karte buke na državnim putevima prvog i drugog reda

 Javna nabavka br. 104/2023 - Studija obnavljanja, dogradnje i unapređenja bazne elektroenergetske infrastrukture, izrada metodologije održavanja, inoviranja i unapredjenja koncepta monitoringa, dijagnostike i upravljanja elektroenergetskom infrastrukturom, sa predlogom organizacionog unapredjenja unutar JPPS

 Javna nabavka br. 98/2023 - Projekat za građevinsku dozvolu za rušenje i izgradnju novih prilaznih konstrukcija Drumsko železničkog mosta preko reke Dunav u Beogradu na državnom putu prvog B reda broj 47, deonica: Beograd – Pančevo «PANČEVAČKI MOST»

 Javna nabavka br. 90/2023 - Izrada planske i tehničke dokumentacije za biciklističku infrastrukturu duž državnih puteva u Republici Srbiji

 Javna nabavka br. 12/2023 - Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu - štampače

 Javna nabavka br. 91/2023 - Drumsko – železnički most preko reke Tise u km 35+369 pruge br. 205: Banatsko Miloševo – Senta – Subotica i državnog puta IIA reda br. 105 u km 72+685

 Javna nabavka br. 95/2023 - Održavanje ITS opreme i infrastrukture

 Javna nabavka br. 1/2023 - Električna energija

Javna nabavka br. 2/2023 - Izgradnja mosta preko Musine reke u Adranima kod Kraljeva na državnom putu I-B reda br. 2

Javna nabavka br. 4/2023 - Izgradnja istočne obilaznice oko Kruševca od mosta preko reke Rasine do petlje Kruševac Istok na državnom putu I-B reda br. 38 od km 6+493 do km 8+417, L=1,924km

Javna nabavka br. 5/2023 - Projektovanje, izgradnja nedostajuće infrastrukture i instalacija sistema za naplatu putarine na delu deonice Moravski koridor i to naplatne stanice „Ćićevac", „Kruševac istok", „Kruševac zapad", „Adrani", „Preljina (Konjevići)", „Katrga" i privremena čeona naplatna stanica „Kruševac", na autoputu Ruma – Šabac i to naplatna stanica „Hrtkovci" i čeone naplatne stanice „Ruma" i „Šabac", kao i na delu autoputa „Miloš Veliki“ naplatne stanice „Prilipac" i „Lučani", postavite na sajt našeg preduzeća.

 Javna nabavka br. 6/2023 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na državnom putu Sombor-Nakovo, deonica od Sombora do Kule i na državnim putevima u širem području navedene trase

 Javna nabavka br. 7/2023 – Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na državnim putevima prvog B reda broj 22, 23 i 29

 Javna nabavka br. 8/2023 – Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na autoputu E-763, deonica Novi Beograd-Surčin i punktovima za održavanje puteva

 Javna nabavka br. 9/2023 – Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na državnim putevima drugog A reda broj 121, 154,158,181, 194 i 214

Јавна набавка бр. 10/2023 – Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na državnim putevima IIB reda br. 444, deonica Ribarci – Karamanica

Javna nabavka br. 11/2023 - Besplatan broj telefona za korisnike

Javna nabavka br. 13/2023 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere - MICROSOFT LICENCE

Javna nabavka br. 14/2023 - Održavanje ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima

Javna nabavka br. 15/2023 - Održavanje aplikativnog softvera za rad sa podacima iz geoprostornih baza podataka o saobraćanoj signalizaciji i opremi i pružnim prelazima

 Javna nabavka br. 16/2023 - Održavanje i unapređenje softvera i produženje korišćenja licenci

Javna nabavka br. 17/2023 - Nabavka novih verzija i održavanje ESRI ArcGIS softverskog paketa

Javna nabavka br. 18/2023 - Održavanje GIS aplikacija na platformama SmartPortal i FieldTools i nadogradnja novih funkcionalnosti

Javna nabavka br. 19/2023 - Nabavka usluga za održavanje higijene operativno - upravljačkih centara

Javna nabavka br. 20/2023 - Unapređenje postojeće komunikacione infrastrukture na DP A1

Javna nabavka br. 21/2023 - Protivpožarna straža na ITS objektu

Javna nabavka br. 22/2023 - Nabavka usluga u oblasti razvoja, unapređenja i zaštite IT sistema

Javna nabavka br. 23/2023 - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Javna nabavka br. 24/2023 - Pilot projekat Sigurna parkirališta na državnim putevima prvog A reda

Javna nabavka br. 25/2023 - Izgradnja komunikacione infrastrukture na DP A2 – faza 2

Javna nabavka br. 26/2023 - Rekonstrukcija mosta preko Garaškog jezera na državnom putu II-A reda br. 150 deonica: Aranđelovac (Bukulja) - Belanovica na km 42+276

Javna nabavka br. 28/2023 - Plansko - tehnička dokumentacija za izgradnju severozapadne obilaznice Novog Pazara

Javna nabavka br. 29/2023 - Projekat za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i izgradnje postojeće putne mreže (državni put drugog A reda broj 168 i državni put drugog B reda broj 400) u državni put prvog B reda, od državnog puta prvog B reda broj 35 od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo

Javna nabavka br. 30/2023 - Urbanističko tehnička dokumentacija i tehnička dokumentacija za rušenje i izgradnju mosta preko reke Južne Morave na državnom putu prvog B reda br. 39, deonice: Vlasotince - Leskovac

Javna nabavka br. 31/2023 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko reke Moravice na državnom putu prvog A reda broj 1, deonica: petlja Aleksinački Rudnici - petlja Aleksinac

Javna nabavka br. 32/2023 - Troškovi revizije finansijskih izveštaja

Javna nabavka br. 34/2023 - Projekat nezavisnih ocena puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima na državnim putevima u Republici Srbiji

Javna nabavka br. 35/2023 - Održavanje i unapređenje softvera i produženje korišćenja licenci: PARTIJA 1. Nabavka licenci za antivirsni softver Symantec, PARTIJA 4. Održavanje VMWARW virtuelne infrastrukture i PARTIJA 5. Nabavka licenci za čuvanje podataka za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 36/2023 - Izrada dokumentarnog materijala sa praćenjem po fazama izgradnje infrastrukturnih projekata, modernizacije putnog sektora, izgradnje i proširenja naplatnih stanica, sa monitoringom, nadzorom i upravljanjem saobraćaja na delu mreže puteva i tunela opremljenih elementima ITS-a, kao i prikupljanjem podataka o saobraćaju sa meteostanica

 Javna nabavka br. 37/2023 - Planska i tehnička dokumentacija za izgradnju mosta preko Zapadne Morave na državnom putu drugog A reda br. 189, deonica: Selište (Zapadna Morava) – Stopanja (Zapadna Morava)

 Javna nabavka br. 38/2023 - Rekonstrukcija mosta preko reke Kačer na državnom putu IB broj 22, deonica: Ćelije - Ljig na km 67+362

Javna nabavka br. 40/2023 - Monitoring edukativnih kampanja

Javna nabavka br. 42/2023 - Izrada projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vođenja teretnih vozila u tranzitu na državnim putevima prvog A reda u cilju zaštite mreže državnih puteva nižeg reda

Javna nabavka br. 43/2023 - Prenos podataka u sistemu za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 44/2023 - Održavanje ITS opreme za opservaciju saobraćaja - ABS

Javna nabavka br. 45/2023 - Nabavka programa za komercijalno poslovanje

Javna nabavka br. 46/2023 - Usluga održavanja higijene nadzorno - kontrolnog centra - objekat GAZELA

Javna nabavka br. 47/2023 - Obnova licenci sistema baza podataka

Javna nabavka br. 48/2023 – Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje MEGA HERMES

Javna nabavka br. 49/2023 - Izrada projekata za izgradnju sistema za upravljanje saobraćajem na državnom putu A4

Javna nabavka br. 50/2023 - Unapređenje sistema za prepoznavanje i detekciju vozila

Javna nabavka br. 51/2023 - Automatska obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2022. i 2023. godinu

Javna nabavka br. 52/2023 - Kompenzacija reaktivne energije na objektima JPPS - faza 2.

Javna nabavka br. 54/2023 - Nabavka arhivskih kutija za smeštaj arhivirane dokumentacije i projekata JP «Putevi Srbije»

Javna nabavka br. 57/2023 - Postavljanje nove i održavanje postojeće zaštite od mehaničkih oštećenja kablova u poslovnim prostorijama

Javna nabavka br. 58/2023 - Nadogradnja i unapredjenje GIS sistema za upravljanje planskom dokumentacijom

Javna nabavka br. 61/2023 - Implementacija sistema za nadzor i upravljanje saobraćajem na DP A2

Javna nabavka br. 62/2023 - Izrada aplikacije za podnošenje zahteva i izdavanje elektronskih dozvola za vanredni prevoz

Javna nabavka br. 63/2023 - Tehnička dokumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda broj A2, deonica Boljkovci-Takovo, selo Ručići

Javna nabavka br. 64/2023 - Tehnička dokumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda broj A1, Beograd-Niš u zoni uticaja stambenog objekta KP 96/1,KO Ćuprija

Javna nabavka br. 65/2023 - Tehnička dokumentacija mera ublažavanja buke sa državnog puta prvog A reda broj A1, Beograd-Niš u zoni uticaja sa desne strane u smeru ka Beogradu, duž poteza Ulice Moše Piade u Vrčinu

Javna nabavka br. 66/2023 - Tehnička dokumumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda broj 1, Beograd-Niš, u zoni uticaja na lokaciji opštine Paraćin

Javna nabavka br. 67/2023 - Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije i nadzor nad izgradnjom nedostajuće instalacije i nad radovima na instalaciji sistema za naplatu putarine na delu deonice Moravski koridor i to naplatne stanice: „Ćićevac“, „Kruševac istok“, „Kruševac zapad“, „Adrani“, „Preljina“ (Konjevići), „Katrga“ i privremena čeona naplatna rampa „Kruševac“, na autoputu Ruma – Šabac i to: naplatna rampa „Hrtkovci“ i čeone naplatne stanice „Ruma“ i „Šabac“, kao i na delu autoputa Miloš Veliki naplatne stanice: „Prilipac“ i „Lučani“

Javna nabavka br. 68/2023 - Unapređenje informacionog sistema u centrima za nadzor i upravljanje saobraćajem

Javna nabavka br. 69/2023 - Nabavka rezervnih delova i opreme za održavanje sistema

Javna nabavka br. 70/2023 - Virtuelizacija sistema za upravljanje tunelskim centrom - TOC Šarani

Javna nabavka br. 71/2023 - Nabavka dodatnih modula za komunikacione uređaje za održavanje ITS sistema

Javna nabavka br. 72/2023 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP «Putevi Srbije»

Javna nabavka br. 73/2023 - Novogodišnji paketići za decu, postavite na sajt našeg preduzeća

Javna nabavka br. 74/2023 - Revizija projekata državnog puta prvog reda sa aspekta bezbednosnih karakteristika puta

Javna nabavka br. 75/2023 - Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju lokacija prema projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima na državnim putevima u Republici Srbiji

Javna nabavka br. 76/2023 - Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju crnih tačaka na državnim putevima u Republici Srbiji

Javna nabavka br. 77/2023 - Tehnička podrška za praćenje rada CSNU

Javna nabavka br. 80/2023 - Studija o implementaciji zelene infrastrukture i rešenja zasnovana na prirodi uz državne puteve

Javna nabavka br. 81/2023 - Usluge održavanja opreme i objekata - operativni nadzorni centar

Javna nabavka br. 82/2023 - Nabavka elektronskih komunikacionih usluga – internet

Javna nabavka br. 83/2023 - Sistem za upravljanje saobraćajem na deonicama državnih puteva prvog B reda - faza 2

Javna nabavka br. 84/2023 - GIS radne stanice za potrebe OBP-a

Javna nabavka br. 85/2023 - Tehnička dokumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda broj A1, Beograd - Niš u zoni uticaja na lokaciji opštine Paraćin

Javna nabavka br. 86/2023 - Unapređenje sistema za prikupljanje metereoloških podataka

 Javna nabavka br. 92/2023 – Tehnička dokumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda A1, Beograd – Niš u zoni uticaja na lokaciji opštine Paraćin

Javna nabavka br. 93/2023 - Popisivanje potpornih konstrukcija i unos u bazu podataka

Javna nabavka br. 94/2023 - Implementacija sistema video nadzora na putno metereološkim stanicama

 Javna nabavka br. 96/2023 - Nabavka uređaja za kontinualno brojanje saobraćaja

Javna nabavka br. 97/2023 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda A1, prolaz kroz Beograd

 Javna nabavka br. 99/2023 – Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za sanaciju lokacija prema projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima na državnim putevima u Republici Srbiji

 Javna nabavka br. 100/2023 – Praćenje stanja životne sredine po nalozima inspekcije za zaštitu životne sredine – nalozi pristigli u period od novembra 2022. godine do avgusta 2023. godine

 Javna nabavka br. 105/2023 – Medijske kampanje sa ciljem podizanja bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima kroz edukaciju vozača i svih učesnika u saobraćaju

2022.

 Javna nabavka br. 1/2022 - Električna energija

 Javna nabavka br. 2/2022 - Hitne zanatske intervencije u objektima preduzeća

 Javna nabavka br. 3/2022 - Materijal za održavanje higijene i za čišćenje opreme i poslovnih zgrada

 Javna nabavka br. 4/2022 - Održavanje vertikalne svetlosne signalizacije i nadstrešnica na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 5/2022 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu Bački Breg - Nakovo, deonica od Bačkog Brega do Sombora

 Javna nabavka br. 6/2022 - Nabavka novih verzija i odrzavanje ESRI arcGIS softverskog paketa

 Javna nabavka br. 7/2022 - Usluga održavanja higijene nadzorno - kontrolnog centra - objekat GAZELA

 Javna nabavka br. 8/2022 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

 Javna nabavka br. 9/2022 - Održavanje ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima

Javna nabavka br. 10/2022 - Automatska obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2021. godinu

Javna nabavka br. 11/2022 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju drumskog mosta preko reke Sušice - Sušica 4 da državnom putu IB reda br. 28, deonica: Sušica - Kremna

Javna nabavka br. 12/2022 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko kanala DTD na državnom putu IB reda br. 17, deonica: Bogojevo (Apatin) - Srpski Miletić

 Javna nabavka br. 13/2022 - Izrada tehničke dokumentacije za unapređenje Ovčarsko - kablarske klisure - Kapije dobrodošlice na ulazu/izlazu iz Ovčar - Banje

Javna nabavka br. 14/2022 - Izrada tehničke dokumentacije za unapređenje Ovčarsko - kablarske klisure - Sanacija parkinga u Međuvršju

Javna nabavka br. 15/2022 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti petlje "Vranjska Banja" na državnom putu prvog A reda A1 (E-75)

Javna nabavka br. 16/2022 - Tehnička kontrola projekta za građevisnku dozvolu za izgradnju mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupnim putevima)

Javna nabavka br. 17/2022 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnim putevima drugog B reda, deonica Ribarci - Karamanica

Javna nabavka br. 18/2022 - Dopuna geodetskog elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na autoputu E-80 od Proseka do Dimitrovgrada, na deonicama Crvena reka - Čiflik i Staničenje - Sarlah

Javna nabavka br. 19/2022 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima na državnim putevima u Republici Srbiji

 Javna nabavka br. 20/2022 - Osnovna mreža baze podataka o putevima na državnim putevima – FAZA 4

Javna nabavka br. 21/2022 - Izrada nove metodologije za pregled i vrednovanje stanja tunela i izrada novih aplikacija za upravljanje Bazom podataka o tunelima

Javna nabavka br. 22/2022 - Tehnička dokumentacija za rehabilitiaciju mosta preko reke Save na državnom putu prvog B reda broj 20, deonica : Sremska Mitrovica (Manđelos) - Sremska Mitrovica (Drenovac)

Javna nabavka br. 23/2022 - Održavanje voznog parka

Javna nabavka br. 24/2022 - Nabavka polica za smeštaj dokumentacije

Javna nabavka br. 25/2022 - Identifikacija lokacija za primenu pametnih saobraćajnih znakova za preporučenu brzinu kretanja u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i energetske efikasnosti na državnim putevima u Republici Srbiji

Javna nabavka br. 26/2022 - Projektovanje, isporuka, ugradnja i puštanje u rad brzih elektropunjača za punjenje elektro automobila na autoputevima Republike Srbije

 Javna nabavka br. 28/2022 - Periodična ispitivanja uslova radne okoline

 Javna nabavka br. 29/2022 - Procena rizika od katastrofa, plan zaštite i spasavanja, plan smanjenja rizika od katastrofa

Javna nabavka br. 30/2022 - Propisani lekarski pregledi

Javna nabavka br. 31/2022 - Periodični pregled i kontrola gromobranskih instalacija, ispitivanje elektroinstalacija niskog napona u objektima

Javna nabavka br. 32/2022 - Plan detaljne regulacije i Studija opravdanosti sa idejnim projektom rekonstrukcije i izgradnje državnog puta drugog A reda br. 102, Novi Sad - Temerin sa obilaznicama Bačkog Jarka i Temerina, L = 15,0km

 Javna nabavka br. 33/2022 - Prebacivanje postojece opreme Dynatest sa starog na novo vozilo

 Javna nabavka br. 35/2022 - Materijal i oprema za kolor štampače za besplatne i pretplatne kartice

 Javna nabavka br.36/2022 - Nadzor sluzbenih vozila putem GPS-a

 Javna nabavka br. 37/2022 – Osiguranje sluzbenih vozila

Javna nabavka br. 38/2022 - Godišnje održavanje GIS aplikacija na platformama SmartPortal i FieldTool

Javna nabavka br. 39/2022 - Informisanje javnosti o značajnim infrastrukturnim projektima i sprovođenju mera za povećanje bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima

Javna nabavka br. 40/2022 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP PUTEVI SRBIJE

Javna nabavka br. 41/2022 - Izrada dokumentarnog materijala sa praćenjem po fazama izgradnje infrastrukturnih projekata,modernizacije putnih sektora izgradnje i proširenja naplatnih stanica,sa monitoringom,nadzorom i upravljanjem saobraćaja na delu mreže puteva i tunela opremljenim elementima ITS-a,kao i prikupljanje podataka o saobraćaju sa meteostanice

Javna nabavka br. 42/2022 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko reke Likodra na državnom putu drugog A reda broj 137, deonica : Mojković-Krupanj

Javna nabavka br. 43/2022 - Saobraćajno-ekonomske osnove za izbor prioriteta izgradnje i rekonstrukcije mreže državnih puteva u Republici Srbiji za period 2023. - 2035. godina

Javna nabavka br. 44/2022 - Protipožarna straža na ITS objektu

 Javna nabavka br. 46/2022 - Zaštitna ambalaža za uređaje za ENP

 Javna nabavka br. 47/2022 - Nabavka „pametnih“ sefova za deponovanje novca

Javna nabavka br. 48/2022 - Sistem za finansijsko – materijalno poslovanje (ERP), sa naprednom analitičkom platformom (DWH)

 Javna nabavka br. 49/2022 - Višefazno hidrodinamičko pranje i čišćenje kabina, platoa ostrva, zaštitne ograde i kolovoza na naplatnim stanicama

 Javna nabavka br. 52/2022 - Održavanje licenci, hardverske opreme, mrežne infrastrukture i ambijentalnih uslova DATA centra

 Javna nabavka br. 54/2022 - Plan detaljne regulacije i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom rekonstrukcije i izgradnje petlje «Maradik» na državnom putu prvog A reda

 Javna nabavka br. 55/2022– Plansko - tehnička dokumentacija za izgradnju obilaznice oko Vlasotinca (L=7km)

 Javna nabavka br. 56/2022 - Unapređenje softverskih aplikacija koje se koriste za pokretanje i realizaciju alata za unapređenje bezbednosti saobraćaja na državnom putevima u Republici Srbiji

 Javna nabavka br. 57/2022 - Sistem za prepoznavanje vozila sa opasnim materijama i vangabaritnih vozila na mreži državnih puteva prvog A reda

 Javna nabavka br. 58/2022– Plansko-tehnička dokumentacija za izgradnju obilaznice oko naselja Bašaid i Melenci, L=12km

 Javna nabavka br. 59/2022– Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta drugog A reda br. 100, deonica: Petrovaradin – Sremski Karlovci, km 129+673 (L=2,7 km)

 Javna nabavka br. 60/2022 - Tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta drugog B reda br.303, od manastira Poganovo do Zvonca, L=12,0km

 Javna nabavka br. 61/2022 - Plansko-tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta IIB reda br. 303, od Čantavira do autoputa E-75, L=4,0km

 Javna nabavka br. 62/2022 - Plansko-tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.197, Kaona-Ivanjica, deonoca Dubac - Luke, L=11,0km

 Javna nabavka br. 63/2022 - Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju lokacija prema Projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima na državnim putevima u Republici Srbiji

Javna nabavka br. 64/2022 - Obuka u zonama radova

 Javna nabavka br. 65/2022 - Studija praćenja stanja životne sredine na državnom putu prvog A reda broj A1, deonica Caričina Dolina - Vladičin Han

 Javna nabavka br. 66/2022 - Održavanje i unapređenje softvera i produženje korišćenja licenci

 Javna nabavka br. 67/2022 - Troškovi revizije finansijskih izveštaja

 Javna nabavka br. 69/2022 - Redovno održavanje sistema za naplatu putarine, postavite na sajt našeg preduzeća

Javna nabavka br. 70/2022 - Hitne zanatske intervencije na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 71/2022 - Nabavka službenih vozila putem operativnog lizinga

Javna nabavka br. 73/2022 - Izgradnja komunikacione infrastruktrure

Javna nabavka br. 74/2022 - Medijske kampanje sa ciljem podizanja bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima kroz edukaciju vozača i svih učesnika u saobraćaju

Javna nabavka br. 75/2022 - Funkcionisanje ISP provajdera - VPN

Javna nabavka br. 82/2022 - Grejna tela za naplatne stanice i poslovne prostorije

 Javna nabavka br. 84/2022 - Revizija projekata državnog puta I reda sa aspekta bezbednosnih karakteristika puta - deonica Preljina - Požega

Javna nabavka br. 85/2022 - Procene uticaja puta na bezbednost saobračaja na državnim putevima u Republici Srbiji - raskrsnice u Čačku, Šimanovcima i Novom Pazaru

Javna nabavka br. 86/2022 - Korporativni materijal (planeri, privesci za ključeve, hemijske olovke, papirne kese, radni blokovi, biorazgradive torbe, flaš memorije...)

Javna nabavka br. 87/2022 - Plansko - tehnička dokumentacija za izgradnju jugozapadne obilaznice oko Kikinde (L=7km)

Javna nabavka br. 88/2022 - Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje Zapadne obilaznice oko Sombora (L=4,5km)

Javna nabavka br. 89/2022 - Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu - štampače

Javna nabavka br. 90/2022 - Nabavka usluga za održavanje higijene operativno - upravljačkih centara

Javna nabavka br. 91/2022 - Održavanje i unapređenje softvera i produženje korišćenja licenci - Održavanje programa za plate

Javna nabavka br. 92/2022 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme - Nabavka računara

Javna nabavka br. 93/2022 - Obezbeđenje komunalnih usluga za funkcionisanje TOC

Javna nabavka br. 94/2022 - Provera bezbednosti saobraćaja u tunelima faza 2

Javna nabavka br. 95/2022 - Rezervni delovi za putno metereološke stanice

Javna nabavka br. 96/2022 - Izrada transportnog modela na pilot teritoriji

Javna nabavka br. 98/2022 - Tehnička kontrola tehničke domentacije za rehabilitaciju mosta preko reke Save na državnom putu orvog B broj 20, deonica: Sremska Mitrovica (Manđelos) – Sremska Mitrovica (Drenovac)

Javna nabavka br. 100/2022 - Izrada metodologije upravljanja vanrednim prevozom na državnim putevima

Javna nabavka br. 101/2022 - Sistem za skladištenje podataka sa sistema za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 102/2022 - Održavanje aplikacije za obradu i prezentaciju podataka sa PMIS-a

Javna nabavka br. 103/2022 - Održavanje ITS opreme i infrastrukture

Javna nabavka br. 105/2022 - OPS uređaji za inicijalizaciju i dopunu uređaja za ENP

Javna nabavka br. 106/2022 - Sistem za upravljanje saobraćajem na deonicama državnih puteva prvog B reda

Javna nabavka br. 107/2022 - Implementacija modula za obradu i prezentaciju metereoloških podataka zasnovanih na ruti

Javna nabavka br. 108/2022 - Praćenje stanja životne sredine po nalozima inspekcije za zaštitu životne sredine - Nalozi pristigli u periodu od decembra 2021. godine do juna 2022. godine

Javna nabavka br. 109/2022 - Nabavka rezervnih delova i opreme za održavanje sistema

Javna nabavka br. 112/2022 - Proširenje uvođenja telemenadžment sistema na nivou napojnih transformatorskih stanica

Javna nabavka br. 113/2022 - Brojačice i detektori za novac

Javna nabavka br. 114/2022 - Održavanje računara, računarske i komunikacione opreme

Javna nabavka br. 115/2022 - Propisani lekarski pregledi

Javna nabavka br. 116/2022 - Redovno i vanredno servisiranje opreme, sredstava i uređaja za zaštitu od požara

Javna nabavka br. 117/2022 - Izrada fotonaponskih elektrana na odabranim objektima u JPPS - II faza

Javna nabavka br. 118/2022 - Periodične provere bezbednosti saobraćaja državnih puteva prvog reda

Javna nabavka br. 119/2022 - Ciljane provere bezbednosti saobraćaja za deonice državniih puteva najvećeg rizika

Javna nabavka br. 120/2022 - Tehnička dokumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda A1, prolaz kroz Beograd

 Javna nabavka br. 121/2022 - Dopuna Studije ugroženosti puteva prvog i drugog reda od pojave poplava u slivu Kolubare

 Javna nabavka br. 123/2022 - Prostorni plan posebne namene infrastrukturnog koridora i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brzih saobraćajnica prvog B reda na pravcima Golubac - Donji Milovac - Brza Palanka, L=90km

 Javna nabavka br. 124/2022 - Prostorni plan posebne namene infrastrukturnog koridora i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brzih saobraćajnica prvog B reda, Kraljevo - Ušće - Raška - Novi Pazar, L=125km

Javna nabavka br. 125/2022 - Dodatna nabavka polica za smeštaj dokumentacije

Javna nabavka br. 126/2022 - Konverzija planske dokumentacije iz Prostornih planova područja posebne namene infrastrukturnih koridora i integracija u GIS

 Javna nabavka br. 127/2022 - Praćenje stanja životne sredine po nalozima inspekcije za zaštitu životne sredine - utvrđivanje efikasnosti sprovedenih mera zaštite, nalozi pristigli u periodu od maja 2021. godine do oktobra 2022. godine

 Javna nabavka br. 128/2022 - Smernice za izradu planske i tehničke dokumentacije za biciklističku infrastrukturu u Republici Srbiji

 Javna nabavka br. 129/2022 - Telekomunikacione usluge L3VPN sa održavanjem infrastrukture

 Javna nabavka br. 132/2022 - Tehnička dokumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda broj A2 (E-763), deonica: Ljig - Preljina, prolaz kroz Brđane

 Javna nabavka br. 134/2022 - Tehnička dokumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda broj A4, deonica: petlja Niš sever - petlja Niš istok, Naselje Pantelej

 Javna nabavka br. 135/2022 - Tehnička dokumentacija mera ublažavanja saobraćajne buke sa državnog puta prvog A reda broj A1, Beograd - Niš, sa desne strane u smeru ka Nišu duž poteza ulice Niška u Draževcu, Opština Aleksinac

 Javna nabavka br. 139/2022 - Plansko-tehnička dokumentacija za izgradnju Južne obilaznice Valjeva

 Javna nabavka br. 140/2022 - Izrada Studije izvodljivosti sa ispitivanjem i klasifikacijom građevinskih proizvoda na tržištu Republike Srbije u skladu sa usvojenim evropskim standardima (SRPS EN) za potrebe izrade nacrta tehničkog propisa za fleksibilne kolovozne konsrukcije

2021.

 Javna nabavka br. 1/2021 - Održavanje ITS opreme za opservaciju saobraćaja - ABS

Javna nabavka br. 2/2021 - Nabavka službenih vozila putem operativnog lizinga

Javna nabavka br. 3/2021 - Nabavka teretnih vozila putem operativnog lizinga, za tehničku službu i magacionere

Javna nabavka br. 4/2021 - Informisanje javnosti o značajnim infrastrukturnim projektima i sprovođenju mera za povećanje bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima

Javna nabavka br. 5/2021 - Održavanje računara, računarske i komunikacione opreme

Javna nabavka br. 6/2021 - Održavanje ITS opreme i infrastrukture

Javna nabavka br. 7/2021 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 26 na teritoriji grada Šapca

Javna nabavka br. 8/2021 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-763 punkt u Ljigu, deponiji kod tunela Trbušani, državnom putu IIA reda broj 177 obilaznica oko Gornjeg Milanovca

Javna nabavka br. 9/2021 - Praćenje stanja životne sredine po nalozima inspekcije za zaštitu životne sredine - nalozi pristigli u periodu od jula 2020. godine do marta 2021. godine

Javna nabavka br. 10/2021 - Održavanje ITS opreme i infrastrukture

Javna nabavka br. 11/2021 - Održavanje ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima

Javna nabavka br. 12/2021 - Automatska obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2020. godinu

Javna nabavka br. 13/2021 - Obilaznica Beograda, sektor 3, Rehabilitacija uzvodne konstrukcije mosta br. 8 preko reke Save kod Ostružnicevala

 Javna nabavka br. 15/2021 – Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu - štampače

 Javna nabavka br. 14/2021 - Obilaznica Beograda, sektor 3: Nadzor nad radovima na rehabilitaciji uzvodne konstrukcije mosta br. 8 preko reke Save kod Ostružnice

Javna nabavka br. 16/2021 - Održavanje i unapređenje softvera i produženje korišćenja licenci

Javna nabavka br. 17/2021 - Obezbeđivanje vode za piće u poslovnim prostorijama i na naplatnim stanicama (aparati, baloni sa vodom)

Javna nabavka br. 18/2021 - Vozilo za merenje podužne i poprečne ravnosti na mreži državnih puteva RS

Javna nabavka br. 19/2021 - Tehnička dokumentacija za rušenje postojećeg i izgradnju novog nadvožnjaka preko pruge Beograd - Subotica na državnom putu IIA reda broj 100, deonica Bačka Topola (Tornjoš) - Feketić (Vrbas), kod Malog Iđoša

Javna nabavka br. 20/2021 - Održavanje GIS Portala JPPS i aplikacije mobilnog mapiranja i aplikacije Stanja na državnim putevima

Javna nabavka br. 21/2021 - Oprema za čuvanje i zaštitu podataka sa istalisanih sistema za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 23/2021 - Papirna galanterija, postavite na sajt našeg preduzeća

Javna nabavka br. 24/2021 - Osnovna mreža BPP na državnim putevima-faza III (obezbeđenje georeferenciranih podataka sa dodatnih deonica u zoni petlji na državnim putevima u funkciji ažuriranja)

 Javna nabavka br. 25/2021 - Nabavka usluga u oblasti razvoja, unapređenja i zaštite IT sistema

Javna nabavka br. 26/2021 - Besplatan broj telefona za korisnike

Javna nabavka br. 28/2021 - Stolice za inkasante

Javna nabavka br. 29/2021 - Agregati za naplatne stanice

Javna nabavka br. 30/2021 - Hitne zanatske intervencije na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 32/2021 - Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostorija na naplatnim stanicama: „Šimanovci“, „Ruma“ i „Pećinci“

 Javna nabavka br. 33/2021 - Nabavka rezervnih delova i opreme za održavanje sistema

Javna nabavka br. 34/2021 - Usluga požarne straže na ITS objektu

Javna nabavka br. 35/2021 - Obnova licenci sistema baza podataka

Javna nabavka br. 37/2021 - Studija praćenja stanja životne sredine na državnom putu IA reda broj А1, deonica Vladičin Han - Donji Neradovac

 Javna nabavka br. 38/2021 - Studija praćenja stanja životne sredina na državnom putu IA reda broj A1, deonica Gornje Polje - Caričina Dolina

 Javna nabavka br. 39/2021 - Studija praćenja stanja životne sredine na državnom putu IA reda broj A1, deonica Donji Neradovac - Levosoje

 Javna nabavka br. 40/2021 - Studija praćenja stanja životne sredina na državnom putu IA reda broj A1, deonica Bukurevac - S. Makedonija

 Javna nabavka br. 41/2021 - Tehnički pregled izvedenih radova na pojačanom održavanju državnog puta IB reda br. 15, deonica: Kula (Bačka Topola) – Vrbas (Savino Selo) od km 63+696 do km 73+852, L=10,156 km

 Javna nabavka br. 42/2021 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA-A5 (E-761) u Mrčajevcima

 Javna nabavka br. 43/2021 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brzih saobraćajnica IB reda na pravcima Golubac – Donji Milanovac – Brza Palanka i Kladovo – Negotin

 Javna nabavka br. 45/2021 - Uvođenje sistema za smanjenje reaktivne energije u objektima JPPS

Javna nabavka br. 46/2021 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Avala

Javna nabavka br. 46/2021 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Avala (zapisnik na ponovljeni poziv)

Javna nabavka br. 47/2021 - Predhodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom izgradnje brze saobraćajnice IB reda Kraljevo-Ušće-Raška-Novi Pazar, L=125km

Javna nabavka br. 48/2021 - Osiguranje novca u transportu

Javna nabavka br. 49/2021 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 23 od Pakovraća do Užica

Javna nabavka br. 50/2021 - Pilot projekat LoRa senzora za merenje temperature kolovoza na mostu preko reke Dunav kod Smedereva, Kovina

Javna nabavka br. 51/2021 - Nabavka sistema za mobilno prikupljanje meteoroloških podataka

 Javna nabavka br. 52/2021 – Unapređenje sistema za prikupljanje meteoroloških podataka

 Javna nabavka br. 53/2021 - Nabavka uređaja za kontinualno brojanje saobraćaja

 Javna nabavka br. 54/2021 - Unapredjenje modula za dinamicko izvestavanje o radovima implementacijom novih funkcionalnosti

Javna nabavka br. 55/2021 - Brojačice, detektori za novac za novoizgrađene naplatne stanice

 Javna nabavka br. 56/2021 - Radovi na ugradnji meteoroloskih stanica na državnim putevima RS

Javna nabavka br. 57/2021 - Revizija finansijskih izveštaja

Javna nabavka br. 58/2021 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava

 Javna nabavka br. 59/2021 - Održavanje higijene operativno-upravljačkih centara

 Javna nabavka br. 60/2021 - Nabavka usluga mobilne telefonije

 Javna nabavka br. 61/2021 - Izrada metodologije za sprovođenje provere bezbednosti saobraćaja u tunelima

 Javna nabavka br. 62/2021 - Obezbeđenje komunalnih usluga za funkcionisanje TOC-a

 Javna nabavka br. 63/2021 - Telekomunkacione usluge L3VPN sa održavanjem infrastrukture

 Javna nabavka br. 64/2021 - Popisivanje potpornih konstrukcija i unos u bazu podataka

 Javna nabakva br. 65/2021 - Usluge obezbeđenja poslovnog objekta Gazela

Javna nabavka br. 66/2021 - Izrada dokumentarnog materijala sa praćenjem po fazama izgradnje infrastrukturnih projekata, modernizacije putnog sektora, izgradnje i proširenja naplatnih stanica, sa monitoringom, nadzorom i upravljanjem saobraćaja na delu mreže puteva i tunela opremljenih elementima ITS-a, kao i prikupljanje podataka o saobraćaju sa meteostanica

 Javna nabavka br. 67/2021 - Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu - štampače

 Javna nabavka br. 67/2021 - Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu - štampače (Zapisnik na ponovljeni poziv)

 Javna nabavka br. 68/2021 - Radne uniforme za zaposlene na poslovima naplate putarine

 Javna nabavka br. 69/2021 – Osnovna sredstva zaštite od požara

 Javna nabavka br. 70/2021 - Postavljanje nove i održavanje postojeće zaštite od mehaničkih oštećenja kablova u poslovnim prostorijama

 Javna nabavka br. 71/2021 - Plan detaljne regulacije i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom rekonstrukcije i izgradnje uklapanja brze saobraćajnice IB reda Kragujevac - Batočina na autoput E-75 i petlje «Batočina»

 Javna nabavka br. 72/2021 - Studija opravdanosti sa Idejnim projektom rekonstrukcije i izgradnje postojeće putne mreže (državni put IIA reda broj 168 i državni put IIB reda broj 400) u državni put IB reda, od državnog puta IB reda broj 35 od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo

 Javna nabavka br. 73/2021 - Rekonstrukcija mosta preko reke Ibar u mestu Špiljani, na državnom putu IB reda br. 22, deonica Ribariće – državna granica sa Crnom Gorom, na km 296+850, L=146,9m

 Javna nabavka br. 74/2021 - Rekonstrukcija mosta preko reke Sušice ID 14721 „Sušica 3“ na državnom putu IB reda br. 28, deonica: Sušica - Kremna na km 121+540

 Javna nabavka br. 75/2021 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP "Putevi Srbije"

 Javna nabavka br. 77/2021 - Povezivanje linijskih infrastrukturnih objekata (magistralna optika) na DPA1 Obilaznici oko Beograda i DPA2 Surčin Obrenovac, faza I

 Javna nabavka br. 79/2021 - Studija opravdanosti uvođenja sistema naplate putarine na novim - budućim deonicama autoputa i na putevima nižeg reda

 Javna nabavka br. 80/2021 - Hardverska oprema za Sektor za naplatu putarine

 Javna nabakva br. 81/2021 - Sistem za merenje osovinskog opterećenja vozila u pokretu

 Javna nabavka br. 82/2021 - Sistem za upravljanje dokumentima sa elektronskom pisarnicom

 Javna nabakva br. 83/2021 - Sistem za kontrolu korišćenja autoputa pod naplatom na deonicama: Beograd - Subotica, Beograd - Šid i Beograd - Čačak

 Javna nabakva br. 85/2021 - Stručni nadzor nad radovima na implementaciji sistema za upravljanje dokumentima sa elektronskom pisarnicom

 Javna nabakva br. 86/2021 - Tehnička kontrola projektno - tehničke dokumentacije i nadzor nad radovima na proširenju naplatnih stanica na autoputevima: Beograd - Subotica, Beograd - Šid i Beograd - Niš i nad instalacijom opreme sistema za naplatu putarine na proširenim naplatnim stanicama

 Javna nabavka br. 87/2021 - Izrada projektno - tehničke dokumentacije i izvođenje radova na proširenju naplatnih stanica na autoputevima: Beograd - Subotica, Beograd - Šid i Beograd - Niš, i oprema sistema za naplatu putarine na proširenim naplatnim stanicama

 Javna nabavka br. 88/2021 - Prikupljanje podataka sistemom povremenog automatskog brojanja saobraćaja za 2021. godinu

 Javna nabavka br. 89/2021 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

 Javna nabakva br. 90/2021 - Unapređenje opšteg video nadzora na državnim putevima IA reda

 Javna nabakva br. 91/2021 - Video nadzor posebne namene - sistem za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka

Javna nabakva br. 92/2021 - Kolektivno osiguranje

 Javna nabavka br. 93/2021 - Nabavka dobara u oblasti razvoja, unapređenja i zaštite IT sistema

 Javna nabavka br. 94/2021 - Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom autoputa E-70, deonica: Pančevo-Vršac-granica sa Rumunijom

 Javna nabavka br. 95/2021 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na SEETO mreži državnih puteva u Republici Srbiji - Faza 2 (dužina deonice 350 km)

 Javna nabavka br. 96/2021 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima IB reda u Republici Srbiji - 2020 (dužina deonice: 450 km)

 Javna nabavka br. 97/2021 - Rekonstrukcija vijadukta preko klisure kod mesta „Orlje“, na državnom putu IB reda broj 22, deonica: Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom na km 276+070, L=110,80m

 Javna nabavka br. 98/2021 - Most preko reke Bistrice („Bistrica 7“) na državnom putu IB reda broj 23, deonica: Nova Varoš - Prijepolje, na km 299+707

 Javna nabavka br. 99/2021 - Medijske kampanje sa ciljem podizanja bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima kroz edukaciju vozača i svih učesnika u saobraćaju

 Javna nabavka br. 100/2021 - Unapređenje aplikacije za obradu i prezentaciju podataka sa PMIS-a

 Javna nabavka br. 101/2021 - Most preko Velikog bačkog kanala ID 15050 na državnom putu II-A reda br. 107, deonica: Sombor - Bogojevo na km 0+680

 Javna nabavka br. 102/2021 - Radne uniforme za službenike obezbeđenja

 Javna nabavka br. 103/2021 - Radne uniforme za zaposlene u Odeljenju za ENP i Odeljenju za nadzor naplate putarine

 Javna nabavka br. 104/2021 - Kontejneri za smeštaj zaposlenih i arhiviranje dokumentacije na naplatnim stanicama „Novi Sad - sever“, „Ruma“, „Takovo“ i „Aleksinački Rudnici“

 Javna nabavka br. 106/2021 - Usluga uspostavljanja sistema zaštite podataka i dostupnosti servisa kroz sekundarnu lokaciju

 Javna nabavka br. 107/2021 - Most preko Rokovog potoka kod Novog Sada na državnom putu II-A reda br. 100, na km 127+844

 Javna nabavka br. 108/2021 - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 Javna nabavka br. 109/2021 - Most preko potoka kod skretanja za „Paljevo“ na državnom putu I-B reda br. 22, deonica: Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom na km 278+366

 Javna nabavka br. 110/2021 - Kampanja sa ciljem podizanja nivoa bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima kroz edukaciju vozača i svih učesnika u saobraćaju (Kampanje obuhvataju dve teme: 1. Buđenje svesti učesnika u saobraćaju o značaju i upotrebi zaustavne trake i 2. Uticaj oštećene, pokradene saobraćajne signalizacije i opreme na bezbednost u saobraćaju) - PARTIJA br. 2: Analiza i evaluacija kampanja

 Javna nabavka br. 111/2021 - Plansko-tehnička dokumentacija za izgradnju brze saobraćajnice IB reda, Ostružnica - Obrenovac, L=20 km

 Javna nabavka br. 112/2021 - Rekonstrukcija mosta na Kozaračkoj reci u Grdelici na državnom putu II-B reda br. 438 i pristupnih saobraćajnica

 Javna nabavka br. 113/2021 - Rekonstrukcija mosta preko reke Kačer na državnom putu I-B reda br. 22, deonica: Ćelije - Ljig na km 67+362

 Javna nabavka br. 114/2021 - Gorivo za potrebe službenih vozila

 Javna nabavka br. 115/2021 - Studija praćenja stanja životne sredine na državnom putu IA reda broj A1, deonica Levosoje - Bukurevaca

 Javna nabavka br. 116/2021 - Izgradnja mosta preko Glogovačkog potoka sa pripadajućom raskrsnicom na državnom putu II-A reda br. 158, deonica: Aleksinac - Katun, na km 151+826

 Javna nabavka br. 117/2021 - Praćenje stanja životne sredine po nalozima inspekcije za zaštitu životne sredine - nalozi pristigli u periodu od marta 2021. godine do septembra 2021. godine

 Javna nabavka br. 118/2021 - Projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za poboljšanje lokacija prema Projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode

 Javna nabakva br. 119/2021 - Telefonski i faks aparati za poslovne prostorije i novoizgrađene naplatne stanice 

 Javna nabavka br. 120/2021 - Održavanje telefonskih centrala, telefonske opreme i mrežnih internet instalacija i opreme

 Javna nabavka br. 122/2021 - Novogodišnji paketići za decu

 Javna nabavka br. 123/2021 - Grejna tela

 Javna nabavka br. 124/2021 - Studija ojačavanja asfalta na bazi polimernih vlakana sa primenom na putnoj mreži Republike Srbije

 Javna nabavka br. 125/2021 - Redovno i varedno servisiranje preme, sredstava i uređaja za zaštitu od požara

 Javna nabavka br. 130/2021 - Održavanje kancelarijske opreme ( brojačice novca, rač. mašine i sl.)

 Javna nabavka br. 132/2021 - Unapređenje opreme za upravljanje saobraćajem

 Javna nabavka br. 133/2021 - Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilozima (pristupnim putevima)

 Javna nabavka br. 134/2021 - Praćenje stanja životne sredine po nalozima inspekcije za zaštitu životne sredine-nalozi pristigli u periodu od 1 maja 2021.godine do 31 maja 2021.godine

 Javna nabavka br. 135/2021 - Studija opravdanosti sa Idejnim projektom rekonstrukcije i izgradnje postojeće putne mreže (državni put IIA reda broj 168 i državni put IIB reda broj 400) u državni put IB reda, od državnog puta IB reda broj 35 od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo

 Javna nabavka br. 137/2021 - Projekti Revizije bezbednosti saobraćaja sa apspekta bezbednosnih karakteristika puta za projekte u toku - deonica: Preljina - Požega

 Javna nabavka br. 138/2021 - Uspostavljanje LRS sistema za potrebe upravljanja državnom putnom mrežom-faza 1

 Javna nabavka br. 146/2021 - Projekti Revizije bezbednosti saobraćaja sa aspekta bezbednosnih karakteristika puta za projekte u toku - deonica: Surčin jug - Obrenovac u Jakovu (petlja Jakovo)

 Javna nabavka br. 147/2021 - Izrada fotonaponskih elektrana na odabranim objektima u JPPS

 Javna nabavka br. 148/2021 - Uspostavljanje sistema za naplatu putarine na državnom putu A2 (autoput E-763) - naplatna stanica «Pakovraće»

2020.

Javne nabavke br. 1/2020 - Povezivanje naplatnih stanica na novoizgrađenim deonicama, uspostavljanje i pružanje L3VPN usluge

Javna nabavka br. 2/2020 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 19 od Kuzmina do Sremske Rače

Javna nabavka br. 3/2020 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 27 Iverak - Lajkovac

Javna nabavka br. 4/2020 - Video zid sa pretećom opremom za kontrolno - komandni centar kontrole naplate putarine

Javna nabavka br. 5/2020 - Nadzor nad dodatnim radovima na izgradnji naplatnih stanica na državnim putevima A1-krak ka Makedoniji,A4-krak ka Bugarskoj i A2-deonica: Obrenovac-Preljina

Javna nabavka br. 6/2020 - Projektovanje, isporuka, ugradnja i puštanje u rad brzih punjača za punjenje elektro automobila na autoputevima Republike Srbije

Javna nabavka br. 7/2020 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere - MICROSOFT licence

Javna nabavka br. 8/2020 - Usluga održavanja higijene kontrolno - nadzornog centra - objekat «GAZELA»

Javna nabavka br. 9/2020 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje «MEGA HERMES»

Javna nabavka br. 10/2020 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 26 od Šabca do Loznice

Javna nabavka br. 11/2020 - Nabavka zaštitne opreme za KOC

Javna nabavka br. 12/2020 - Revizija finansijskih izveštaja

Javna nabavka br. 13/2020 - Propisani lekarski pregledi

Javna nabavka br. 14/2020 - Izgradnja komunikacione infrastrukture

Javna nabavka br. 15/2020 - Redovno i vanredno servisiranje opreme, sredstava i uređaja za zaštitu od požara

Javna nabavka br. 16/2020 - Nabavka sedam blindiranih vozila za prenos novca

Javna nabavka br. 19/2020 - Realizacija tehničkih sistema za bezbedno upravljanje radom dizel električnih agregata JP Putevi Srbije

Javna nabavka br. 20/2020 - Nabavka polica za smeštaj dokumentacije u poslovno - magacinskom prostoru u Železniku

Javna nabavka br. 21/2020 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i inostranih platnih kartica

Javna nabavka br. 22/2020 - Projekat topologije komunikacione mreže (optičke i bežične)

Javna nabavka br. 23/2020 - Fizičko obezbeđenje objekta GAZELA

Javna nabavka br. 24/2020 - Priručnik za implementaciju integralnih mera suzbijanja korova tokom izgradnje i održavanja puteva

Javna nabavka br. 25/2020 - Nabavka jedinstvenog sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena na objektima OJ ITS

Javna nabavka br. 26/2020 - Izrada projektno tehničke dokumentacije i izvođenje radova na proširenju naplatnih stanica na državnim putevi A1, A3 i A4

Javna nabavka br. 27/2020 - Planska i tehnička dokumentacija za izgradnju obilaznice državnog puta IIA reda br. 130 oko Orlovata sa drumskim mostom preko reke Tamiš

Javna nabavka br. 28/2020 - Održavanje ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima

Javna nabavka br. 29/2020 - Nadogradnja hardvera i IT opreme UIS u AOP-u

Javna nabavka br. 31/2020 - Troškovi funkcionisanja objekata za kontrolu i nadzor tunela

Javna nabavka br. 32/2020 - Tehnička dokumentacija za rušenje postojećeg i izgradnju novog mosta preko reke Bjelice na državnom putu II A reda br. 181 u mestu Dljinu, deonica: Lučani-Lis

Javna nabavka br. 33/2020 - Tehnička dokumentacija za rušenje postojećeg i izgradnju novog mosta preko reke Bjelice na državnom putu II A reda br. 181 u mestu Krstacu, deonica: Lučani-Lis

Javna nabavka br. 34/2020 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju drumskog mosta preko Garaškog jezera na državnom putu IIA reda broj 150, deonica: Aranđelovac (Bukulja) - Belanovica

Javna nabavka br. 35/2020 - Teretno «PICK UP» vozilo za prevoz opasnih materija - gorivo za agregate

Javna nabavka br. 38/2020 - Tehnička kontrola projektno tehničke dokumentacije i nadzor nad radovima na proširenju naplatnih stanica na državnim putevima A1 (autoput E-75), A3 (autoput E-70) i A4 (autoput E-80)

Javna nabavka br. 39/2020 - Stolice za inkasante

Javna nabavka br. 40/2020 - Održavanje telefonskih centrala, telefonske opreme i mrežnih internet instalacija i opreme

Javna nabavka br. 41/2020 - Izrada Izmena i dopuna Prostornih planova infrastrukturnih koridora: autoputa E-75 Subotica - Beograd (Batajnica); autoputa Niš - granica Bugarske; Niš - granica Republike Makedonije; Izrada Izmena i dopuna Prostornog plana prodručja posebne namene infrastrukturnog koridora: Beograd - Južni Jadran, deonica: Beograd - Požega

Javna nabavka br. 43/2020 - Projektno - tehnička dokumentacija za izgradnju kružne raskrsnice na ukrštaju državnog puta IB reda broj 12 sa ulicom Solunskih boraca u Somboru

Javna nabavka br. 44/2020 - Nabavka elektronskih komunikacionih usluga

Javna nabavka br. 45/2020 - Tehnička dokumentacija za rušenje i izgradnju prilaznih konstrukcija na desnoj obali drumsko železničkog mosta preko reke Dunav - «Pančevački most» u Beogradu na državnom putu IB reda br. 47, deonica: Beograd (Bogoslovija) – petlja Krnjača

Javna nabavka br. 46/2020 - Održavanje mobilnih sanitarnih uređaja na E-putevima

Javna nabavka br. 47/2020 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 203 Novi Pazar - Tutin

Javna nabavka br. 51/2020 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP «Putevi Srbije»

Javna nabavka br. 52/2020 - Nabavka opreme za kolektovanje, obradu i arhiviranje

Javna nabavka br. 53/2020 - Izrada aplikativnog sistema za evidenciju dokumentacije

Javna nabavka br. 55/2020 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti izgradnje Severne obilaznice oko Kragujevca

Javna nabavka br. 58/2020 - Uspostavljanje sistema za upravljanje bezbednosti saobraćaja na putnoj mreži

Javna nabavka br. 65/2020 - Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)

Javna nabavka br. 66/2020 - Obezbeđenje arhive JP «Putevi Srbije» u Železniku

Javna nabavka br. 72/2020 - Održavanje ESRI ArcGIS softverskog paketa za 2020-2021 godinu

Javna nabavka br. 73/2020 - Prednumeracija i testiranje novih kartica, namotavanje na hilzne i pakovanje u foliju

Javna nabavka br. 74/2020 - Nabavka kancelarijskog nameštaja za poslovne prostorije preduzeća

Javna nabavka br. 75/2020 - Novogodišnji paketići za decu radnika

Javna nabavka br. 78/2020 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije

Javna nabavka br. 86/2020 - Nabavka teretnih vozila za tehničku službu i magacionere

Javna nabavka br. 97/2020 - Zaštita i bezbednost IT podataka i kontrola pristupa

Javna nabavka br. 98/2020 - Usluga požarne straže na ITS objektu (po objektu)

2019.

Javna nabavka br. 1/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 24 na teritoriji Batočine

Javna nabavka br. 2/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 170 od Rogačice do Bajine Bašte

Javna nabavka br. 3/2019 - Električna energija

Javna nabavka br. 4/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB-12, deonica: Bačka Palanka - Begeč

Javna nabavka br. 5/2019 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje «MEGA HERMES»

Javna nabavka br. 6/2019 - Tehnička kontrola projektno - tehničke dokumentacije - Intermodalni terminal Batajnica

 Javna nabavka br. 8/2019 - Nabavka novih polica za preseljenje arhive iz Leštana u poslovno - magacinski prostor u Železniku

Javna nabavka br. 10/2019 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2018. godinu

Javna nabavka br. 11/2019 - Usluga uvođenja besplatnog broja za korisnike

Javna nabavka br. 12/2019 - Izgradanja kolovoza od kružne raskrsnice na državnom putu IIA-130, kod naseljenog mesta Tomaševac do kružne raskrsnice na državnom putu IIA-129 na km 91+837 sa izgradnjom mosta poreko kanala „NADELA“

Javna nabavka br. 13/2019 - Unapređenje i održavanje komunikacionih resursa i mreža

Javna nabavka br. 17/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.100, deonica: Petrovaradin - Sremski Karlovci od km 129+673 do km 132+369, L=2,70 km

Javna nabavka br. 18/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.100, deonica: kroz naselje Sremski Karlovci od km 132+369 do km 135+580, L=3,21km

Javna nabavka br. 19/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko reke Tise na državnom putu IIA reda br.129, deonica: Šajkaš - Perlez (Titel)

Javna nabavka br. 20/2019 - Program planskog održavanja objekata JPPS sa aspekta energetske efikasnosti sa cost benefit analizom

Javna nabavka br. 21/2019 - Plan upravljanja otpadom za sve objekte JP «Putevi Srbije» sa cost benefit analizom

Javna nabavka br. 22/2019 - Studija uvođenja obnovljenih izvora energije u objektima JPPS sa cost benefit analizom

Javna nabavka br. 23/2019 - Izrada softvera za podršku sistemu energetskog menadžmenta

Javna nabavka br. 24/2019 - Izgradnja državnog puta IIA reda br. 197, deonica: Golijska Reka – Preko Brdo (od km 0+000,00 do km 3+544,47) i državnog puta IIA reda br. 198, deonica: Preko Brdo – Odraćenica (od km 0+160,636 do km 11+937,895)

Javna nabavka br. 25/2019 - Studija izvodljivosti upotrebe materijala u izgradnji putne infrastrukture sa smanjenim uticajem na životnu sredinu i poboljšanim energetskim karakteristikama

Javna nabavka br. 26/2019 - Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine

Javnu nabavka br. 27/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta - «Sušica 3» preko reke Sušice na državnom putu IB reda br. 28, deonica: Sušica - Kremna

Javna nabavka br. 28/2019 - Tehnička dokumentacija za izgradnju mosta preko reke Dulenke u Rekovcu na državnom putu IIA reda br. 183, deonica: Gornja Sabanta - Rekovac

Javna nabavka br. 30/2019 - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda za period 2016. - 2018. godine

Javna nabavka br. 32/2019 - Održavanje ESRI ArcGIS softverskog paketa za 2019/2020 godinu

Javna nabavka br. 33/2019 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Javna nabavka br. 34/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 27 od Zavlake do Pričevića

Javna nabavka br. 35/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 25 od Topole do Kragujevca

Javna nabavka br. 36/2019 - Edukacija zaposlenih u JPPS za komunikaciju sa korisnicima na odabranom stranom jeziku

Javna nabavka br. 37/2019 - Izrada servisa za predviđanje parametara saobraćaja radi predikcije povećanog intenziteta saobraćaja na naplatnim stanicama, predviđanje prosečne brzine vozila i optimizacija broja aktivnih naplatnih traka

Javna nabavka br. 38/2019 - Edukacija zaposlenih u JPPS za unapređenje veština komunikacije sa korisnicima/zainteresovanim stranama

Javna nabavka br. 39/2019 - Zaštita i bezbednost IT podataka i kontrola pristupa - faza II

Javna nabavka br. 40/2019 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Timoka

Javna nabavka br. 41/2019 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Lima

Javna nabavka br. 42/2019 - Projekat preparcelacije radi formiranja posebnih građevinskih parcela za potrebe izgradnje državnog puta A5 (autoputa E-761), Pojate - Preljina, poddeonica: Adrani - Mrčajevci od km 79+000 do km 97+000 (L=18km) i poddeonica: Mrčajevci - Preljina od km 97+000 do km 109+663,80 (L=12,66km)

Javna nabavka br. 43/2019 - Server JPPS - brojači (hardver i softver)

Javna nabavka br. 44/2019 - Konsultantske usluge iz oblasti ljudskih resursa (HR)

Javna nabavka br. 45/2019 - Materijal za kolor štampače za besplatne i pretplatne kartice

Javna nabavka br. 46/2019 - Uvođenje telemenadžment sistema na nivou napojnih transformatorskih stanica

Javna nabavka br. 47/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko reke Tise na državnom putu IIA reda br.129, deonica: Šajkaš - Perlez (Titel)

Javna nabavka br. 48/2019 - Nadzor nad radovima na izgradnji servisnih saobraćajnica za prateće sadržaje uz autoput od km 112+500 do km 114+000 i za nezavršene radove po ugovoru koji je raskinut

Javna nabavka br. 49/2019 - Obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova i za projektovanje koji poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu i izrada Plana preventivnih mera

Javna nabavka br. 50/2019 - Projekat autoputa E-75 (M-22) Beograd - Novi Sad LOT 1.1: Projektovanje i izgradnja autoputa km 108+000 - km 118+060 - preostali radovi, III deo (Radovi na izgradnji servisnih saobraćajnica za prateće sadržaje uz autoput od km 112+500 do km 114+000)

Javna nabavka br. 51/2019 - Oprema za informacioni i pozivni centar u korisničkom servisu u zgradi «Beomedicina»

Javna nabavka br. 52/2019 - Urbanističko - tehnička dokumentacija za izmeštanje dela trase državnog puta IIA reda br. 154 i izgradnju nadvožnjaka preko železnike pruge Beograd - Požarevac

Javna nabavka br. 53/2019 - Hitne zanatske intervencije na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 54/2019 - Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostorija

Javna nabavka br. 55/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko Musine reke na državnom putu IIA reda br.179, u mestu Drakčići, deonica: Drakčići - Kraljevo (Jarčujak)

Javna nabavka br. 56/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IIB reda br. 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) - petlja Kolari

Javna nabavka br. 57/2019 - Tehnička dokumentacija za izgradnju mosta preko reke Dulenke u Rekovcu na državnom putu IIA reda br. 183, deonica: Gornja Sabanta - Rekovac

Javna nabavka br. 58/2019 - Unapređenje metodologije i formiranje geoprostorne baze podataka o saobraćajnoj signalizaciji i opremi

Javna nabavka br. 59/2019 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-A reda br. 1, deonica: Ralja - Požarevac - Velika Plana, mostovi preko puta Smederevska Palanka - Krnjevo

Javna nabavka br. 60/2019 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije poboljšanja d.p. IA-A1 (E-75), Horgoš - Novi Sad (desna strana), deonice od km 1+125 do km 14+800, L=13,68km i od km 27+850 do km 54+175, L=26,32km, ukupno L=40,00km, širine 11,00m

Javna nabavka br. 61/2019 - Nabavka opreme za telefoniju

Javna nabavka br. 62/2019 - Dopuna licenci aplikativnog softvera - MICROSOFT licence

Javna nabavka br. 63/2019 - Revizija finansijskih izveštaja

Javna nabavka br. 64/2019 - Izgradnja novog mosta preko Podvrške reke na km 20+684 državnog puta I-B reda br. 35, deonica: Milutinovac - Brza Palanka (ID 3504)

Javna nabavka br. 65/2019 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za rekonstrukciju državnog puta IB reda br.12, deonica Bačka Palanka - Begeč od km 134+811 do km 152+090, L=17,28km

Javna nabavka br. 66/2019 - Održavanje sistema video nadzora

Javna nabavka br. 67/2019 - Klizište na državnom putu I B reda br. 39, deonica: Lebane (Krivača) – Negosavlje na km 102+040

Javna nabavka br. 68/2019 - Kontrola i nadzor bezbednosti IT sistema, opreme i komunikacija

Javna nabavka br. 69/2019 - Inoviranje metodologije i formiranje geoprostorne baze podataka o pružnim prelazima

Javna nabavka br. 70/2019 - Rekonstrukcija i proširenje Bulevar Nikole Pašića u Leskovcu, na trasi državnog puta IIA reda br.158

Javna nabavka br. 71/2019 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Jastrebac

Javna nabavka br. 71/2019 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Jastrebac (ponovljeni postupak)

Javna nabavka br. 72/2019 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Avala

Javna nabavka br. 72/2019 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Avala (ponovljeni postupak)

Javna nabavka br. 73/2019 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Crni Vrh - Jagodina

Javna nabavka br. 73/2019 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Crni Vrh - Jagodina (ponovljeni postupak)

Javna nabavka br. 74/2019 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Velike Morave

Javna nabavka br. 75/2019 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Dunava od Požarevca do Negotina

Javna nabavka br. 76/2019 - Izgradnja instalacija javnog osvetljenja raskrsnice državnog puta IB reda br. 24 i državnog puta IB reda br. 23 (Kamidžorska raskrsnica) i osvetljenje putnog objekta Kamidžorski most na državnom putu IB reda br. 24

Javna nabavka br. 77/2019 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije

Javna nabavka br. 78/2019 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP "Putevi Srbije"

Javna nabavka br. 79/2019 - Nabavka rezervnog napajanja za poslovni objekat «GAZELA»

Javna nabavka br. 80/2019 - Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom izgradnje državnog puta IA reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA-A5 (E-761) u Mrčajevcima

Javna nabavka br. 81/2019 - Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom izgradnje brzih saobraćajnica IB reda na pravcima Golubac - Donji Milanovac - Brza Palanka i Kladovo - Negotin

Javna nabavka br. 82/2019 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brze saobraćajnice IB reda Paraćin - Zaječar - Negotin

Javna nabavka br. 83/2019 - Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula – Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)

Javna nabavka br. 84/2019 - Tehnička dokumentacija za most preko Matejevačke reke na državnom putu II B reda br. 426, u selu Gornji Matejevac, deonica: petlja Niš istok - Malča

Javna nabavka br. 85/2019 - Nabavka kancelarijskog nameštaja za poslovne prostorije preduzeća

Javna nabavka br. 86/2019 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije

Javna nabavka br. 87/2019 - Propisani lekarski pregledi

Javna nabavka br. 88/2019 - Postavljanje nove i održavanje postojeće zaštite od mehaničkih oštećenja kablova u poslovnim prostorijama

Javna nabavka br. 89/2019 - STORIDŽ sistem za potrebe RNCS - RRSP projekta

Javna nabavka br. 90/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko reke Tise na državnom putu IIA reda br.129, deonica: Šajkaš - Perlez (Titel)

Javna nabavka br. 91/2019 - Urbanističko - tehnička dokumenta i tehnička dokumentacija za izmeštanje dela trase državnog puta IIA reda br. 154 i izgradnju nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd- Požarevac

Javna nabavka br. 92/2019 - Redovno održavanje sistema za naplatu putarine

Javna nabavka br. 93/2019 - Kase za novac i sigurnosni ormani za naplatne stanice na novoizgrađenim naplatnim stanicama Niš - Preševo i Obrenovac - Ljig

Javna nabavka br. 94/2019 - Sredstva radio veze za službe kontrole i obezbeđenja

Javna nabavka br. 95/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.100, deonica: Petrovaradin - Sremski Karlovci od km 129+673 do km 132+369, L=2,70 km

Javna nabavka br. 97/2019 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IA reda br.1, nadvožnjaka preko železničkih pruga Beograd-Niš i Trupale-Popovac na km 813+159,15 desne trake auto-puta i km 813+164,90 leve trake autoputa E-75 Beograd - Niš, deonica: Niš (Severni Bulevar) - Niš (Trupale)

Javna nabavka br. 98/2019 - Obezbeđenje arhive JP «Putevi Srbije» u Železniku

Javna nabavka br. 99/2019 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IA reda br.1 na km 740+850, most preko puta kod Paraćina

Javna nabavka br. 100/2019 - Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu - štampače

Javna nabavka br. 101/2019 - Materijal za kolor štampače za besplatne i pretplatne kartice

Javna nabavka br. 102/2019 - Unapređenje sistema video nadzora

Javna nabavka br. 103/2019 - Osnovna mreža BPP na državnim putevima - faza II - Obezbeđenje georeferenciranih podataka sa dodatnih deonica u zoni petlji na državnim putevima u funkciji ažuriranja

Javna nabavka br. 104/2019 - Periodično ispitivanje uslova radne okoline

Javna nabavka br. 105/2019 - Periodični pregled i kontrola gromobranskih instalacija, ispitivanje elektroinstalacija niskog napona u objektima

Javna nabavka br. 107/2019 - Studija primene sistema građenja u državnom putnom sistemu sa najmanjim uticajem na životnu sredinu uz osvrt na životni ciklus puta

Javna nabavka br. 109/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na autoputu E-763 od Preljine do Požege

Javna nabavka br. 110/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 39 od Vlasotinca do Svođa

Javna nabavka br. 111/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na autoputu E - 80 od Pločnika do Merdara

Javna nabavka br. 112/2019 - Izrada dokumentarnog materijala sa praćenjem po fazama izgradnje infrastrukturnih projekata, modernizacije putnog sektora, izgradnje i proširenja naplatnih stanica, sa monitoringom, nadzorom i upravljanjem saobraćaja na delu mreže puteva i tunela opremljenih elemenata ITS-a, kao i prikupljanje podataka o saobraćaju sa meteostanicama

Javna nabavka br. 113/2019 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IIB reda br.328, deonica: Gola Glava-Joševa (Gola Glava), most preko reke Ub km 1+900

Javna nabavka br. 114/2019 - Prenos podataka u sistemu za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 115/2019 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

Javna nabavka br. 116/2019 - Novogodišnji paketići za decu radnika

Javna nabavka br. 117/2019 - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Javna nabavka br. 118/2019 - Održavanje GIS Portala JPPS i aplikacije mobilnog mapiranja

Javna nabavka br. 119/2019 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2019. godinu

Javna nabavka br. 122/2019 - Espreso kafa za automate u kafe kuhinjama

Javna nabavka br. 125/2019 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IB reda br. 23, nadvožnjak u Kraljevu, Zelena Gora, II faza i prilazna konstrukcija

Javna nabavka br. 126/2019 - Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija - po funkcionalnim grupama

Javna nabavka br. 127/2019 - Nabavka sitnog potrošnog materijala i rezervnih delova

Javna nabavka br. 128/2019 - Telefonski i faks aparati za poslovne prostorije i novoizgrađene naplatne stanice

Javna nabavka br. 129/2019 - Rezervni delovi za tekuće i investiciono održavanje

Javna nabavka br. 130/2019 - Bravarsko - domarski potrošni materijal

Javna nabavka br. 131/2019 - Potrošni elektro - materijal

Javna nabavka br. 132/2019 - Brojačice, detektori za novac za novoizgrađene naplatne stanice na deonicama: Niš - Dimitrovgrad i Niš - Preševo

Javna nabavka br. 134/2019 - Nabavka potrošnog materijala i rezervnih delova

Javna nabavka br. 135/2019 - Nabavka potrošnog materijala za komunikacionu i energetsku infrastrukturu

Javna nabavka br. 136/2019 - Nabavka klima uređaja za poslovne prostorije i kabine naplatnih stanica

Javna nabavka br. 137/2019 - Medijske kampanje sa ciljem podizanja nivoa bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima kroz edukaciju vozača i svih učesnika u saobraćaju

Javna nabavka br. 138/2019 - Održavanje i sanacija znakova sa izmenjivom signalizacijom u nadležnosti SUISS

Javna nabavka br. 139/2019 - Održavanje fotokopir aparata

Javna nabavka br. 141/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na autoputu E-761 od Adrana do Preljine

Javna nabavka br. 147/2019 - Licence za GIS (ESRI) platformu i godišnji zakup servera za ITS GIS portal

Javna nabavka br. 149/2019 - Održavanje kancelarijske opreme (brojačice novca, rač.mašine i dr.)

Javna nabavka br. 152/2019 - Stolice za inkasante

Javna nabavka br. 153/2019 - Ormarići za inkasante

Javna nabavka br. 154/2019 - Gumeni podovi u kabinama

Javna nabavka br. 155/2019 - Nadzor službenih vozila putem GPS-a

Javna nabavka br. 156/2019 - Obezbeđenje vode za piće u poslovnim prostorijama i na naplatnim stanicama (aparati, baloni sa vodom)

Javna nabavka br. 157/2019 - HTZ oprema

Javna nabavka br. 158/2019 - Hardverska oprema za sektor

Javna nabavka br. 159/2019 - Dodatni radovi na projektovanju i izgradnji naplatnih stanica na državnim putevima A1 (autoput E-75) - krak ka Makedoniji, A4 (autoput-E80) - krak ka Bugarskoj i A2 (autoput E-763) - deonica Obrenovac - Preljina

Javna nabavka br. 161/2019 - Alarmi, “panik” tasteri, reflektori, vibro senzori i senzori detekcije otvaranja kasa, vrata i prozora

Javna nabavka br. 162/2019 - Radne uniforme za službenike obezbeđenja

Javna nabavka br. 163/2019 - Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Javna nabavka br. 164/2019 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Rudnik

Javna nabavka br. 164/2019 - Zakup antenskog stuba za radio repetitor službe obezbeđenja - Rudnik (ponovljena Konkursna)

Javna nabavka br. 167/2019 - Izrada modula dinamičkog izveštavanja u okviru GIS Portala JPPS - faza II

Javna nabavka br. 167/2019 - Izrada modula dinamičkog izveštavanja u okviru GIS Portala JPPS - faza II - Zapisnik o pregovaranju

Javna nabavka br. 168/2019 - Radne uniforme za zaposlene na poslovima komunikacije sa korisnicima puta

Javna nabavka br. 169/2019 - Zaštitna ambalaža za ENP uređaje

2018.

Javna nabavka br. 4/2018 - Električna energija

Javna nabavka br. 5/2018 - Usluge mobilne telefonije

Javna nabavka br. 6/2018 - Tehnički pregled objekta - Autoput E-763: Beograd - južni Jadran, sektor 1: Beograd (Ostružnica) - Ljig, deonica 3: Obrenovac - Ub

Javna nabavka br. 7/2018 - Tehnički pregled objekta - Autoput E-763: Beograd - južni Jadran, sektor 1: Beograd (Ostružnica) - Ljig, deonica 5: Lajkovac - Ljig

Javna nabavka br. 8/2018 - Kоridоr 10 autоput Е-75 Bеоgrаd - Niš - grаnicа sа BЈR Маkеdоniјоm, zаvršеtаk rаdоvа nа pеtlјi Buјаnоvаc 1, dеоnicаmа Dоnji Nеrаdоvаc - Srpskа Kućа i Srpskа Kućа - Lеvоsоје оd km 933+600 dо km 942+413,31 i rеgulаciјi Јužnе Моrаvе sа pritоkаmа

Javna nabavka br. 9/2018 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu od Niša do Merdara

Javna nabavka br. 10/2018 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2017. godinu

Javna nabavka br. 12/2018 - Osnovna mreža BPP na državnim putevima - faza I (obezbeđenje georeferenciranih podataka sa dodatnih deonica u zoni petlji na državnim putevima u funkciji ažuriranja)

Javna nabavka br. 13/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta Karakaj preko reke Drine na državnom putu IB reda br. 26 na graničnom prelazu Mali Zvornik

Javna nabavka br. 14/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta Šepak preko reke Drine na državnom putu IB reda br. 26 na graničnom prelazu Trbušnica

Javna nabavka br. 15/2018 - Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-80, deonica: Niš - Merdare

Javna nabavka br. 16/2018 - Inoviranje i dopuna tehničke dokumentacije za rehabilitaciju (u rekonstrukciju) državnog puta IB reda br. 22 sa putnim objektom preko reke Kačer na km 284+170, deonica: Ćelije - Ljig

Javna nabavka br. 17/2018 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu Obilaznica oko Beograda, sektor 5, mostovi 13, 14 i 15 (leva traka)

Javna nabavka br. 18/2018 - Studija primene ekoloških sredstava za uklanjanje nepoželjne vegetacije (korova) u putnom pojasu na državnim putevima

Javna nabavka br. 19/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 22, most preko postojećeg puta za Meljak (ID 01048), deonica: Velika Moštanica - Vranić

Javna nabavka br. 21/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom preko reke Ibar - Mehov Krš na km 294+800

Javna nabavka br. 22/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom - vijaduktom preko klisure - Orlje na km 276+070

Javna nabavka br. 23/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom preko reke Ibar - Špiljani na km 296+850

Javna nabavka br. 24/2018 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije

Javna nabavka br. 25/2018 - Nabavka klima uređaja za poslovne prostorije i kabine naplatnih stanica

Javna nabavka br. 26/2018 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupnim putevima)

Javna nabavka br. 26/2018 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupnim putevima) - 2.

Javna nabavka br. 27/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 22, deonica: Raška - Novi Pazar, most preko Banjske reke na banjskoj petlji u Novom Pazaru na km 253+890

Javna nabavka br. 28/2018 - Propisani lekarski pregledi

Javna nabavka br. 30/2018 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti državnog puta IB reda br.27, Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica: Iverak - Lajkovac (petlja na autoputu E-763 Beograd - Požega), L=17,00km

Javna nabavka br. 31/2018 - Monitoring životne sredine u zoni uticaja državnog puta I faza

Javna nabavka br. 32/2018 - Papirne magnetne kartice

Javna nabavka br. 33/2018 - Održavanje i sanacija znakova sa izmenljivom signalizacijom u nadležnosti SUISS

Javna nabavka br. 34/2018 - Projektovanje i izgradnja naplatnih stanica na državnim putevima A1 (autoput E-75) - krak ka Makedoniji, A4 (autoput E-80) - krak ka Bugarskoj i A2 (autoput E-763) - deonica Obrenovac - Preljina

Javna nabavka 35/2018 – Tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije i nadzor nad radovima na izgradnji naplatnih stanica na državnim putevima A1 (Autoput E-75) – krak ka Makedoniji, A4 (Autoput E-80) – krak ka Bugarskoj i A2 (Autoput E-763)- deonica: Obrenovac – Preljina

Javna nabavka br. 36/2018 - Zamena opreme sistema za naplatu putarine (OCR kamera, antena prve generacije i čitača magnetnih kartica na deonicama Beograd – Šid i Beograd – Niš, starog tipa distributera na deonici Beograd – Šid) i dogradnja kategorizatora vozila na svim deonicama

Javna nabavka br. 37/2018 - Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine

Javna nabavka br. 38/2018 - Tehnički pregled objekta - državnog puta IB reda br.12, Novi Sad - Zrenjanin, deonica: Kać - Zrenjanin 1 (obilaznica), stacionaža od km 13+095 do km 37+306, L = 24,211 km

Javna nabavka br. 39/2018 - Održavanje softreskog programa za finansijsko poslovanje "MEGA – HERMES"

Javna nabavka br. 40/2018 - Tehnička dokumentacija poboljšanja državnog puta IA - A1 (E-75), Horgoš - Novi Sad (desna strana), deonica od km 1+125 do km 14+800, L=13,68km i od km 27+850 do km 54+175, L=26,32km, ukupno L=40,00km, širine 11,00m

Javna nabavka br. 41/2018 - Tehnička dokumentacija za postavljanje zaštite od buke sa državnog puta IA reda broj A1 deonica kroz Beograd od km 577+250 do km 577+778 stambenih objekata u Bloku 28, Novi Beograd, u skladu sa čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji ili čl. 59. Zakona o javnim putevima

Javna nabavka br. 42/2018 - Plan detaljne regulacije i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti izgradnje brze saobraćajnice IB reda Šabac – Loznica (L=55km) i Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most) L=15km

Javna nabavka br. 43/2018 - Dodatno angažovanje nadzorne službe nad radovima na izgradnji servisnih stanica, izgradnji mosta i putnog prelaza na km 177+897 u okviru Projekta LOT 1.1. - Projektovanje i izgradnja autoputa E-75 od km 108+000 do km 118+060 - preostali radovi II deo

Javna nabavka br. 44/2018 - Nabavka mineralne vode, sokova, čaja, kafe i dr. za potrebe Sektora naplate putarine, Sektora investicija i RC «Sever»

Javna nabavka br. 45/2018 – Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Južne Morave II deo

Javna nabavka br. 46/2018 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Drine

Javna nabavka br. 47/2018 - Izgradnja dela obilaznog puta oko Zrenjanina od km 4+915.11 do km 8+600.84, sa dve kružne raskrnice i izgradnjom mosta preko kanala Begej

Javna nabavka br. 48/2018 - Studija izvodljivosti izrade projektne dokumentacije za postavljanje punionica za električna vozila

Javna nabavka br. 49/2018 - Studija izvodljivosti postojećih električnih grejnih tela i rashladnih uređaja inverterima sa cost benefit analizom

Javna nabavka br. 50/2018 - Studija umanjenja emisija ugljen dioksida zamenom postojećih grejnih tela i rashladnih uređaja upotrebom toplotnih pumpi

Javna nabavka br. 51/2018 - Izrada katastra potrošača vode u JPPS

Javna nabavka br. 52/2018 - Izrada glavnog projekta za upravljanje potrošnjom energenata na objektu Gazela

Javna nabavka br. 53/2018 - Izrada plana i programa energetske efikasnosti JP "Putevi Srbije"

Javna nabavka br. 54/2018 - Definisanje indikatora energetske efikasnosti i ciljeva uštede JP “Putevi Srbije”

Javna nabavka br. 55/2018 - Troškovi revizije finansijskih izveštaja

Javna nabavka br. 56/2018 - Materijal za kolor štampače za besplatne i pretplatne kartice

Javna nabavka br. 57/2018 - Uvodjenje zatvorenog sistema naplate putarine na deonicama autoputa Niš-granica sa Republikom Makedonijom, Niš-granica sa Republikom Bugarskom i Obrenovac-Preljina

Javna nabavka br. 59/2018 - Espreso kafa za automate u kafe kuhinjama

Javna nabavka br. 60/2018 - Osiguranje novca u transportu

Javna nabavka br. 61/2018 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP "Putevi Srbije"

Javna nabavka br. 62/2018 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 21 od Rume do Šapca

Javna nabavka br. 63/2018 - Materijal za održavanje higijene i za čišćenje opreme i poslovnih zgrada

Javna nabavka br. 65/2018 - Naftni derivati za službena vozila

Javna nabavka br. 66/2018 - Osnovna sredstva za zaštitu od požara

Javna nabavka br. 67/2018 - Nabavka ormarića za prvu pomoć i dopuna opreme u već postojećim ormarićima za poslovne objekte

Javna nabavka br. 68/2018 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja

Javna nabavka br. 69/2018 - Redovno i vanredno servisiranje opreme, sredstava i uređaja za zaštitu od požara

Javna nabavka br. 70/2018 - Kolektivno osiguranje zaposlenih

Javna nabavka br. 71/2018 - Izrada Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti rekonstrukcije državnog puta IB reda br. 28 (ranije M-19.1 i M-5), deonica: Zaglavak km 99+300 - Užice km 116+800, L=17,5km

Javna nabavka br. 72/2018 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 26 od Banje Koviljače do Malog Zvornika

Javna nabavka br. 74/2018 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju putnih objekata - tunela na državnom putu IB reda br. 34, deonica: Golubac - Donji Milanovac

Javna nabavka br. 75/2018 - Usluga održavanja BVK sistema poslovnog objekta Gazela

Javna nabavka br. 76/2018 - Geodetsko snimanje, izrada DTM-a i topografskog plana za trasu autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina

Javna nabavka br. 77/2018 - Plan detaljne regulacije i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB reda br. 19, deonica: Neštin - Vizić - Erdevik od km 0+000 do km 13+700 (L=13,70km)

Javna nabavka br. 78/2018 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP "Putevi Srbije"

Javna nabavka br. 79/2018 - Dopunsko lasersko snimanje i obrada postojećih laserskih podataka za potrebe izrade novog rešenja Idejnog projekta i Projekta za građevinsku dozvolu autoputa E-761, deonica: Kruševac (Koševi) - Adrani od km 27+600 do km 80+450, L=52,85km

Javna nabavka br. 80/2018 - Pојаčаnо оdržаvаnjе čvоrа ČRS 13001, ukrštај držаvnоg putа IIА rеdа br. 130 (km 59+617) i držаvnоg putа IIА rеdа br.131 (km 36+667) u Pаnčеvu (kružnа rаskrsnicа)

Javna nabavka br. 81/2018 - Pojačano održavanje ukrštaja državnog puta IB reda br. 13 (km 71+821) i ulice Bašaidski drum u Kikindi (kružna raskrsnica)

Javna nabavka br. 82/2018 - Održavanje voznog parka u Nišu

Javna nabavka br. 83/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br.18, deonica: Straža - Bela Crkva, most broj 1 preko Karaša ID 03026 (stara stacionaža km 120+370,00)

Javna nabavka br. 85/2018 - Zamena video opreme za kontrolu video nadzorom novom tehnologijom na 19 naplatnih stanica

Javna nabavka br. 86/2018 - Nadzor službenih vozila putem GPS-a

Javna nabavka br. 87/2018 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

Javna nabavka br. 88/2018 - Održavanje gasnih instalacija

Javna nabavka br. 89/2018 - Izrada izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad - Ruma - Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac - Loznica na delu koridora puta Ruma - Šabac (most na Savi) i izrada Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti izgradnje deonice autoputa Ruma - Šabac od autoputa E-70 (petlja Ruma) do mosta na Savi od km 44+585 do km 66+145,16 (prema ''PP-DP21i19'')

Javna nabavka br. 90/2018 - Održavanje ITS opreme i infrastrukture

Javna nabavka br. 91/2018 - Održavanje ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima

Javna nabavka br. 93/2018 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije

Javna nabavka br. 94/2018 - Izrada multimedijalnih sadržaja (filmovi, prezentacije za kongrese, seminare)

Javna nabavka br. 96/2018 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Drine

Javna nabavka br. 97/2018 - Obezbeđenje arhive JP «Putevi Srbije» u Železniku

Javna nabavka br. 99/2018 - Fizičko obezbeđenje objekta GAZELA

Javna nabavka br. 101/2018 - Obilaznica oko Novog Pazara na državnim putevima IB reda br. 22 i IIA reda br. 203 - II faza

Javna nabavka br. 103/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IIB reda br. 441, deonica: Surdulica - Gramađa, most preko Jelašničke reke km 13+500

Javna nabavka br. 105/2018 - Izvođenje radova na instalaciji LAN mreže, elektroinstalacija i dodatnog napajanja u zgradi «Beomedicine»

Javna nabavka br. 106/2018 - Pilot projekat kontrole korišćenja autoputa pod naplatom - deonica: Beograd - Niš

Javna nabavka br. 107/2018 - Nabavka službenih vozila putem operativnog lizinga

Javna nabavka br. 108/2018 - Troškovi funkcionisanja objekata za kontrolu i nadzor tunela

Javna nabavka br. 109/2018 - Oprema i aplikacija za integraciju elemenata ITS u CSNU

Javna nabavka br. 110/2018 - Projekat topologije komunikacione mreže

Javna nabavka br. 113/2018 - Održavanje agregata i pripadajućih instalacija

Javna nabavka br. 114/2018 - Hitne zanatske intervencije

Javna nabavka br. 115/2018 - Održavanje vertikalne svetlosne signalizacije

Javna nabavka br. 116/2018 - Održavanje i čišćenje nadstrešnica na naplatnim stanicama

 Javna nabavka br. 117/2018 - Unapređenje sistema za prikupljanje metereoloških podataka

Javna nabavka br. 118/2018 - Unapređenje sistema za video nadzor za potrebe ITS-a

Javna nabavka br. 119/2018 - Kampanja za podizanje svesti vozača - interval sleđenja vozila

Javna nabavka br. 120/2018 - Centar za akviziciju i obradu podataka sistema za naplatu putarine

Javna nabavka br. 121/2018 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti brze saobraćajnice IB reda, autoput E-75 Beograd - Niš (petlja «Požarevac») - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac

Javna nabavka br. 122/2018 - Obezbeđenje vode za piće u poslovnim prostorijama i na naplatnim stanicama (aparati, baloni sa vodom)

Javna nabavka br. 123/2018 - Projekat provere bezbezdnosti saobraćaja na SEETO mreži - Faza I (dužina 385 km)

Javna nabavka br. 124/2018 - Projekat provere bezbezdnosti saobraćaja na državnim putevima IB reda (dužina 345 km)

Javna nabavka br. 125/2018 - Projekat provere bezbezdnosti saobraćaja na državnim putevima IIA reda (dužina 305 km)

Javna nabavka br. 127/2018 - Novogodišnji paketići za decu radnika

Javna nabavka br. 128/2018 - Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu - štampače

Javna nabavka br. 129/2018 - Održavanje postojećeg putnog metereološko - informacionog sistema (PMIS)

Javna nabavka br. 130/2018 - Projekat identifikacije crnih tačaka sa predlogom mera za sanaciju

Javna nabavka br. 131/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-A reda br. 1, deonica: Bubanj Potok - Batočina (na km 244+500), nadvožnjak u petlji Umčari

Javna nabavka br. 132/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 23, nadvožnjak u Kraljevu - II faza i prilazna konstrukcija

Javna nabavka br. 133/2018 - Kase za novac i sigurnosni ormani za novoizgrađene naplatne stanice

Javna nabavka br. 135/2018 - Korporativni materijal

Javna nabavka br. 136/2018 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izgradnje mosta preko reke Velike Morave i pristupnih saobraćajnica u Ćupriji

Javna nabavka br. 137/2018 - Nabavka komunikacione opreme

Javna nabavka br. 139/2018 - Nabavka HTZ opreme u tunelskim operativnim centrima

Javna nabavka br. 140/2018 - Nabavka rezervnih delova i opreme za objekte u probnom radu

Javna nabavka br. 141/2018 - Nabavka energetske infrastukture

 Javna nabavka br. 142/2018 - Obezbeđenje rezervnog napajanja za potrebe ITS-a

 Javna nabavka br. 144/2018 - Troškovi funkcionalnog ispitivanja na DP IA4

Javna nabavka br. 145/2018 - Oprema za upravljanje saobraćajem

Javna nabavka br. 146/2018 - Sredstva radio veze za službe kontrole i obezbeđenja

Javna nabavka br. 148/2018 - Ažuriranje tabli - cenovnika na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 149/2018 - Izrada i ugradnja okvira i vrata na na hidrantskim nišama tunela Stara Straževica

Javna nabavka br. 150/2018 - Alarm «panik» tasteri, reflektori, vibro senzori i senzori detekcije otvaranja kasa, vrata i prozora

Javna nabavka br. 153/2018 - Ažuriranje metodologije za pregled i vrednovanje stanja mostova i izrada novih aplikacija za upravljanje Bazom podataka o mostovima

Javna nabavka br. 154/2018 - Nabavka, ugradnja i puštanje u rad deset brzih elektropunjača na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 155/2018 - Resertifikaciona provera IMS-a

Javna nabavka br. 156/2018 - Dodatna oprema za snimanje puteva

Javna nabavka br. 159/2018 - Baza podataka o nestabilnim terenima - unos podataka iz registratora u Bazu podataka o nestabilnim terenima

Javna nabavka br. 160/2018 - Osnivanje segmenta baze podataka o potpornim i obložnim konstrukcijama, verifikacija i test

Javna nabavka br. 161/2018 - Uređaji za kontinualno brojanje saobraćaja

Javna nabavka br. 166/2018 - Osiguranje službenih vozila

Javna nabavka br. 167/2018 - Brojačice, detektori za novac za novoizgrađene naplatne stanice na deonicama: Niš - Dimitrovgrad i Niš - Preševo

Javna nabavka br. 168/2018 - Oprema za funkcionisanje sistema ITS

Javna nabavka br. 169/2018 - Funkcionisanje ISP provajdera - (Internet, VPN)

Javna nabavka br. 170/2018 - Softverski program za kadrove

Javna nabavka br. 171/2018 - Softverske licence za aplikaciju globalnog mapiranja

2017.

Javna nabavka br. 1/2017 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu autoputa E-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac

Javna nabavka br. 3/2017 - Tehnički pregled objekta - kompleks čeone naplatne stanice na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75)

Javna nabavka br. 4/2017 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i inostranih platnih kartica

Javna nabavka br. 5/2017 - Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoputa E-75), Novi Sad - Beograd (desna kolovozna traka)

Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka

Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka - Partija 3

Javna nabavka br. 8/2017 - Izvršenje vanrednih i dva redovna šestomesečna servisa PP sredstava, opreme i uređaja

Javna nabavka br. 9/2017 - Dodatini radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II-B reda br. 355, deonica Čačak - Šiljkovica, Caganje na km 13+200

Javna nabavka br. 10/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju mostova i tunela na državnom putu IB reda br. 23 i državnom putu IB reda br. 21, deonica: Požega-Užice, nadvožnjak preko pruge i puta

Javna nabavka br. 11/2017 - Rušenje kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok na km 217+365 državnog puta IA reda br.1 (autoput E75)

Javna nabavka br. 12/2017 - Papirne magnetne kartice

Javna nabavka br. 13/2017 - Materijal za kolor štampače za besplatne i pretplatne karte

Javna nabavka br. 14/2017 - Montažno - demontažni objekat na naplatnoj stanici "Dimitrovgrad"

Javna nabavka br. 15/2017 - Periodična ispitivanja uslova radne okoline; propisani lekarski pregledi zaposlenih po oceni službe medicine rada; osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuacija zaposlenih u slučaju opasnosti i obavezni oftamološki pregled u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Javna nabavka br. 16/2017 - Uspostava RR linka na trasi petlja Dobanovci-petlja Ostružnica

Javna nabavka br. 17/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 152, od Topole do Bućinog groba

Javna nabavka br. 18/2017 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere – MICROSOFT licence

Javna nabavka br. 19/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (HR Management)

Javna nabavka br. 20/2017 - Izrada solucija - kastomizacija funkcija geoprostorne baze

Javna nabavka br. 21/2017 - Priprema strukture BP za migraciju u geoprostornu bazu

Javna nabavka br. 22/2017 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Kozaračke reke u mestu Grdelica na državnom putu IIA reda broj 158 i površinske raskrsnice državnog puta IIA reda broj 158 i državnog puta IIB reda broj 438, u mestu Grdelica

Javna nabavka br. 23/2017 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2016. godinu

Javna nabavka br. 24/2017 - Osiguranje novca u transportu

Javna nabavka br. 25/2017 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje "MEGA - HERMES"

Javna nabavka br. 26/2017 - Prenos podataka u sistemu za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 27/2017 - Održavanje i sanacija video nadzora u nadležnosti SUISS

Javna nabavka br. 28/2017 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja

Javna nabavka br. 29/2017 - Proširenje i unapređenje bežične komunikacione mreže ITS-a - faza I

Javna nabavka br. 30/2017 - Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina

Javna nabavka br. 32/2017 - Sanacija klizišta na državnom putu II-A reda br. 258, Vladičin Han - Vranje na km 17+917 i na km 18+187

Javna nabavka br. 34/2017 - Nabavka elektronskih komunikacionih usluga - internet

Javna nabavka br. 35/2017 - Održavanje (postavljanje) zaštite od mehaničkih oštećenja električnih kablova, kanalica, vođica, produžnih kablova u poslovnim prostorijama - kancelarijama JP «Putevi Srbije»

Javna nabavka br. 36/2017 - Održavanje postojećeg putnog metereološko - informacionog sistema (PMIS)

Javna nabavka br. 38/2017 - Održavanje dela državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji

Javna nabavka br. 39/2017 - Nabavka zamenskih kamera za video nadzor – faza I

Javna nabavka br. 41/2017 - Nabavka softvera za automatsku centralu pri Informativnom centru i softverskog modula posebne namene

Javna nabavka br. 45/2017 - Oprema za čuvanje i zaštitu podataka sa instalisanih sistema za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 48/2017 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 13, deonica Kikinda - ulaz u Bašaid od km 85+600 do km 88+773

Javna nabavka br. 51/2017 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Javna nabavka br. 52/2017 - Glavni projekti poboljšanja lokacija prema projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode

Javna nabavka br. 57/2017 - Materijal i oprema za realizaciju projekta poboljšanja javnog osvetljenja na autoputu od čvora “Dobanovci” do “TP Lasta” (prolaz kroz Beograd)

Javna nabavka br. 58/2017 - Potrošni materijal i delovi opreme ITS-a

Javna nabavka br. 59/2017 – Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve „Čačak“

Javna nabavka br. 60/2017 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve «Kruševac»

Javna nabavka br. 61/2017 – Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava „Vojvodinaput“ a.d. Pančevo

Javna nabavka br. 62/2017 - Projekat mapiranja rizika na mreži državnih puteva

Javna nabavka br. 63/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br.21, deonica Požega-Arilje, most preko reke Đetinje - Lekovica most na km 2+187

Javna nabavka br. 64/2017 - Registar energetskih potrošača u svrhu poboljšanja energetske efikasnosti na državnim putevima prvog reda

Javna nabavka br. 65/2017 - Radne uniforme

Javna nabavka br. 66/2017 - Optimizacija IT mreže ITS-a - faza I

Javna nabavka br. 67/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 28, od Malog Zvornika do Gračanice

Javna nabavka br. 69/2017 - Obezbeđenje vode za piće u poslovnim prostorijama i na naplatnim stanicama (aparati, baloni sa vodom)

Javna nabavka br. 70/2017 - Izrada tehničke dokumentacije za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 351 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Umčara, deonica: Umčari – petlja Umčari

Javna nabavka br. 71/2017 - Deonica: Bubanj Potok - Mali Požarevac: praćenje stanja životne sredine u putnom pojasu

Javna nabavka br. 72/2017 - Plan praćenja stanja životne sredine u zoni uticaja puta na deonici: Mali Požarevac - Velika Plana (L=54,7km)

Javna nabavka br. 73/2017 - Zamena video opreme za kontrolu video nadzorom novom tehnologijom na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 74/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IIA reda br.187, deonica: Velika Drenova-Grabovac, most preko Mijajlovačke reke u Medvedji

Javna nabavka br. 75/2017 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko Glogovačkog potoka sa pripadajućom raskrsnicom na državnom putu IIA reda broj 158, deonica: Aleksinac - Katun

Javna nabavka br. 76/2017 - Oprema za monitoring centar

Javna nabavka br. 77/2017 - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda za period 2013-2015. godine

Javna nabavka br. 78/2017 - Revizija finansijskih izveštaja

Javna nabavka br. 79/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br.21, deonica Valjevo - Kosjerić, most preko reke Kladorube - Partizanski most na km 169+650

Javna nabavka br. 80/2017 - HTZ oprema

Javna nabavka br. 81/2017 - Kase za novac i sigurnosni ormani za novoizgrađene naplatne stanice Beograd - Subotica

Javna nabavka br. 82/2017 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP «Putevi Srbije»

Javna nabavka br. 83/2017 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije

Javna nabavka br. 84/2017 - Periodično održavanje - sanacija kolovozne konstrukcije na državnom putu IB reda br. 13, kružna raskrsnica IB reda br.13 sa obilaznicom oko Zrenjanina

Javna nabavka br. 85/2017 - Osiguranje zaposlenih

Javna nabavka br. 87/2017 - Povezivanje svih naplatnih stanica putem optičkog kabla

Javna nabavka br. 88/2017 - Fizičko obezbeđenje službenog parkinga u Bulevaru kralja Aleksandra i poslovnog objekta na obilaznici u Ulici Rakovački put bb

Javna nabavka br. 89/2017 - Pregled mostova koji nisu uneti u bazu podataka

Javna nabavka br. 91/2017 - Naftni derivati za službena vozila

Javna nabavka br. 92/2017 - Tehnički pregled objekata - naplatnih stanica i uspostavljanja zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu IA reda br. 1, deonica Sirig - Subotica

Javna nabavka br. 94/2017 - Usaglašavanje rasporeda brojača saobraćaja sa novim referentnim sistemom državnih puteva

Javna nabavka br. 95/2017 - Programsko proširenje baze podataka o saobraćaju

Javna nabavka br. 100/2017 - Tehnička dokumentacija za most preko reke Mlave na državnom putu IIA reda br. 147, deonica: Petrovac na Mlavi (Veliko Laole) - Petrovac na Mlavi

Javna nabavka br. 101/2017 - Akcioni planovi za zaštitu od buke na državnim putevima I i II reda

Javna nabavka br. 102/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Južne Morave

Javna nabavka br. 106/2017 - Studija ugroženosti puteva II reda od pojave snežnih nanosa

Javna nabavka br. 107/2017 - Nadzor na preostalim radovima, Sektor B5.3 – izgradnja petlje Petlovo Brdo i Orlovača - konačno rešenje

Javna nabavka br. 108/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IB reda br.22, most preko Jablaničkog potoka u Batnjak, deonica Raška-Novi Pazar km 461+94

Javna nabavka br. 109/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IB reda br.29, most preko reke Uvac, deonica Aljinovići - Sjenica km 335+627,43

Javna nabavka br. 110/2017 - Nabavka putničkih vozila

Javna nabavka br. 111/2017 - Blindirana vozila za prevoz novca

Javna nabavka br. 112/2017 - Kombi vozila za prevoz zaposlenih

Javna nabavka br. 114/2017 - Nabavka hardvera i sistemskog softvera za server - klijent arhitekturu novog RDB sistema

Javna nabavka br. 115/2017 - Tehnički pregled objekata - autoput E-75, Beograd - Niš - granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća - Levosoje od km 934+354,73 do km 942+413,31

Javna nabavka br. 116/2017 - Pеriоdičnо оdržаvаnjе - sаnаciја kоlоvоznе kоnstrukciје nа držаvnоm putu I-B rеdа br. 13, kružnа rаskrsnicа sа ulicаmа Pеrе Dоbrinоvićа i Bаrаnjskа

Javna nabavka br. 117/2017 - Pеriоdičnо оdržаvаnjе klizišta nа držаvnоm putu II A rеdа br. 203, Pazarište - Tutin - Kovači od km 19+082 do 19+141,81

Javna nabavka br. 118/2017 - Pojačano održavanje državnog puta IIA reda br. 100, deonica od km 135+580 (izlaz iz naseljenog mesta S.Karlovci) do km 142+400

Javna nabavka br. 119/2017 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica: Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (Autoput Е-763)

Javna nabavka br. 120/2017 - Idejni projekat hidrotehničkog uređenja duž trase autoputa Е-761, deonica: Pojate – Preljina od km 0+000 do km 109+612,72

Javna nabavka br. 121/2017 - Izrada projektno - tehničke dokumentacije za inter - modalni terminal Batajnica

Javna nabavka br. 122/2017 - Rezervni delovi za tekuće i investiciono održavanje

Javna nabavka br. 123/2017 - Svetleći panoi - cenovnici za zatvoreni sistem naplate na naplatnim stanicama na deonici Stara Pazova - Subotica

Javna nabavka br. 124/2017 - Stolice za inkasante

Javna nabavka br. 125/2017 - Ormarići za inkasante

Javna nabavka br. 126/2017 - Sredstva radio veze za službu kontrole i obezbeđenja

Javna nabavka br. 127/2017 - Oprema za informacioni i pozivni centar u korisničkom servisu u zgradi «Beomedicine»

Javna nabavka br. 128/2017 - Hardverska oprema za sektor

Javna nabavka br. 129/2017 - Telefonski i faks aparati za poslovne prostorije i novoizgrađene naplatne stanice

Javna nabavka br. 130/2017 - Bravarsko - domarski potrošni materijal

Javna nabavka br. 131/2017 - Elektro - potrošni materijal

Javna nabavka br. 134/2017 - Oprema i aplikacije PMI sistema - faza II

Javna nabavka br. 136/2017 - Studija zamene postojećih svetlosnih izvora LED izvorima sa teledirigovanim menadžmentom

Javna nabavka br. 137/2017- Studija izvodljivosti upotrebe električnih službenih vozila na području grada Beograda za potrebe JP „Putevi Srbije“ sa cost benefit analizom

Javna nabavka br. 138/2017- Obilaznica oko Novog Pazara L=1,65km, na državnom putu IB reda br. 22 i IIA reda br. 203

Javna nabavka br. 139/2017 - Novogodišnji paketići za decu radnika

Javna nabavka br. 141/2017 - Osiguranje službenih vozila

Javna nabavka br. 143/2017 - Troškovi održavanja licenci za ArcGIS za 2017/2018 godinu

Javna nabavka br. 146/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Save

Javna nabavka br. 149/2017 - Zaštitne kutije za TAG uređaje

Javna nabavka br. 151/2017 - Zapisnik o otvaranju ponuda - Instalacija promenljive vertikalne signalizacije

Javna nabavka br. 151/2017 - Zapisnik o demonstraciji

Javna nabavka br. 152/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Zapadne Morave bez Ibra

Javna nabavka br. 153/2017 - Gumeni podovi u kabinama

Javna nabavka br. 155/2017 - Održavanje fotokopir aparata

Javna nabavka br. 157/2017 - Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija - po funkcionalnim grupama

Javna nabavka br. 159/2017 - Fizičko obezbeđenje objekta Gazela

Javna nabavka br. 161/2017 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

Javna nabavka br. 164/2017 - Periodično održavanje – Sanacija crnih tačaka na državnom putu I-B reda br. 34 (Porečki most - Đerdap 1), raskrsnica državnih puteva I-B reda br. 34 i II-B reda br. 396, na km 47+039 (skretanje za Miroč i Brzu Palanku)

Javna nabavka br. 165/2017 - Troškovi funkcionisanja ITS-a, provajderi telekomunikacionih usluga (Internet, VPN)

Javna nabavka br. 166/2017 - Studija umanjenja emisija ugljen dioksida poboljšanjem javnog osvetljenja

Javna nabavka br. 167/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti tehničkih rešenja primenjenih u ITS - faza 2

Javna nabavka br. 170/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 22, deonica Zagrađe-Gornji Milanovac km 320+400, most preko potoka Suva Jaruga - Đorđevića most

Javna nabavka br. 171/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 22, deonica: Zagrađe - Gornji Milanovac km 317+050, most preko potoka Garibovac - Lukića most

Javna nabavka br. 172/2017 - Studija primene ekoloških sredstava za uklanjanje nepoželjne vegetacije (korova) u putnom pojasu na državnim putevima

Javna nabavka br. 173/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Ibra

Javna nabavka br. 174/2017 - Izgradnja KK za SMUS - Obilaznica oko Beograda

Javna nabavka br. 175/2017 - Proširenje i unapređenje energetske mreže ITS-a - faza I

Javna nabavka br. 184/2017 - Projekat preparcelacije za formiranje građevinskih parcela državnog puta IB reda br. 21, Novi Sad - Ruma, deonica 2: Paragovo - početak obilaznice Ruma

Javna nabavka br. 185/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 27, od Lazarevca do Aranđelovca

Javna nabavka br. 186/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 21, od Paragova do Rume

Javna nabavka br. 187/2017 - Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostorija

Javna nabavka br. 188/2017 - Zamena opreme sistema za naplatu putarine (kamera i antena prve generacije, starog tipa distributera)

Javna nabavka br. 189/2017 - Deonica: Bubanj Potok - Mali Požarevac: praćenje stanja životne sredine u putnom pojasu

Javna nabavka br. 191/2017 - Oprema za komunikaciono - upravljačke centre - faza I

2016.

Javna nabavka br. 10/2016 - Nabavka dostavnih vozila za tehničku službu

Javna nabavka br. 13/2016 - Pojačano održavanje kolovoza raskrsnice državnog puta IB reda br.13 i ulice Svetosavske u Kikindi

Javna nabavka br. 14/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu IB reda broj 15 i IIA reda broj 116 - kružna raskrsnica u Novom Bečeju

Javna nabavka br. 15/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu IIA reda broj 102 - kružna raskrsnica u Molu

Javna nabavka br. 24/2016 - Održavanje telefonskih centrala i telefonske opreme

Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko železničke pruge Topčider-Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda br.1 Beograd - Niš sa Smederevom (13.12.2017.)

Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko železničke pruge Topčider-Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda br.1 Beograd - Niš sa Smederevom (25.08.2017.)

Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko železničke pruge Topčider-Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda br.1 Beograd - Niš sa Smederevom (04.07.2017.)

Javna nabavka br. 27/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko puta kod Paraćina na km 740+850

Javna nabavka br. 28/2016 - Periodično održavanje objekata na putu I A reda broj 1, deonica Ralja - Požarevac - Velika Plana, mostovi preko puta Smederevska Palanka - Krnjevo

Javna nabavka br. 29/2016 - Periodično održavanje objekata na putu I A reda broj 1, deonica Jagodina - Ćuprija, most preko Crnih Bara

Javna nabavka br. 32/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br.23, Konjevići-Beljina, obilaznica Čačka - vijadukt Čačak na km 609+800 do km 610+200

Javna nabavka br. 33/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 23 - nadvožnjak u Kraljevu

Javna nabavka br. 36/2016 - Nadzor službenih vozila putem GPS-a

Javna nabavka br. 37/2016 - Osiguranje službenih vozila

Javna nabavka br. 38/2016 - Izrada izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini u JP "Putevi Srbije"

Javna nabavka br. 40/2016 - LOT1.1 Projektovanje i izgradnja autoputa E-75 od Beograda do Novog Sada od km 108+000 do km 118+060 - nadzor na preostalim radovima II deo

Javna nabavka br. 41/2016 - Nabavka osnovnih sredstava za zaštitu od požara kao i oznaka obaveštenja upozorenja zabrana i obeležavajućih prsluka

Javna nabavka br. 45/2016 - Sitan inventar za tehničko-domarsko održavanje

Javna nabavka br. 48/2016 - Telefonski i faks aparati za poslovne prostorije i novoizgrađene naplatne stanice

Javna nabavka br. 71/2016 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 12, deonica od km 153+861 (izlazak iz naseljenog mesta Begeč) do km 156+884 (ulazak u naseljeno mesto Futog)

Javna nabavka br. 76/2016 - Integracija postojećih PMIS u otvorenu bazu putno metereoloških podataka

Javna nabavka br. 78/2016 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 38, Kruševac - Razbojna, deonica: Šumice - Mudrakovac

Javna nabavka br. 79/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu - kružni tok državnog puta IB reda br. 23 i Dositejeve ulice u Trsteniku

Javna nabavka br. 82/2016 - Prednumeracija i testiranje novih kartica, namotavanje na hilzne i pakovanje u foliju

Javna nabavka br. 85/2016 - Oprema za monitoring centar

Javna nabavka br. 86/2016 - Naftni derivati za službena vozila

Javna nabavka br. 87/2016 - Odluka o obustavi - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB 21 sa putnim objektom preko reke Dobrave

Javna nabavka br. 88/2016 - Alat za tehničku službu

Javna nabavka br. 89/2016 - Troškovi održavanja licenci ArcGIS-a za 2016/2017 godinu

Javna nabavka br. 93/2016 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije

Javna nabavka br. 94/2016 - Integracija spoljašnje komunikacione mreže faza 2

Javna nabavka br. 95/2016 - Prva faza pregleda tunela i unos podataka u bazu (2.deo)

Javna nabavka br. 96/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) – petlja Kolari

Javna nabavka br. 97/2016 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava

Javna nabavka br. 98/2016 - Realizacija projekata virtuelnih petlji i termalnih kamera na tunelima na DP A1, Obilaznica oko Beograda, faza 1

Javna nabavka br. 99/2016 - Baza podataka o nestabilnim terenima - unos podataka iz registra u bazu podataka o nestabilnim terenima

Javna nabavka br. 100/2016 - Alarmi "panik" tasteri, reflektori, vibro senzori i senzori detekcije otvaranja kasa vrata i prozora

Javna nabavka br. 102/2016 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije

Javna nabavka br. 103/2016 - Instalacija promenljive vetikalne signalizacije

Javna nabavka br. 104/2016 - Nabavka kancelarijskog nameštaja za poslovne prostorije

Javna nabavka br. 105/2016 - Izgradnja naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I A reda broj 1, deonica Sirig - Subotica

Javna nabavka br. 106/2016 - Nadzor na izgradnji naplatnih stanica i uspostavljanju zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica

Javna nabavka br. 107/2016 - Angažovanje vatrogasne jedinice na državnom putu A1, Obilaznica oko Beograda

Javna nabavka br. 108/2016 - Električna energija

Javna nabavka br. 113/2016 - Zamena video opreme za kontrolu video nadzorom novom tehnologijom na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 114/2016 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Javna nabavka br. 118/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 328 sa putnim objektom preko reke Ub, na km 1+900, deonica: Gola Glava - Joševa (Gola Glava)

Javna nabavka br. 119/2016 - HTZ oprema

Javna nabavka br. 120/2016 - Usaglašavanje rasporeda brojača sa novim referentnim sistemom državnih puteva

Javna nabavka br. 122/2016 - Proširenje opreme upravljačko-informacionih sistema u naplati putarine AOP-a

Javna nabavka br. 123/2016 - Integracija elemenata PMIS-a sa aktivnim elementima ITSS-a

Javna nabavka br. 124/2016 - Specijalizovana obuka za projektovanje i upravljanje ITSS-a - faza 2

Javna nabavka br. 125/2016 - Novogodišnji paketići za decu radnika

Javna nabavka br. 126/2016 - Oprema za operativni i nadzorni centar

Javna nabavka br. 127/2016 - Dijagnostika, funkcionalno ispitivanje i praćenje u garantnom periodu elemenata ITS na objektima tunelima na E 763 (A2)

Javna nabavka br. 128/2016 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Kolubare

Javna nabavka br. 129/2016 - Koridor 10 (E-75) - elektro radovi na petlji Preševo

Javna nabavka br. 131/2016 – Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija – po funkcionalnim grupama

Javna nabavka br. 136/2016 – Održavanje komunikacione infrastrukture ITS

Javna nabavka br. 138/2016 - Održavanje opreme, sistema i instalacija za upravljanje tunelima

Javna nabavka br. 150/2016 - Studija odnosa zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara i mreže državnih puteva

Javna nabavka br. 151/2016 - Nabavka rezervnih delova i opreme za održavanje sistema za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 157/2016 - Svetleći panoi - cenovnici za zatvoreni sistem naplate na naplatnim stanicama na deonici Stara Pazova - Subotica

Javna nabavka br. 158/2016 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB -19, deonica: Vizić – Erdevik

Javna nabavka br. 160/2016 - Nabavka klima uredjaja za poslovne prostorije i kabine naplatnih stanica

Javna nabavka br. 164/2016 - Oprema za integraciju podataka sa aplikacija ITS u prostornu bazu podataka i WEB portal ITS-a - faza 1

Javna nabavka br. 176/2016 - Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine

2015.

Javna nabavka br. 4/2015 - LOT 6 Nadzor na radovima na izgradnji zidova za zaštitu od buke na deonici autoputa E-75 od petlje Tranšped do Vrčina

Javna nabavka br. 22/2015 - Glavni projekat poboljšanja javnog osvetljenja od AT Lasta do Bubanj Potoka

Javna nabavka br. 70/2015 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima

Javna nabavka br. 71/2015 - Revizija bezbednosti saobraćaja Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta

Javna nabavka br. 89/2015 - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75) na km. 605+635 i baze za održavanje puteva u K.O. Vrčin opština Grocka grad Beograd

Javna nabavka br. 102/2015 - Periodična provera protiv požarnih sistema na tunelima

Javna nabavka br. 132/2015 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

Javna nabavka br. 157/2015 - Potrpšni materjal i delovi opreme sistema za tunele na obilaznici oko Beograda

Javna nabavka br. 161/2015 - Otklanjanje neusaglašenosti elemenata centralnog sistema upravljanja na ITS objektima

2014.

Javna nabavka br. 166/2014 - Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu I B reda broj 23, deonica: Užice - Zlatibor, Lozionički most u Užicu


Print