12.08.21. Javna nabavka br. 76/2021 - Rekonstrukcija drumskog mosta preko Musine reke u mestu Drakčići na državnom putu IIA reda br. 179, deonica: Drakčići - Kraljevo (Jaručak) na km 53+317


Print