15.03.18. Javna nabavka br. 188/2017 - Zamena opreme sistema za naplatu putarine (kamera i antena prve generacije, starog tipa distributera)


Print